ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ ฉบับผู้มีรายได้อิสระ


คือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวต่างๆที่ถูกต้องตามกฏหมายโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท