ลิสซิ่งคืออะไร? สำคัญกับคนมีรถยนต์จริงหรือ?


ลิสซิ่งคืออะไร มีไว้ทำไม?

บริษัทที่เกี่ยวกับการให้เช่าซื้อส่วนใหญ่แล้วมักจะมีชื่อต่อท้ายว่า “ลิสซิ่ง” หรือในกลุ่มของสินเชื่อบางประเภทของธนาคาร มักจะมีชื่อต่อท้ายสินเชื่อว่า “ลิสซิ่ง” จึงทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ลิสซิ่งคืออะไร ? ซึ่งถ้าหากจะอธิบายอย่างเป็นทางการ ก็อาจจะทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงขออธิบายความหมายคำว่า “ลิสซิ่ง” อย่างง่ายๆ

คำว่า “ลิสซิ่ง” คืออะไร ?

“ลิสซิ่ง” (Leasing) คือ การเช่าซื้อที่ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการเช่าซื้อรถยนต์เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันยังรวมถึงการขอสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย เช่น หากคุณอยากซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง แต่มีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อเงินสดได้ คุณสามารถไปทำเรื่องขอสินเชื่อลิสซิ่งกับบริษัท หรือ ธนาคารที่เปิดให้กู้ หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการขอสินเชื่อลิสซิ่งนั้น ไม่จำเป็นต้องออกเงินส่วนตัวเพิ่มเติมเลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การขอเงินกู้ในรูปแบบลิสซิ่งกับสถาบันการเงินต่างๆ คุณจะต้องมีเงินในส่วนของการดาวน์เป็นตัวเงิน ตามจำนวนที่ธนาคารหรือบริษัทลิสซิ่งกำหนดไว้

จากนั้นทางบริษัทจะทำการเช็คประวัติและตรวจสอบว่า คุณนั้นมีคุณสมบัติและอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้หรือไม่ ? และหากคุณผ่านเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรือบริษัทลิสซิ่งกำหนดไว้ คุณก็จะได้รถยนต์คันที่ต้องการนำมาใช้งาน แต่จะเป็นเพียงการทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลิสซิ่งเท่านั้น

โดยในสัญญาส่วนใหญ่แล้วบริษัทลิสซิ่งหรือธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อลิสซิ่ง จะเป็นเจ้าของรถไว้ก่อน ซึ่งคุณจะสามารถเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ได้ก็ต่อเมื่อ ทำการผ่อนชำระค่างวดรถตามกำหนดที่บริษัทหรือธนาคารทำการตกลงกับเราเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

การขอสินเชื่อลิสซิ่งคล้ายกับการที่คุณให้บริษัทลิสซิ่ง หรือธนาคารทำการซื้อรถให้ก่อน โดยที่คุณสามารถนำรถยนต์มาใช้งานได้ทันที แต่ระหว่างนี้คุณจะต้องผ่อนชำระเงินและดอกเบี้ยกับทางบริษัทหรือธนาคารที่คุณขอสินเชื่อไว้นั่นเอง

ข้อดีและข้อเสียของการขอสินเชื่อลิสซิ่ง มีอะไรบ้าง ?

การขอสินเชื่อลิสซิ่งกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทลิสซิ่งมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีของการขอสินเชื่อลิสซิ่ง คือ

  • ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาความล้าสมัยของสินทรัพย์ ทั้งนี้ผู้เช่าสามารถเลือกสินทรัพย์ที่จะเช่าได้ ถ้าระยะเวลาเช่าไม่นานเกินไป

  • เงื่อนไขข้อสัญญาน้อยกว่าสัญญากู้เงิน

  • เป็นการจัดหาเงินทุนเต็มจำนวน เพราะการเช่าไม่ต้องชำระเงินดาวน์ล่วงหน้า และไม่ต้องถูกหักเงินสำรองเหมือนในกรณีกู้เงิน

  • การขอสินเชื่อลิสซิ่งมีภาระผูกพันน้อย หากธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อล้มละลาย สถาบันการเงินหรือบริษัทลิสซิ่ง จะเรียกเก็บเงินผ่อนชำระค่างวดที่ยังคงค้างชำระตามสัญญาเช่าเท่านั้น โดยไม่สามารถฟ้องให้ผู้ขอสินเชื่อล้มละลายได้

  • ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษี เพราะค่าผ่อนชำระงวดลิสซิ่ง ถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่คุณสามารถนำไปหักออกจากรายได้ เพื่อคำนวณกำไรสุทธิในการเสียภาษีเงินได้

ข้อเสียของการขอสินเชื่อลิสซิ่ง คือ

  • กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เป็นของบริษัทลิสซิ่ง

ผู้เช่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้น โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงมาก โดยเฉพาะที่ดิน ซึ่งการเช่าจะทำให้ผู้เช่าเสียผลประโยชน์มากกว่า

  • ดอกเบี้ยของการขอสินเชื่อลิสซิ่งสูง

โดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยของการขอสินเชื่อลิสซิ่งมักสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นๆ

การขอสินเชื่อลิสซิ่งทำอย่างไร ?

การขอสินเชื่อในปัจจุบันนั้น คุณสามารถเลือกทำได้หลากหลายช่องทาง เนื่องจากมีสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงบริษัทลิสซิ่งที่เริ่มเปิดให้มีการกู้เงินกันเป็นจำนวนมาก โดยการขอลิสซิ่งนั้นจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาพอสมควร และต้องใช้หลักประกันหรือหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ค้ำประกันเงินกู้ด้วย

โดยหลักประกันหรือหลักทรัพย์ ที่คุณใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ลิสซิ่งมีผลต่อจำนวนเงินกู้ที่สถาบันการเงิน หรือบริษัทลิสซิ่งจะอนุมัติให้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ปล่อยกู้จะกำหนดวงเงินกู้จากมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำไปใช้ในการค้ำประกันนั่นเอง ซึ่งหากเป็นที่ดินก็ต้องอ้างอิงมาจากราคาประเมินของที่ดินเท่านั้น

ผู้ขอสินเชื่อลิสซื่งไม่สามารถกู้เงินในจำนวนที่มากเกินกว่าราคาประเมินทรัพย์สินได้ เพราะถ้าหากเมื่อใดที่คุณไม่สามารถผ่อนชำระค่างวด ตามที่ตกลงกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทลิสซิ่งไว้ได้สินทรัพย์ที่นำมาใช้ในการค้ำประกัน จะถูกยึดไปขายทอดตลาดในทันที หลังจากที่ผ่านระยะเวลาในการติดตามทวงหนี้แล้ว

โดยทั้งหมดนี้คือ ความหมายของคำว่า “ลิสซิ่ง” ซึ่งสามารถสรุปอย่างง่ายๆ ว่า ระบบการกู้เงินนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วลิสซิ่งนั้นจะใช้ในการขอสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์มากกว่าเงินกู้

สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถ หรือ ลิสซิ่ง ดูเพิ่มเติมได้ที่ rabbitfinance.com/loan/auto-loan