รายละเอียดของประวัติหนี้เสีย


หนึ่งในสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถขอสินเชื่อผ่านได้ตามปรกติ คงไม่พ้นเรื่องประวัติหนี้เสียจากบัญชีดำ