ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+


ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+ สำหรับรถจักรยานยนต์ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

การเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนสูงมาก เมื่อเทียบกับการเกิด อุบัติเหตุ ในประเทศอื่นทั่วโลก โดยพบว่ารถจักรยานยนต์ ได้ครองสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตสูงสุดมาอย่างยาวนาน อาจเพราะนักบิดส่วนใหญ่มีพฤติกรรมมึนเมา ขับรถเร็ว ชอบตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือด้วยเหตุผลอีกมากมาย

นอกจากเป็นที่หนึ่งเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยังต้องเจอกับความเสี่ยงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกโจรกรรม การเกิดไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายจากกรณีอื่นๆ การทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ จึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรละเลยอีกต่อไป

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ คือ การทำประกันภาคสมัครใจ เพื่อจะได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ รถหาย ไฟไหม้ หรือความเสียหายรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน เงื่อนไขกรมธรรม์ นั้นๆ โดยมีการแบ่งประเภทออกเป็น

  • ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 1

  • ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2

  • ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3

ตามลำดับของสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากมากไปน้อยให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้เลือกซื้อตามความเสี่ยงของแต่ละคนอย่างเหมาะสม

[rabbitads slug=glossary-motocycle]

การทำประกันชั้น 2+ สำหรับรถจักรยานยนต์ ค่อนข้างคล้ายกับประกันรถยนต์ชั้น 2+ ที่เรารู้จักกันคือเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในหลายกรณีเสี่ยง โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครองดังต่อไปนี้

จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกรณีที่รถหายหรือถูกไฟไหม้อีกด้วย

จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งคนขับและคนซ้อนรถจักรยานยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

บุคคลภายนอกคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตของบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

จำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์โดยละเอียดทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทย่อมมีค่าเบี้ยประกัน รายละเอียด และวงเงินการคุ้มครองที่แตกต่างกันทุกครั้งที่ต้องการซื้อประกันสำหรับรถจักรยานยนต์ การใช้บริการกับ rabbit finance จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก