ทุนประกันรถมอเตอร์ไซค์ วงเงินที่คุณจะได้รับในการทำประกัน


ทุนประกันรถมอเตอร์ไซค์คือวงเงินสูงสุดที่คุณจะได้รับในการทำประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงที่สัญญากันไว้ตั้งแต่เริ่มทำกรมธรรม์