ให้ผู้สูงอายุได้เบาใจ ไม่เป็นภาระลูกหลาน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุด 1,000,000 บาท*
 • มีค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุด 100,000 บาท**
 • คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยายนต์ ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุด 500,000 บาท*
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณี กระดูกแตกหัก ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก สูงสุด 100,000 บาท*

  หมายเหตุ 
  * สำหรับความคุ้มครอง แผน 3
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 15 บาท (เดือนละ 470 บาท)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-70 ปี
 • แผนประกันที่เหมาะกับผู้สุงอายุ มีค่ารักษาพยาบาลและชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก
 • สามารภชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร
ข้อดีของแผนประกัน

ข้อดีของแผนประกัน

 • เป็นแผนประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุลคลสำหรับผู้สูงอายุ
 • เบี้ยคงที่ และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องด้วยการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติจนถึงอายุ 75 ปี
 • มีค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง สูงสุดถึง 100,000 บาท * ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

ตารางผลประโยชน์

Image

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองสุดคุ้ม จากไทยประกันชีวิต

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

"Broken Bone Refund Advance" เป็นแผนประกันที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่สุด ราคาเบี้ยไม่แพงมากเกินไป คุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี ที่มาพร้อมเงินช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล จึงเหมาะอย่างยิ่งในการซื้อให้พ่อแม่ หรือคนชรา

 

คุณทราย,
กรุงเทพฯ

P.A. Broken Bone Refund Advance เหมาะกับใคร เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ เนื่องมาจากภาวะความเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะความเสื่อมของตา ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มได้บ่อยคร้ัง ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ

 

อุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 

 • พลัดตกหกล้มได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-75 ปี ไม่ว่าจะเกิดจากการตกเตียง ตกบันได เก้าอี้ ต้นไม้ หรือตกหลุมตกท่อ ฯลฯ เป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอกับผู้สูงอายุ  เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านเป็นส่วนใหญ่

 

 • ลื่นหกล้ม เป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยมากที่สุดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะลื่นล้มในห้องน้ำ ทำให้กระดูกสะโพกหัก ต้องส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ยิ่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ยิ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

 

 • ผู้สูงอายุระบบประสาทสัมผัสความรู้สึกเสื่อมลง ทำให้ปลายประสาทสัมผัสไม่รู้สึกถึงความร้อนได้ อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุโดนน้ำร้อนลวก ได้ง่ายเป็นต้น

 

 • ผู้ป่วยที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนไหว หรือผู้ป่วยติดเตียงนั้น อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการสำลักอาหาร สำลักน้ำ หรืออาหารติดค้างในหลอดลมได้เช่นกัน

 

ฉะนั้นแล้ว เพื่อคนที่คุณรักอย่างคุณพ่อแม่ ซึ่งเมื่อท่านเริ่มชราลง เราที่เป็นลูกก็ยิ่งต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการทำประกันอุบัติ P.A. Broken Bone Refund Advance จึงเป็นการวางแผนทำประกันอุบัติให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับกรมธรรม์ประกัน P.A. Broken Bone Refund Advance เน้นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติ เช่นการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาลและเงินชดเชย

 

โดยจะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยแบบประกันอุบัติส่วนบุคคล (PA) จะออกแบบมาในรูปของกรมธรรม์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นการรวมเอาความคุ้มครองที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผุ้เอาประกันภัยในปัจจุบัน

         ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับสำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ P.A. Broken Bone Refund Advance

 

โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ๊ดวานซ์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ให้ความคุ้มครองครบทั้งประกันอุบัติเหตุ และกระดูกแตกหักให้ผู้สูงอายุได้เบาใจ ไม่เป็นภาระกับคนข้างหลัง

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง มีจุดเด่นของแบบประกันดังนี้

 

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวกสูงสุด 100,000 บาท*
 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 500 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 แผน ดังนี้

แผนที่ 1

 

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
 • การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 บาท
 • การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 250,000 บาท
 • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 250,000 บาท
 • การก่อการร้าย 250,000 บาท
 • การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท
 • กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 50,000 บาท
 • ค่าปลงศพ 10,000 บาท

 

แผนที่ 2

 

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 700,000 บาท
 • การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 350,000 บาท
 • การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 350,000 บาท
 • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 350,000 บาท
 • การก่อการร้าย 350,000 บาท
 • การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 70,000 บาท
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท
 • กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 70,000 บาท
 • ค่าปลงศพ 10,000 บาท

 

แผนที่ 3

 

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
 • การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 บาท
 • การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท
 • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 500,000 บาท
 • การก่อการร้าย 500,000 บาท
 • การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท
 • กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 100,000 บาท
 • ค่าปลงศพ 10,000 บาท

        P.A. Broken Bone Refund Advance เพราะเป็นประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

 

ที่ไม่ต้องสำรองจ่าย แม้วันที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ยังมีเงินชดเชยรายวันที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุ P.A. Broken Bone Refund Advance เป็นประกันประเภทหนึ่งสำหรับการประกันผู้สูงอายุ ที่อยู่ในส่วนของการประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้เราหากเราเกิดความสูญเสียทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิตก็ตาม

 

สาเหตุที่เราควรจะต้องทำ โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ๊ดวานซ์ ก็เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่จะสูญเสียต่าง ๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล หากเราประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในตอนไหน และถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีค่ารักษามากน้อยแค่ไหนซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลย หากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง อาจทำให้ต้องเสียค่ารักษาผ่าตัดเป็นจำนวนมาก

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในบ้านของเรา เราสามารถโอนความเสี่ยงเหล่านี้ไปให้กับกรมธรรม์ P.A. Broken Bone Refund Advance ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นคนแบกรับแทน ด้วยการทำประกันอุบัติเหตุ PA นั่นเอง

 

P.A. Broken Bone Refund Advance ของไทยประกันชีวิตมอบบริการสุดคุ้ม

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต พร้อมริเริ่มบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวก และเติมคุณค่าชีวิตให้กับผู้เอาประกันอันสอดคล้องกับสโลแกน "คิด เคียงข้ง ทุกชีวิต" ด้วยบริการดังนี้

 

 • ไทยประกันชีวิต iService บริการออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ และการเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเอง

 

 • ไทยประกันชีวิต แคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์กลางการดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรก และแห่งเดียวของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

 

 • ไทยประกันชีวิต ฮอตไลน์ แห่งแรก และแห่งเดียวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทสไทยที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทาง เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด

 

 • ไทยประกันชีวิต เมดิแคร์ เป็นการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยโดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

 

 • ไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ สะดวกสบายหลายทางเลือกกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยหลากหลายวิธีการชำระเบี้ยที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ กว่า 10 ช่องทาง

 

 • ไทยประกันชีวิต ไทยไลฟ์การ์ด บัตรสะสมคะแนนเพื่อใช้สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์อย่างมากมาย อีกระดับของการเติมเต็มความสุข ความสะดวกสบายในทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิต ที่ไทยประกันชีวิตสร้างสรรค์เพื่อท่านและครอบครัว ครอบคลุมทั้งเรื่อง อาหาร ท่องเที่ยว สุขภาพ ความงาม การศึกษา การเรียนรู้ และบริการด้านรถยนต์รวมทั้งรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับไทยไลฟ์การ์ดเพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

เลือกซื้อผ่าน rabbit finance ได้มากกว่าที่คุณคิด

 

กรมธรรม์ประกัน P.A. Broken Bone Refund Advance (ประกัน พี.เอ.โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ๊ดวานซ์) ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คุณได้วางแผนให้กับครอบครัวได้อย่างอุ่นใจ กับประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ที่ rabbit finance ให้คุณได้มากกว่าที่อื่น ๆ

 

เนื่องจาก rabbit finance มีผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกสรรมากมาย พร้อมบริการที่ประทับใจที่พนักงานคอยให้คำแนะคำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ฉะนั้นแล้ว คุณจึงวางใจได้ว่า rabbit finance จะมอบกรมธรรม์ที่ดีและคุ้มค่าให้กับคุณได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเราเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของเมืองไทยมากกว่า 30 บริษัท หากคุณกำลังสนใจ ทำประกันอุบัติเหุต (PA) เพียงแค่คลิกเข้ามาที่ rabbitfinance.com

 

นอกจากนี้ยังมีช่องทางการชำระเงินหลากหลาย มีความสะดวกสบายในการชำระค่าเบี้ยประกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตประเภทบำนาญ หรือประกันอุบัติเหตุ (P.A.) เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ด้วยระบบการเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ที่จะช่วยลดระยะเวลาให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาในการตัดสินใจและได้ของที่ดีที่สุด เพราะเมื่อทำประกัน P.A. Broken Bone Refund Advance (ประกัน พีเอ โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ๊ดวานซ์) ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.rabbitfinance.com คุณสามารถมั่นใจ 100% เพราะเป็นเว็บไซต์โบรกเกอร์ประกันภัย ที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในเรื่องของ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

rabbitfinance ได้รับการรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงป็นบริษัทนายหน้าโบรกเกอร์ที่ได้รับความไว้วางใจในอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทในเครือ BTS Group ซึ่งเป็น 1 ใน 50 ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์