ใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างอุ่นใจ ด้วยประกันภัย PA FIT STYLE

สมัครง่ายเบี้ยเริ่มต้นถูก

สมัครง่ายเบี้ยเริ่มต้นถูก

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 0 - 60 ปี
 • ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 8 บาท 
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
ให้คุณได้เต็มที่กับทุกกิจกรรม

ให้คุณได้เต็มที่กับทุกกิจกรรม

 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป และ การเล่นกีฬา สูงสุด 6 แสนบาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 9 หมื่นบาท
 • แผนความคุ้มครองพิเศษพร้อมบริการพยาบาลพิเศษที่บ้าน (Nursing at home) เฉพาะลูกค้า Rabbit Finance เท่านั้น
รับค่าชดเชยรายได้ช่วงพักรักษาตัว

รับค่าชดเชยรายได้ช่วงพักรักษาตัว

รับเงินชดเชยรายได้ในระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท

ตารางแสดงผลประโยชน์

Image

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก BKI

         ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ฉบับคนรักความท้าท้าย

 

 

เมื่ออุบัติเหตุ เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ ดังนั้นประกันอุบัติเหตุหรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style จึงเป็นหนึ่งในเกราะป้องกัน ที่คุณควรจะทำความรู้จักไว้ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรัก

 

 

สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style เป็นประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองชีวิตคุณ ในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะการท่องเที่ยว เล่นกีฬา รวมถึงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ โดยความคุ้มครองของ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style มีความครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 

 

 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร อันเนื่องมาจาก
  • อุบัติเหตุทั่วไป(รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • การเล่นหรือการแข่งกีฬาอันตราย
 1. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 2. ชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ชดเชยรายวัน สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 3. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

 

นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ได้ด้วย เพราะด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน บ้างครั้งเพียงแค่ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเบื้องต้น อาจจะไม่ครอบคลุมตามความคุ้มครองที่คุณอยากได้ ซึ่งความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ว่า คือ

 

 

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 • ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (ชดเชยรายสัปดาห์ สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)
 • ค่ากายภาพบำบัดเนื่องจากอุบัติเหตุ(ชดเชยรายวัน สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 • ค่าผ่าตัดเพื่อรักษาแผลบนใบหน้า อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 • ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 • ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก และอยู่ในสภาวะหมดสติ(Coma) เนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

 

 

ซึ่งเงินค่าตอบแทนจากประกันที่คุณจะได้รับในความคุ้มครองแต่ละประเภทอาจจะขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่คุณเลือก โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 8 แสนบาท ซึ่งคุณจะจ่ายเงินเบี้ยประกันโดยคำนึงจากอายุบวกกับแผนประกันที่คุณเลือก ดังนั้นหากคุณสนใจในประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style หรือประกันอุบัติเหตุใดๆ จากกรุงเทพประกันภัย สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

         FIt Style ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคนรักกิจกรรม

 

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style เป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ในหลายๆอย่าง ซึ่งหากแบ่งตามความเสี่ยงของลักษณะงาน ผู้ที่ควรมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style คือ

 

 

 • ลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่น้อยที่สุด

 

 

ในส่วนของอาชีพที่มีหน้าที่ส่วนใหญ่ ต้องทำงานอยู่ในสำนักงาน ออฟฟิศ ตลอดจนถึงงานที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เช่น อาชีพผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ข้าราชการครู/อาจารย์ เภสัชกร พนักงานธนาคาร นักเรียน/นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ เป็นต้น

 

 

 • ลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

 

 

สำหรับในส่วนของอาชีพที่ต้องทำงานนอกสถานที่ชั่วคราว หรือต้องปฏิบัติงานในทางด้านอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะและกึ่งอาชีพเฉพาะ  บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือปฏิบัติงานในกลางแดดเกือบตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ พยาบาล ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานขาย หัวหน้าช่าง ย่อมต้องการความคุ้มครองในประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style เช่นกัน

 

 

ความเป็นจริงแล้ว ต่อให้คุณไม่ได้ทำงานที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามตัวอย่างข้างต้น ก็ไม่ได้หมายความว่า ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style จะไม่เหมาะกับคุณ เนื่องจากทุกชีวิต มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น ดังนั้นทุกชีวิตก็สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุดีๆ เพื่อคุ้มครองในชีวิต ทรัพย์สิน หรือเงินดูแลตัวเองได้เช่นกัน

 

 

เพราะชีวิตใคร ใครก็รักต่อให้คุณไม่ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ไว้เพื่อรับความคุ้มครอง ก็ยังมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล For All และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Family First ซึ่งเป็นประกันอุบัติเหตุจากBKI หรือกรุงเทพประกันภัยที่พร้อมให้ความคุ้มครองคุณอยู่ดี

 

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style จึงเป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะกับทุกคนที่ต้องการความคุ้มครองให้ชีวิตตัวเอง รวมถึงคนที่คุณรัก เพื่อให้คุณได้สบายใจในการใช้ชีวิต แต่จะเหมาะมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ชอบมีกิจกรรมต่างๆในชีวิต ทั้งท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสี่ยงอันตรายแค่ไหน

 

 

เพราะหากเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นมา ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาตัว รวมถึงเงินชดเชยต่างๆ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ก็จะให้ความดูแล โดยที่คุณจะไม่เสียผลประโยชน์  อีกทั้งยังไม่เป็นการรบกวนเงินเก็บ หรือเงินที่ต้องใช้ในอนาคตของคุณด้วย

         ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style จาก rabbit finance

 

 

ประกันอุบัติเหตุ เป็นเหมือนหนึ่งเกราะคุ้มครอง คุ้มกันภัยในทรัพย์สิน และชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ บ่อยครั้งที่การเกิดอุบัติเหตุ นำพามาซึ่งความสูญเสีย ความเสียหายที่ไม่ได้รับการดูแล เนื่องจากผู้เกิดอุบัติเหตุไม่มีประกันติดตัว ดังนั้นrabbit finance จึงอยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการมีประกันอุบัติเหตุ เลือกซื้อประกันติดมือไว้รับรองว่าจะไม่ผิดหวัง

 

 

และหากคุณยังไม่รู้ว่าจะเลือกประกันอุบัติเหตุจากที่ไหนดี rabbit finance เราขอแนะนำ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ประกันดีๆจาก กรุงเทพประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ดูแลตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงทุกเรื่องใหญ่ของชีวิต  

 

 

และที่สำคัญเนื่องจากตอนนี้กรุงเทพประกันภัย ได้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินธุรกิจกับ โบรกเกอร์ประกันภัย rabbit finance ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะซื้อประกันใดๆของกรุงเทพประกันภัย ผ่านทาง rabbit finance คุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายที่คุณไม่สามารถไปหาได้จากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นของแถม ราคาเบี้ยประกันสุดพิเศษ หรือการดูแลหลังการขายที่คุณจะประทับใจในทุกๆการบริการจากเรา

 

 

หากคุณยังไม่มั่นใจว่า ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของคุณหรือเปล่า กรุงเทพประกันภัยก็ยังมีประกันตัวอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ให้คุณได้เลือกพิจารณาใช้บริการไม่ว่าจะ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล For All และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Family First ซึ่ง rabbit finance ยินดีให้ข้อมูลกับคุณทุกเวลาทำการ ที่สำคัญอีกเรื่องคือ rabbit finance สามารถให้บริการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันให้คุณได้เห็นชัดๆไปเลยว่า เบี้ยประกันที่คุณซื้อจากเรา จะเป็นราคาเบี้ยประกันที่ถูกที่สุด ชนิดที่ว่าไม่มีโบรกเกอร์ประกันไหน ให้คุณได้เท่านี้มาก่อน


 

 

อุบัติเหตุ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวัย ทุกไลฟ์สไตล์ แต่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น หากคุณเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรม ชอบการท่องเที่ยว เดินทาง เล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ติดมือไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะอยู่ในความเสี่ยง รวมถึงดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะตามมาด้วย หากคุณสนใจประกันอุบัติเหตุดีๆแบบนี้ แล้วมีข้อสงสัยอยากซักถาม rabbit finance ยินดีให้คำตอบในทุกเรื่องที่คุณต้องการ

 

 

“ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล FIt Style ประกันที่ rabbit finance เลือกแล้วว่าดี ”

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์