เงื่อนไขสำหรับเอกสารรายการเดินบัญชีของธนาคาร


หลายๆคนที่เคยไปเรียน หรือกำลังจะมีแพลนไปต่างประเทศอาจจะรู้จักคำว่า Bank Statement ที่เป็นการคลื่อนไหวทางบัญชีทางธนาคารของเรา เพื่อแสดงหลักฐานทางการเงิน ความพร้อม และความมั่นคงทางการเงิน ทางสถานทูตที่พิจารณา Visa ของแต่ละประเทศว่าธนาคารของเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไร มีจำนวนเงินในบัญชีเท่าไร

ถ้าไม่มี Statement ของตัวเอง ใช้ของใครได้บ้าง

	ในกรณีที่เรายังไม่มี **Bank Statement** เป็นของตัวเอง เราสามารถใช้ Bank

Statement ของ คู่สมรส พี่น้อง หรือ ญาติโดยตรงได้เท่านั้น โดยจะต้องมีหลักฐานด้านความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชี และ ผู้ยื่นวีซ่า ที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสมรส เพื่อยื่นยันตัวตน นอกจากนี้ยังจะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อ มีหน้าที่การงานมั่นคง มีเงินเก็บพอสมควร มีบัญชีธนาคารที่มีเงินเข้าออก หมุนเวียนเป็นประจำ

ให้คนอื่นรับรอง หรือ เป็น Sponsor ได้ไหม

เราสามารถให้ผู้อื่นรับรองได้ในกรณีของ Visa ท่องเที่ยวเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก โดยเขาจะตรวจสอบถึงความพร้อมในการเดินทาง ความสามารถในการดูแลตัวเอง รวมถึงการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ซึ่งเราสามารถทำแผนการท่องเที่ยว ที่อยู่ของที่พักของเรา บุคคลที่อาศัยอยู่ที่นั่นที่สามารถอ้างอิงตัวตนของเราได้ หรือแม้กระทั่งการยื่นประกันการเดินทาง เพื่อเป็นอีกส่วนหนุึ่งที่ืยืนยันว่าเราต้องการจะไปท่องเที่ยวจริงๆ

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

สินทรัพย์ก็ใช้แทน Bank Statement ได้

โฉนดที่ดิน บ้าน รถ หรือ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เรามีอยู่นั้น จะไม่ถูกรวมในบัญชีหลักทรัพย์ ดังนั้นหากเราไม่มั่นใจใน Bank Statement ของตัวเราเองสามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นหลักฐานทางการเงินของเราได้เช่นกัน

** พ่อแม่เป็นข้าราชการ**

หากใครที่มีพ่อ แม่หรือญาติผู้ใหญ่เป็นข้าราชการ ให้ท่านของใบรับรองจากที่ทำงาน โดยระบุหน้าที่ การงานอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าเรามีหลักฐานการเงินที่มั่นคง ในส่วนนี้เองก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้วีซ่าของเราผ่านง่ายขึ้น

การเงินดีไม่ใช่ว่าจะผ่าน ภาษาอังกฤษต้องได้ด้วย

การที่เรามีเงินในบัญชี 10 ล้าน ไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่าน Visa ถ้าหากเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ การที่เราพูดภาษาอังกฤษได้นั้นก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วย Support ในด้านความสามารถและศักยภาพของเรา สถานฑูตไม่ได้ปิดโอกาสเราเพียงเพราะแค่ Bank Statement ของเราไม่พอ ฉะนั้นพกความมั่นใจ และเตรียมตัวเองให้พร้อม ถ้าเอกสารและความสามารถของเราครบถ้วน การขอวีซ่าและ การขอสินเชื่อ ก็ผ่านแน่นอนค่ะ