ทำความรู้จักบัญชีดำเครดิตบูโร


เกิดจากการไม่ยอมผ่อนชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินไว้

การติดบัญชีดำหรือติดเครดิตบูโร เกิดจากการเป็นหนี้สถาบันการเงินแล้วไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา (ส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อขาดชำระตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป) ทำให้ไม่สามารถยื่นขอกู้ที่ใดๆ ได้อีกหากไม่ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดก่อน

วิธีแก้ไขการติดบัญชีดำ

การแก้ไขบัญชีดำหรือหนี้เครดิตบูโรให้กลับมาดีอีกครั้งสามารถทำได้ 2 แบบ ประกอบด้วย

1.กรณีมีสภาพคล่องทางการเงิน

 • สรุปรายการหนี้ที่ยังคงค้างชำระอยู่
 • ใช้หนี้ให้ตรงเวลาและเก็บหลักฐานทุกชิ้นไว้ให้ครบถ้วน
 • ใช้เงินก้อนมาปิด
 • รวมหนี้และโปะเป็นก้อนๆเพื่อลดดอกเบี้ย
 • วางแผนชำระเงิน
 • หยุดก่อหนี้เพิ่มโดยประการทั้งปวง

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

2.กรณีไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน

 • เจรจากับสถาบันการเงิน
 • ขายหนี้รายการใหญ่ เช่น บ้าน รถยนต์
 • ติดต่อขอลดหย่อนหนี้กับทางสถาบันการเงิน

สิ่งที่ควรทำเพื่อไม่ให้ติดบัญชีดำ

 • มีความรอบคอบในการใช้เงิน
 • บัตรเครดิตมีเท่าที่จำเป็น
 • ชำระเงินให้ตรงเวลา
 • หากพบข้อมูลใบแจ้งหนี้ผิดพลาดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที

เมื่อชำระหนี้ทุกอย่างหมดแล้วให้ไปตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทข้อมูลแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร ว่าบริษัทเจ้าหนี้ได้เปลี่ยนเครดิตให้กับเราหรือยัง ถ้ามีการเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถกลับเข้าสู่ การขอสินเชื่อ ใหม่ได้ตามปกติ