ทำความรู้จักบัญชีดำเครดิตบูโร


เกิดจากการไม่ยอมผ่อนชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินไว้