Image

รวบหนี้ไว้ที่เดียว

ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน*

ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน*

 • รับวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท*
 • อัตราผ่อนเริ่มต้นแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน*
 • *เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราผ่อนเริ่มต้นแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน

อัตราผ่อนเริ่มต้นแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีเงินหมุนเวียนในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
 • อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารยืนยันตัวตน
  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

 • เอกสารยืนยันรายได้
  - สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

  - สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

 • บัญชีเงินฝาก
  สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า
Image

*วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม :

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

          สินเชื่อ SCB Speedy loan เงินสดเร็วทันใจ จากธนาคารไทยพาณิชย์

หลายคนที่มีหนี้สินค้างคาอยู่ในมือ คงกำลังมองหาทางออกเพื่อทำให้หนี้สินนั้นหมดไป สินเชื่อ Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ (“ธนาคาร”) เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ผ่อนหนักให้เป็นเบา ช่วยลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้มีหนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการสินเชื่อ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร โดยให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 5,000,000 บาท

 

เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ เงินก้อนที่ได้รับอนุมัติจะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว ด้วยการผ่อนชำระคืนรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน นานสูงสุดถึง 72 เดือน (กรณีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป) พร้อมอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

โดยสามารถผ่อนชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยช่องทางการชำระที่หลากหลาย ทั้ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven , สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านค้าเทเลวิซทุกสาขา, Tesco Lotus/Tesco Lotus Express ทุกสาขา, ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถชำระหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ และที่แอป SCB EASY โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

สินเชื่อ Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเงินสดแบบรวดเร็วทันใจ โดยไม่ได้มีขั้นตอนหรือข้อจำกัดที่ซับซ้อน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จะดูแลผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อในทุกๆ ขั้นตอน และเป็นอีกหนึ่งบริการที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้ทำอาชีพอิสระ แถมยังสะดวกสบายเพราะผ่อนจ่ายได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ยังมาพร้อมบริการพิเศษสุดกับการสมัครผ่านแอป SCB EASY ได้ แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

นอกจากนี้ยังมีบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นหรือสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นๆ (“บริการโอนยอดหนี้ฯ”) เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ฯ ในวงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64 เท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและมีขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

          สินเชื่อ Speedy loan ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

 

สินเชื่อเงินก้อน SCB Speedy Loan สำหรับคนที่ต้องการเงินสด เงินก้อน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อนุมัติก็เร็วทันใจ และผ่อนนานสุด และอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ๆ ยังสามารถให้ต่ำกว่าธนาคารอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งอัตราผ่อนชำระเริ่มต้น 2,700* บาทต่อเดือน ผ่อนนาน 72 เดือน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

            พนักงานประจำ 

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>=1,000,000 15.99% 21.50%
500,000 - 999,999 17.99% 23.50%
150,000 - 499,999 19.99% 23.50%
50,000 - 149,999 24.00% 25.00%
10,000 - 49,999 25.00% 25.00%

 


            เจ้าของกิจการ

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>=1,000,000 17.99% 23.50%
500,000 - 999,999 19.99% 25.00%
150,000 - 499,999 21.99% 25.00%
50,000 - 149,999 25.00% 25.00%
10,000 - 49,999 25.00% 25.00%

 

*วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน : วงเงินกู้ 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

 

เงื่อนไขรวม :

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64 เท่านั้น
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

 

 

ผู้สนใจหรือต้องการทราบข้อมูล สามารถกรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

            คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 

              คุณสมบัติของพนักงานประจำ หรือข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป และได้รับบรรจุเป็นพนักงาน
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น 

             

            คุณสมบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
 • มีเงินหมุนเวียนในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน 
 • อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น 

             

             เอกสารประกอบ สำหรับของผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ มีดังนี้

 • เอกสารยืนยันตัวตน

                 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

 • เอกสารยืนยันรายได้

                 - สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

                 - สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

 • บัญชีเงินฝาก

                 สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า