เงื่อนไขสำหรับเอกสารรายการเดินบัญชีของธนาคาร


หลายๆคนที่เคยไปเรียน หรือกำลังจะมีแพลนไปต่างประเทศอาจจะรู้จักคำว่า Bank Statement ที่เป็นการคลื่อนไหวทางบัญชีทางธนาคารของเรา เพื่อแสดงหลักฐานทางการเงิน ความพร้อม และความมั่นคงทางการเงิน ทางสถานทูตที่พิจารณา Visa ของแต่ละประเทศว่าธนาคารของเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไร มีจำนวนเงินในบัญชีเท่าไร