พรบ.รถจักรยานยนต์


พรบ.รถจักรยานยนต์ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายบังคับว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่ง ถ้าไม่ทำก็ผิดกฎหมาย ถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท