อุ่นใจ เมื่อมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันภัยที่จะคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น หกล้ม ขาหัก คอเคล็ด มีดบาด  หรือบางแผนอาจครอบคลุมถึง รถชน ภัยธรรมชาติ และฆาตกรรม

ทำไมต้องไทยประกันชีวิต

ทำไมต้องไทยประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยประกันไม่แพง เริ่มต้นหลักสิบต่อวัน แต่คุ้มครองหลักล้าน เมื่อคุณเจออุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อย ก็ให้ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงค่าชดเชยหากทุพพลภาพถาวร เสียชีวิต หรือมีความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละแผนประกัน

คุ้มครองอุบัติเหตุสุดคุ้ม จากไทยประกันชีวิต

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

เพราะผู้ชายอย่างเราไม่ค่อยดูแลตัวเองก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ แต่ก็รู้สึกอุ่นใจเมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุของไทยประกันชีวิต เจ็บเมื่อไหร่ก็เคลมง่าย

 

คุณไมค์,
กรุงเทพฯ

reviewer photo

ทุกวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ และไม่รู้จะเกิดกับเราเมื่อไหร่ ดิฉันทำประกันกับไทยประกันชีวิต ก็รู้สึกอุ่นใจเสมอหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะ 

คุณเบล, 
กรุงเทพฯ

         ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่แรกที่เปิดตัว แบบประกัน "ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) ในวงการประกันชีวิต ที่มีการคืนเบี้ยประกันเมื่อไม่มีการเคลม

 

ประกันแบบอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) ทำให้คุณและคนใกล้ชิดอุ่นใจทุกนาที 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ช่วยคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระทางการเงิน กรณีที่เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดฝัน โดยกรมธรรม์ประกันอุบัติ สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 3 - 60 ปี

 

นอกจากนี้ยังเป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลดภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพโดยจะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก  

 

การทำประกัน ของไทยประกันชีวิต ได้มีการกำหนดชั้นอาชีพไว้ 3 อาชีพ ดังนี้

 

อาชีพชั้น 1 ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในออฟฟิต ที่ไม่ต้องใช้แรงกาย เช่น ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร เสมียน เป็นต้น

 

อาชีพชั้น 2 ได้แก่ ผู้ที่ต้องการปฎิบัติงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจตลาด ออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงานแต่ต้องใช้กำลังบ้าง เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ศิลปิน นักดนตรี  ช่างเสริมสวย เป็นต้น

 

อาชีพชั้น 3 ได้แก่ ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก เช่น คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่างกรรมกร นักเคมี เภสัชกร

 

โดยแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะออกแบบมาในรูปแบบของกรมธรรม์ที่เป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการรวมเอาความคุ้มครองที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้เอาประกันภัยในปัจจุบัน โดยรายละเอียดของการให้ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง 5 รูปแบบให้เลือก คือ  

 

P.A. Broken Bone Refund Advance

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวกสูงสุด 100,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 500 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

P.A. Broken Bone

 

 • แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหุตสูงสุด 1 ล้านบาท
 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 500,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 60,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กรณีกระดูกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สูงสุด 70,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

P.A. Easy Refund

 

 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 6-60 ปี (ต่ออายุความคุ้มครองถึง 65 ปี)
 • เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระเป็นรายเดือน และรายปี
 • กรณีกรมธรรม์อายุครบ 3 ปี (ไม่มีการเคลม) จ่ายเงินคืน 100% ของเบี้ย 1 ปี (ปีที่ 3) ตามโหมดของการชำระ โดยจะจ่ายให้เมื่อกรมธรรม์ครบปีที่ 3
 • รับทำประกันอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น
 • กรณีซื้อกรมธรรม์ของ Direct ที่มีเงินชดเชยรายได้ กรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน
 • กรณีซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์ของบริษัท ที่ถืออยุ่เดิม เงินชดเชยรายได้สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อวัน

 

P.A. Beyond Smart Protection

 

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 5 - 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี
 • รับประกันเฉพาะชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
 • มีความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน
 • เบี้ยประกันสามารถเลือกชำระได้ทั้งรายเดือนและรายปี
 • จำกัดคนละ 1กรมธรรม์เท่านั้น
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองอุบัติเหตุ เฉพาะช่องทาง Direct Marketing สูงสุดรวมทุกกรมธรรม์ไม่เกิน  2 ล้านบาท
 • กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติส่วนบุคคลเฉพาะช่องทาง Direct Marketing ที่มีเงินชดเชยรายดได้รวมกันทั้งหมดสูงสุดไม่เะกิน 2,000 บาท/วัน

 

 P.A. Easy Family

 

 • เป็นแผนประกันภัยอุบัติเหตุที่มีค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 5 - 55 ปี
 • อายุที่รับทำประกันต่อถึงอายุ 60 ปี
 • มีความคุ้มครองให้เลือก 4 แผน และสามารถซือ้ได้ไม่เกิน 4 กรมธรรม์ หรือเงินชดเชยรายได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ชำระเบี้ยประกันแบบรายปีเท่านั้น


 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นมาสู่อันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจครบ 77 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างทุกครอบครัวไทยบนพื้นฐานทักษะความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมอันดี

เทคนิคการเลือกประกันอุบัติเหตุ

 

รายงานจากองค์การอนามัยโลก ให้ข้อมูลถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในไทยว่า มีแนวโน้มเกิดเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่มักจะพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยป้องกัน และเพิ่มความคุ้มครองให้กับชีวิตของเรา และคนใกล้ชิดได้

 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การซื้อประกันอุบัติเหตุ (P.A.) เบี้ยประกันคงที่และไม่แพง จ่ายครั้งเดียวคุ้มครอง 1 ปี เคลมประกันง่ายรวดเร็ว ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก

 

เมื่อประกันอุบัติส่วนบุคคล (P.A.) มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ดังนั้นการเลือกพิจารณาซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้คุ้มค่าต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

 

 • อายุสำคัญต่อการทำประกัน ควรพิจารณาดูก่อนว่าอายุของคุณและคนใกล้ชิดที่เราจะทำประกันให้นั้น สามารถทำได้หรือไม่ กรณีที่อายุมากเบี้ยประกันของคุณและคนใกล้ชิดก็จะสูงขึ้นด้วย  

 

 • อาชีพสำคัญต่อการทำประกันอุบัติเหตุเช่นกัน เพราะในแต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีควาเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เบี้ยประกันของแต่ละอาชีพก็แตกต่างกันไปด้วย เช่น ถ้าเป็นพนักงานขับรถที่ทำงานอยู่นอกสถานที่เป็นส่วนใหญ่ มีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น เพื่อความคุ้มครองที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 • เมื่อมั่นใจจะซื้อประกันแล้ว ควรพิจารณาเพิ่มเติมถึงความคุ้มครองว่า ว่าครอบคลุมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วยหรือไม่ หรือสามารถปรับเพิ่มทุนประกันตามที่ต้องการได้หรือไม่

 

 • เงินชดเชยรายได้ช่วงเกิดอุบัตินั้นมีหรือไม่ เพราะเมื่อต้องประสบกับอุบัติทำให้ต้องขาดและสูญเสียรายได้ไปในช่วงขณะหนึ่ง ดังนั้นการทำชดเชยรายได้เข้ามาให้กับคุณและคนใกล้ชิดที่ทำประกันอุบัติก็จะสามารถช่วยให้คุณมั่นใจในเรื่องของรายได้ที่หายไปได้

 

ซื้อประกันอุบัติเหตุกับไทยประกันชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์เหนือชั้น

 

เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดอุบัติส่วนบุคคล (P.A.) ผู้เอาประกันสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันกับอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการกว่า 190 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

 

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษจากโปรแกรม Road Side Service & Hotel Network เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และการสำรองห้องพักในอัตราพิเศษ ผ่านสายด่วน 02 614 3666 ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการไทยประกันชีวิต ฮอตไลน์ แห่งแรก และแห่งเดียวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทาง เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด

 

และยังได้รับบัตรสะสมคะแนน จากไทยประกันชีวิต ไทยไลฟ์การ์ด เพื่อใช้สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์อย่างมากมาย อีกระดับของการเติมเต็มความสุข ความสะดวกสบายในทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิต ที่ไทยประกันชีวิตสร้างสรรค์เพื่อท่านและครอบครัว ครอบคลุมทั้งเรื่อง อาหาร ท่องเที่ยว สุขภาพ ความงาม การศึกษา การเรียนรู้ และบริการด้านรถยนต์รวมทั้งรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับไทยไลฟ์การ์ดเพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

หมดกังวลหายห่วงกับบริการไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ ที่เพิ่มความสะดวกสบายหลายทางในการเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัย ที่ผานช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทางที่หลากหลายด้วยวิธีการชำระเบี้ยที่สะดวกและรวมเร็ว

rabbit finance มุ่งหวังอยากให้ทุกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในทุกย่างก้าวของคุณและคนใกล้ชิด ฉะนั้นแล้วเพื่อความไม่ประมาทของชีวิตที่มีค่า

 

สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุแบบออนไลน์ผ่าน rabbit finance ที่สามารถรับความคุ้มครองได้ทันทีจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันแถวหน้าของเมืองไทยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด จึงได้รับความไว้วางใจ และเชื่อถือเป็นอย่างสูง พร้อมบริการฉุกเฉินที่รองรับตลอด 24 ชั่วโมงในกว่า 190 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคค ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านบริการของ rabbit finance จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างดี ปลอดภัยแน่นหนา และทางเรามั่นใจว่าข้อเสนอของท่านจะคุ้มค่า และราคาประหยัดมากกว่าผู้ให้บริการโบรกเกอร์เจ้าอื่นๆ อย่างแน่นอน

 

Rabbit Finance เว็บไซต์เปรียบเทียบทางการเงินอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันสำหรับธุรกิจ ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์มอเตอร์ไซด์ รวมถึงเปรียบเทียบบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรร่วมกันกว่า 30 บริษัทชั้นนำของเมืองไทย

 

นอกจากนี้จึงมั่นใจได้ว่า Rabbit Finance ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ แรบบิท (Rabbit) หนึ่งในเครือ BTS Group บริษัทผู้ให้บริการรถไฟฟ้า ได้เลือกใช้ระบบ Omise "ระบบเก็บรักษาข้อมูล" ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นตัวช่วยป้องกันให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่รั่วไหล คุณจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลสำคัญของคุณจะไม่ถูกโจรกรรม โดยบุคคลผู้ไม่พึงประสงค์หรือจะถูกเปิดเผยออกมาทางใดทางหนึ่งแน่นอน

 

รวมทั้งการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบก็แสนจะสะดวกและปลอดภัย ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ทันที โดยในเว็บไซต์ของ rabbit finance ได้มีผู้ช่วยออนไลน์ที่อยู่ในระบบ พร้อมให้ความช่วยเหลือและตอบปัญหาคาใจของลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามได้ทุกช่วงเวลาตามที่สะดวกได้เลย

 

"rabbit finance" เว็บไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบกรมธรรม์และบัตรเครดิต ที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงาน มีความโดดเด่นที่ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ซื้อกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับกลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ที่จะช่วยคัดเลือกประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน