ทำความเข้าใจ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ สำคัญอย่างไร


ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ คือ การทำประกันภาคสมัครใจรูปแบบหนึ่ง ที่จะทำให้เราได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล รถถูกโจรกรรม เกิดไฟไหม้ หรือได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยมีการแบ่งประเภทของประกันออกเป็น

  • ประกันชั้น 1

  • ประกันชั้น 2

  • ประกันชั้น 3

การทำประกันมอเตอร์ไซค์มีความคล้ายกับการทำประกันรถยนต์ แทบทุกประการ จะแตกต่างกันบ้างในส่วนของค่าเบี้ยประกันวงเงินในการคุ้มครอง และเงื่อนไขอื่น ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

การทำประกันชั้น 3+ ถือว่าเป็นการทำประกันที่มีค่าเบี้ยถูกที่สุด แต่ต้องแลกมาด้วยการคุ้มครองที่น้อยกว่าประกันชั้นอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครองเพียงพื้นฐาน ดังนี้

จักรยานยนต์ของผู้เอาประกัน

ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ และจะไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่รถถูกโจรกรรม เกิดไฟไหม้ หรือเสียหายด้วยสาเหตุอื่นใดทั้งสิ้น

คุ้มครองบุคคลในรถ

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตของบุคคลภายนอก

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ เหมาะกับใคร?

เราจะเห็นว่าการคุ้มครองของประกันชั้น 3+ เป็นเพียงการคุ้มครองความเสี่ยงพื้นฐาน อีกทั้งมีวงเงินคุ้มครองไม่สูงมาก ดังนั้น การทำประกันประเภทนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ราคาไม่แพง มีโอกาสสูญหายต่ำ เป็นคนที่ขับขี่ไม่เร็วมาก ไม่ชอบความผาดโผน หรือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างสม่ำเสมอ จึงทำมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่อยข้างน้อยกว่าคนอื่น การทำประกันชั้น 3+ ก็ถือว่าเหมาะสมและเพียงพอแล้ว