เป็นหนี้แก้ไขด้วย สินเชื่อสำหรับคนเป็นหนี้


การจะขอสินเชื่อกับธนาคารได้ อย่างน้อยที่สุดประวัติต้องไม่มีด่างพร้อย หรือไม่ติดเครดิตบูโรครั้นจะไปกู้เงินนอกระบบก็น่ากลัว แต่สินเชื่อสำหรับคนเป็นหนี้ยังมีอยู่