วิธีการที่ทางธนาคารติดตามทวงหนี้


“ไม่มี จะหนี และไม่จ่าย” คงจะใช้ไม่ได้แล้ว เพราะบางทีเวรกรรมก็มาในรูปแบบของการติดตามทวงหนี้ที่ไม่อาจจะหนีพ้นไปไหนได้