ตอบโจทย์ทุก lifestyle ด้วยประกันภัย PA FOR ALL

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 0 - 60 ปี
 • ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 6 บาท (หรือปีละ 2,400 บาท)
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • มีแผนประกันให้เลือกถึง 3 แผน
คุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด

คุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่ ถูกฆาตกรรม หรือ ทำร้ายร่างกาย
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 • ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • แผนความคุ้มครองพิเศษพร้อมบริการพยาบาลพิเศษที่บ้าน (Nursing at home) เฉพาะลูกค้า Rabbit Finance เท่านั้น
เลือกแผนความคุ้มครองความต้องการ<BR>เฉพาะลูกค้า Rabbit Finance เท่านั้น

เลือกแผนความคุ้มครองความต้องการ
เฉพาะลูกค้า Rabbit Finance เท่านั้น

 • คุ้มครองแผนสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • คุ้มครองแผนสูงสุด 1 แสนบาท สำหรับอุบัติเหตุทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  สูงสุด 1 แสนบาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเงินค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 1 หมื่นบาท

ตารางความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

Image
ปรึกษาฟรี
Image

       ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For All จากกรุงเทพประกันภัย

 

 

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ให้พร้อมรับกับทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามความต้องการของคุณ ซึ่งมีให้คุณเลือกด้วยกันถึง 8 แผนความคุ้มครอง สูงสุด 1 ล้านบาท

 

          บริการเสริมของประกันอุบัติเหตุ PA For All Nursing at Home

เห็นไหมคะว่าความคุ้มครองทั้ง 3 แผนประกันอุบัติเหตุ PA For All จาก BKI ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม แถมวงเงินคุ้มครองของประกันก็สูงไม่ใช่เล่นๆ แต่เท่านี้ยังไม่หมดค่ะ ยังไม่หมด...เพราะทาง BKI ยังมีบริการเสริมอย่าง Nursing at Home ให้กับผู้ที่ทำประกันอุบัติเหตุ PA For All ทั้งแผน 9, แผน 10 และแผน 11

โดย Nursing at Home เป็นบริการพยาบาลพิเศษที่บ้าน สำหรับใครที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์พยาบาลมืออาชีพ ทั้งนี้ผู้เอาประกันสามารถใช้บริการพยาบาลพิเศษที่บ้านได้สูงสุด 7 ครั้ง ไปเลยค่ะ งานนี้ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาล หรืออยากได้รับการดูแลจากพยาบาลเป็นพิเศษ
 

 

นอกจากนี้ทุกแผนการคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All ยังจะได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะชดเชยรายวัน สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

 

 

และค่าชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยูในภาวะหมดสติ (Coma) เนื่องจากอุบัติเหตุคร้ังละ 100,000 บาท รวมถึงค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท

         ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All เหมาะกับทุกคนและทุกช่วงวัย

 

โดยได้แบ่งตามกลุ่มของผู้เอาประกันภัยตามความเสี่ยงของลักษณะงานดังนี้

 

 

กลุ่ม A

 

 

เหมาะกับผู้มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่น้อยที่สุด มีอาชีพหรือมีหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ พนักงานธนาคาร แม่บ้าน ข้าราชการ ครู อาจารย์ เภสัชกร นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

 

 

กลุ่ม B

 

 

เหมาะกับผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง มีอาชีพที่ต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะ มีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา เช่น วิศวกร ทนายความ ผู้พิพากษา สถาปนิก แคดดี้ แพทย์ พยาบาล หัวหน้าช่าง พนักงานขาย พระสงฆ์ เป็นต้น

 

 

           ข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 

การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ถือเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งมักจะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่น เดิน ๆ อยู่แล้วเกิดพลัดตกบันไดขาหักต้องเข้าเฝือก สิ่งที่ตามมาแน่นอน คือค่ารักษาพยาบาล ที่ราคานับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  รวมถึงในบางกรณีที่มีอาการหนักไม่สามารถทำงานได้ ทำให้สูญเสียรายได้ไปโดยปริยาย

 

 

ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For All ถือว่าเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงที่ดี แน่นอนว่า หากคุณต้องประสบกับอุบัติเหตุขึ้นทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คุณทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ อีกทั้งยังได้รับเงินชดเชยอีกด้วย ในยามที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ทำให้ไม่สูญเสียรายได้ในแต่วัน

 

 

จำเอาไว้ว่า “ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ” ซึ่งปัจจุบันการทำประกันอุบัติส่วนบุคคล มีราคาแพงไม่แพงหรือสูงอย่างที่คิด ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะไม่ต้องทำให้คุณควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพง  แถมได้ชดเชยรายได้อีกด้วย

         มองหาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For All Rabbit finance มีคำตอบ

 

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แต่ยังมีข้อสงสัย rabbit finance ยินดีให้คำตอบ -การบริการพร้อมคำปรึกษา ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อประกันชนิดต่างๆ  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 

 

1.คลิกเข้ามาที่ rabbit finance

2.กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกปรึกษา เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น

3.รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้ายประกัน ภายใน 24 ชม.

4.เลือกและซื้อแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุณต้องการ ในราคาเบี้ยประกันที่ไม่แพง

5.รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติส่วนบุคคลทันทีเมื่อประสบภัยหรือความเสียหายครั้งต่อไป

 

 

อย่ารอช้า! วันนี้ rabbit finance โบรกเกอร์ประกันภัย ได้จับมือกับกรุงเทพประกันภัย จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่ต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของกรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ rabbit finance ในราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น ๆ พร้อมให้ความดูแลหลังการขายกับลูกค้าทุกท่านอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอด 24 ชม.

 

 

อย่างไรก็ดี ทางกรุงเทพประกันภัยและ rabbit finance ยังมีประกันอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ ที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA FIt Style หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Family First ซึ่งrabbit finance ยินดีให้ข้อมูลกับคุณตลอด 24 ชม.

 

 

เพราะการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเปรียบเสมือนเป็นส่วนช่วย "เติมเต็มความคุ้มครองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น"

 

 

ไม่ว่าคุณเป็นคนแบบไหน? อยากได้สิทธิประโยชน์อย่างไร? จากการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มั่นใจได้เลยว่า กรุงทพประกันภัยสามารถตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน  คลิกเข้ามาตอนนี้เลยนะค่ะ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน