ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ ฉบับผู้มีรายได้อิสระ


คือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวต่างๆที่ถูกต้องตามกฏหมายโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท

ผู้มีรายได้อิสระ คือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวต่างๆ การผลิตสินค้า หรือบริการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจที่มีอิสระในการกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินงานของตนเองโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ่นส่วนจำกัด

แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ

 1. ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจทั้งหมดให้แก่ธุรกิจของท่าน

 2. ต้องมีแรงจูงใจ ถ้าเลือกทำธุรกิจเพียงแต่ต้องการหาอะไรทำสักอย่างหนึ่ง โอกาสที่ธุรกิจของท่านจะประสบความสำเร็จจะมีน้อย แต่ถ้าท่านมีความต้องการ มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังจะเป็นเจ้าของกิจการ โอกาสของท่านก็จะมีมาก

 3. ต้องมีสุขภาพดี ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถทุ่มเทให้ธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และความกังวลเรื่องธุรกิจก็จะทำให้สุขภาพของท่านยิ่งแย่ลงด้วย

 4. ต้องมีการตัดสินใจ ท่านต้องกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มากมายหลายเรื่อง การที่ท่านไม่ตัดสินใจ หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ ธุรกิจของท่านก็จะมีปัญหาหรือล้มเหลวได้

 5. ต้องกล้าเสี่ยง ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ต้องเสี่ยง ท่านต้องกล้าที่จะเสี่ยงและเสี่ยงอย่างฉลาดกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

ข้อดีและข้อเสียของการประกอบอาชีพอิสระ

ข้อดี

มีรายได้เข้ามาหลายทางและเมื่อนำรายได้แต่ละที่มารวมกันก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลย และหากสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายก็สามารถสร้างรายได้จากงานนี้มากกว่าเงินที่ได้เป็นเดือนกับทางบริษัทอีกด้วย

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ข้อเสีย

งานที่ได้รับจะไม่มีความแน่นอนและไม่มั่นคงรวมถึงรายได้ที่รับอาจจะมีความไม่แน่นอนหรืออาจถูกโกงจากคนจ้างได้ง่ายนอกจากนี้ยังขาดผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำงานบริษัทหรือหน่วยงาน อย่างเช่น สวัสดิการ หรือ บำนาญ เป็นต้น

ผู้มีรายได้อิสระต้องเสียภาษีไหม

ในกรณีที่ผู้มีรายได้อิสระแล้วมีรายได้ต่อปีสูงเกิน 60,000 บาทต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภงด.90 แก่เจ้าหน้าที่สรรพกรส่วนเมื่อยื่นแล้วจะมีการเรียกเก็บภาษีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายได้และรายจ่ายของผู้ยื่นซึ่งถ้าไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีแต่อย่างใด แต่ในกรณีที่มีเกณฑ์ต้องเสียภาษีนั้นก็สามารถนำค่าลดหย่อนต่างๆที่ผู้ยื่นพึงมีมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มทำการลดหย่อนภาษีให้น้อยลงได้ในวันยื่นแบบภาษี

ผู้มีรายได้อิสระขอสินเชื่อได้ไหม

ในปัจจุบันทางสถาบันการเงินค่อนข้างเปิดกว้างเรื่อง การขอสินเชื่อ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นจำนวนมากโดยหวังเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดเศรษกิจในประเทสให้มีความกระเตื้องขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้หลายสถาบันการเงินเลือกปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอยู่มากในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมของผู้มีรายได้อิสระสำหรับขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสมรสหรือใบหย่าหรือใบมรณบัตรของคู่สมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักประกันในกรณีที่ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารการชำระภาษี เช่น ภงด.90 , 50
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ดูรายละเอียดเกี่ยวสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/loan