Image
Image
Image
Image

จริงอยู่ที่อุบัติเหตุนั่น เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝัน เราไม่สามารถคาดเดาได้บ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่หลายคนก็มองว่าประกันภัยอุบัติเหตุยังไม่จำเป็นขนาดนั้น และประกันอุบัติเหตุไม่น่าจะแตกต่างอะไรไปจากประกันสุขภาพ แต่จริงๆ แล้ว ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างมากเลยล่ะ

 

          ประกันภัยอุบัติเหตุ กับ ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไรนะ

 

ประกันภัยอุบัติเหตุ (Personal Accident) หรือประกันภัยพีเอ (PA) จะเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น โดยปรกติแล้วจะจ่ายเบี้ยครั้งเดียวดูแล 1 ปี เบี้ยประกันคงที่ ไม่มีการปรับเพิ่ม

 

แต่ถ้าเป็น ประกันสุขภาพ (Health Insurance) จะเน้นไปที่การดูแลค่ารักษาพยาบาล เช่น การเจ็บป่วยจากโรค หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น(บางอย่าง)กับผู้เอาประกัน

 

ส่วนมากแล้ว เบี้ยประกันอุบัติเหตุจะไม่แพง เพราะจะเน้นและโฟกัสไปที่กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น ต่างจากประกันสุขภาพที่เบี้ยรายปีนั่นจะขึ้นกับอายุผู้ทำประกัน แต่เน้นคุ้มครองโรคภัย และอุบัติเหตุแค่บางส่วนเท่านั้น

 

           จำเป็นไหม ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มด้วยละ ?

 

หลายคนอาจจะมองว่า แค่ประกันสุขภาพอาจจะเพียงพอแล้ว แต่จริงๆ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็ยังจำเป็นมากๆ โดยเจ้าประกันสุขภาพนั้นจะครอบคลุมได้มากกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บางเจ้ามีเงินค่าชดเชยรายได้เมื่อได้รับความเสียหายทางร่างกายจากอุบัติเหตุ, มีค่าคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารักษาพยายามบาลเสริมให้

 

ต้องเข้าใจก่อนว่า แม้เราจะมีการทำประกันสุขภาพเอาไว้ แต่ต้องเช็กด้วยว่าวงเงินชดเชยในกรณีต่างๆ นั้นมีลิมิต หากวงเงินเหล่านั้นก็ไม่เพียงพอก็อาจจะลำบากเราภายหลังได้ ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุจึงถือเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยเพิ่มความคุ้มครอง เพิ่มความครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประกัน PA เหมาะกับใครก็ตามที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะ แน่นอนว่าในบางบริษัทประกันคุ้มครองไปถึงการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น การเดินทางด้วยเครื่องบิน เดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้อีกด้วย

           คุ้มครองยิ่งกว่า ด้วย Personal Accident for Rabbit & IDB


 

“ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล” หรือ Personal Accident: PA เป็นการคุ้มครองอุบัติ เราสามารถเบิกได้ค่ารักษาพยาบาลเมื่อผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ และเสียชีวิต โดยความเสี่ยงทั้งหมดนี้บริษัทประกันภัยจะเข้ามาดูแลคุณ พร้อมกับจ่ายค่าชดเชย ซึ่งประเภทของการคุ้มครองกรมธรรม์อุบัติเหตุทั้งหมดมีความใกล้เคียงกัน แตกต่างกันที่เบี้ยประกันที่คุณเลือกซื้อ 

 

สำหรับ กรุงเทพประกันภัยอุบัติเหตุ นั่น จะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ และทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

ส่วนการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บ

 

ส่วนค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

 

สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง พร้อมชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

 • คุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย สำหรับเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่าย 50% ของทุนประกันภัย 

 

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และ ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุจ่าย 100% ของทุนประกันภัย

 

 • คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สำหรับเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่าย 50% ของทุนประกันภัย

 

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และ ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุจ่าย 100% ของทุนประกันภัย


 

เรียกได้ว่าคุ้มครอง ครอบคลุม อุ่นใจไม่ว่าจะเดินทางด้วยยานพาหนะอะไร หรือใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ไหนก็ปลอดภัย หายห่วง

 

          ถ้าต้องเบิกเคลมกับประกันภัยอุบัติเหตุ Personal Accident for Rabbit & IDB  ต้องทำยังไงนะ ? 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุได้ทันที และมีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าจากอุบัติเหตุ ถ้าเราจะต้องเบิกเคลมทำเรื่องขอเงินจากประกันที่เราทำเอาไว้ คุณต้องเตรียมเอกสารสำคัญไว้ยื่น ดังนี้

 

 • กรอกเอกสารแบบฟอร์มคำร้องค่าสินไหมทดแทน
 • เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรนักศึกษาของผู้เอากรมธรรม์ประกันอุุบัติเหตุ
 • ใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลวินิจฉัย และการรักษาใช้ต้นฉบับยื่นเท่านั้น
 • ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่าย และต้องใช้เอกสารตัวจริง

 

โดยปกติแล้ว ผู้เอาประกันสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานบริษัทฯประกัน หรือส่งไปรษณีย์แจ้งเคลมก็ได้หมดตามสะดวก และหลังจากยื่นเอกสารครบจบแล้ว คุณจะได้รับเงินชดเชยตามที่เราเลือกไว้ เช่น ออกเป็นเช็คเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีตามช่องทางที่เราเลือกไว้

 

แต่ทุกวันนี้ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหลายเจ้าสามารถให้คุณสำรองจ่ายได้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายไปล่วงหน้า เรียกได้ว่าสะดวสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องถอนเงินเก้บออมออกมาใช้แก้ขัดได้อีกด้วยนะ

 

อาชีพเสี่ยงคืออะไร แล้วเราทำอาชีพเสี่ยงอยู่ไหมนะ ? 

 

จริงอยู่ที่ ประกันอุบัติส่วนบุคคลสามารถคุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุทุกประเภท แต่นอกเหนือจากสิทธิ ค่าเบี้ยประกัน ความคุ้มครองๆ ต่างๆ ที่คุณควรรู้แล้ว คุณก็ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อยกเว้นต่างๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน โดยเฉพาะการยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรืออาชีพใดที่เสี่ยงมาก ทางประกันอุบัติเหตุก็อาจจะะให้สิทธิไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

 

สำหรับบุคคลประกอบอาชีพมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ มีการแบ่งออกเป็น 4 ชั้นอาชีพ ตามข้อมูลของ คปภ. ดังนี้

 

 • อาชีพความเสี่ยงระดับ 1 ผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ (ความเสี่ยงอุบัติเหตุต่ำ)

 

 • อาชีพความเสี่ยงระดับ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งตลอดเวลา (ความเสี่ยงอุบัติเหตุปานกลาง)

 

 • อาชีพความเสี่ยงระดับ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง การผลิตเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือจำเป็นต้องทำงานนอกสำนักงานอยู่เป็นประจำ

 

 • อาชีพความเสี่ยงระดับ 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น นักแสดงผาดโผน สตั๊นท์แมน นักแข่งรถ ฯลฯ

 

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ทางประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะยกเว้นการจ่ายค่าสินไหม 

 

เช่น การเมาแล้วขับ หรือในกรณีที่อยู่ในอาชีพเสี่ยงระดับ 4 แล้วเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่ได้แจ้งขอขยายกรมธรรม์ครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุให้มากขึ้น หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง รวมไปถึงกรณี ร่วมกลุ่มเข้าเหตุทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีเจ้าหน้าที่ขณะจับกุม ก็อาจจะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนได้

 

ดังนั้นสอบถาม และเช็กกันให้ดีๆ ก่อนการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกครั้ง เวลาที่เกิดเหตุขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในการขอเบิกจ่ายในภายหลังได้

           โครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคคล Personal Accident for Rabbit & IDB

 

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคคล หรือ Personal Accident for Rabbit & IDB นั่น เป็นหนึ่งในความร่วมมือกันของ กรุงเทพประกันภัย กับ rabbit fiance ที่ช่วยให้คุณอุ่นใจ พร้อมรับความคุ้มครองที่คุ้มค่าไปกับประกันที่คุณไว้วางใจ

 

กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จากสถาบัน A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก และเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด 

 

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัย ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลกอย่าง Standard & Poors (S&P) และในปีพ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A- (Stable) ให้คุณมั่นใจในความพร้อมด้ารการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง และระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้

 

ปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันภัยมาอย่างมั่นคง และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมประสบการณ์ดำเนินธุรกิจกว่า 70 ปี ดำเนินงานภายใต้แนวทางการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยสาขาทั่วประเทศพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน

 

ส่วน โบรกเกอร์ประกันภัย rabbit finance คือหนึ่งในเป็นบริษัทโบรกเกอร์ในเครือ BTS Group บริษัทที่ใหญ่ติดลำดับที่ 50 ของไทย พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 30 แห่ง ที่พร้อมให้บริการทั้งการเปรียบเทียบประกัน สินเชื่อ บัตรเครดิต รวมไปถึงบัตรกดเงินสดไว้อย่างครบครัน 

 

rabbit finance มาพร้อมกับระบบเปรียบเทียบเบี้ยประกันชีวิต ครอบคลุม ช่วยให้คุณค้นหาประกันที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ ได้เบี้ยประกันที่โดนใจ และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามความต้องการ และมั่นใจได้กับระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้เปรียบเทียบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นส่วนตัว

 

นอกจากยังช่วยให้การซื้อขายประกันง่ายดาย สะดวกสบาย และที่พิเศษยิ่งกว่า นอกจากการทำประกันออนไลน์ที่แสนสะดวกสบาย ทำได้ที่บ้านเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแล้ว คุณยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช่น บัตรกำนัลฟรี ของรางวัลพิเศษ ส่วนลดโดนใจ รวมถึงการบริการดูแลหลังการขาย

 

การจับมือในครั้งนี้ ทำให้คุณอุ่นใจได้เลยว่า โครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคคล หรือ Personal Accident for Rabbit & IDB ช่วยคุ้มครอง ครอบคลุม คุ้มค่า จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทุกรูปแบบอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน