ความรู้ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+


ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ คือ การทำประกันภาคสมัครใจรูปแบบหนึ่ง ที่จะทำให้เราได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล รถถูกโจรกรรม เกิดไฟไหม้ หรือได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยมีการแบ่งประเภทของประกันออกเป็น

  • ประกันชั้น 1

  • ประกันชั้น 2

  • ประกันชั้น 3

การทำประกันมอเตอร์ไซค์มีความคล้ายกับการทำ ประกันรถยนต์ แทบทุกประการ จะแตกต่างกันบ้างในส่วนของค่าเบี้ยประกันวงเงินในการคุ้มครอง และเงื่อนไขอื่น ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

การทำประกันชั้น 3+ ถือว่าเป็นการทำประกันที่มีค่าเบี้ยถูกที่สุด แต่ต้องแลกมาด้วยการคุ้มครองที่น้อยกว่าประกันชั้นอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครองเพียงพื้นฐาน ดังนี้

ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ และจะไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่รถถูกโจรกรรม เกิดไฟไหม้ หรือเสียหายด้วยสาเหตุอื่นใดทั้งสิ้น

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก