Image

ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA99

ราคาสบายกระเป๋า

ราคาสบายกระเป๋า

  • ชำระเบี้ยรายปีราคาเดียว เพียง 99 บาท พิเศษ เฉพาะลูกค้า Kerry Express เท่านั้น
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี

  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียสายตา มือ เท้า หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุด 100,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียสายตา มือ เท้า หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ หรือ ฆาตกรรม สูงสุด 50,000 บาท
ดูแลเพิ่มเติมให้อีก

ดูแลเพิ่มเติมให้อีก

 

  • มอบค่าจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตด้วยการเจ็บป่วย สูงสุด 5,000 บาท

Image

รับความคุ้มครองได้ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

กรอกข้อมูลที่จำเป็น

กรอกข้อมูลที่จำเป็น

ชำระเงินออนไลน์

ชำระเงินออนไลน์

รับความคุ้มครองได้เลย!

รับความคุ้มครองได้เลย!

สนใจซื้อประกัน คลิก!