ประกันชั้น 1 สำหรับมอเตอร์ไซค์


ประกันชั้น 1 มอเตอร์ไซค์ หมายถึง การทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงการทำประกันรถบิ๊กไบค์

แม้คนส่วนใหญ่จะค่อนข้างคุ้นชินกับการ**ทำประกันรถยนต์ชั้น 1** เป็นเรื่องปกติ สำหรับมอเตอร์ไซค์แล้ว การทำประกันชั้น 1 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน อย่างไรก็ตามการทำประกันชั้น 1 มอเตอร์ไซค์ มักจะทำกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นประเภทบิ๊กไบค์เป็นส่วนมาก เพราะด้วย**ค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง** การทำประกันให้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่ไม่ได้มีราคาแพงหรืออะไหล่ที่หายากมากนักจึงอาจไม่คุ้มค่าเท่าไรนัก ซึ่งประกันชั้น 1 มอเตอร์ไซค์ จะมีความคุ้มครองต่าง ๆ ดังนี้

  • ความรับผิดชอบต่อชีวิต และร่างกาย

  • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน

  • ค่ารักษาพยาบาล

[rabbitads slug=glossary-motocycle]

  • ไฟไหม้

  • รถมอเตอร์ไซค์หาย

  • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

  • ค่ารักษาพยาบาล

  • การประกันตัวผู้ชับขี่ในคดีศาลอาญา

นอกจากนี้แล้วการ**ทำประกันชั้น 1 มอเตอร์ไซค์ หรือบิ๊กไบค์**ก็อาจมีเงื่อนไขในการรับประกันด้วยเช่นกัน เช่น รถที่ทำประกันจะต้องมีราคาขาย 80% ของปีนั้น ๆ ต้องเกิน 400,000 บาท หรือรถที่ทำประกันหากเป็นรถใหม่ป้ายแดง ราคาซื้อต้องเกิน 500,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้วงเงิน ความคุ้มครองหรือเงื่อนไขในการทำประกันชั้น 1 มอเตอร์ไซค์ของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกันออกไป เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตกลงสมัครทำทุกครั้ง

  • สำเนารายการจดทะเบียน (หากเป็นรถใหม่ป้ายแดงยังไม่มีทะเบียนหรือเล่มทะเบียนให้ใช้ใบซื้อขายแทน)

  • สำเนาบัตรประชาชน