อันตรายจากเงินกู้นอกระบบ ที่คุณควรระวัง


เงินกู้นอกระบบ หมายถึง การกู้เงิน แชร์ลูกโซ่ ระดมทุน หรือการทำธุรกิจทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของทางราชการ

“เงินกู้นอกระบบ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ "หนี้นอกระบบ" หมายถึง หนี้ที่ผู้ให้กู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในระบบของสถาบันการเงิน หรือไม่ใช่สถาบันการเงินใดๆ หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้กู้เงินตามกฎหมาย

และผู้ให้กู้ยืมหนี้นอกระบบเหล่านี้มักจะคิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15) หากมองผ่านๆ อาจดูเหมือนว่าการกู้เงินนอกระบบจะช่วยให้ได้รับเงินเร็ว และไม่ต้องชำระคืนเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่เมื่อลองมองดูในเชิงลึกแล้ว เมื่อนึกถึงดอกเบี้ยที่ถ้าหากลองคำนวณดีๆ อาจต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 35% ต่อปีเลยก็เป็นไปได้

 • ไม่มีหลักประกันเป็นของตนเอง

 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ไม่เคยเอาเงินเข้าบัญชี

 • มีรายได้ไม่แน่นอน หาเช้ากินค่ำ

 • โอกาสหรือความสามารถในการชำระหนี้คืนมีน้อยมากจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้

 • ติดเครดิตบูโร

การติดเครดิตบูโร หรือ มีชื่อในเครดิตบูโร หมายถึง มีประวัติในการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น เช่น ค่าเช่าซื้อรถยนต์, รถจักรยานยนต์, ค่าผ่อนบ้าน, บัตรเครดิต หรือ บัตรเงินด่วน (บัตรกดเงินสด) จึงมีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ปัญหาของเงินกู้นอกระบบ

 • ผู้ให้กู้และผู้กู้จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

 • ผู้กู้มีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านสัญญากู้ยืม

 • ผู้กู้มีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านสัญญากู้ยืม

 • ผู้กู้มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน

 • ผู้ให้กู้มีความเสี่ยงที่จะถูกหนีหนี้ หรือลูกหนี้ย้ายหนี ก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนน้อย

วิธีป้องกันการโกงเงินกู้นอกระบบ

 • วางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาเงินไม่พอใช้ ซึ่งอาจเป็นหนทางนำไปสู่การก่อหนี้

 • ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อนเริ่มสร้างหนี้

 • ศึกษารายละเอียดของผู้ให้กู้ เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม

 • เลือกใช้การกู้เงินในระบบเพราะมีสัญญาการกู้เงินที่ชัดเจนและมีข้อตกลงที่เป็นธรรมมากกว่า

 • หากมีความจำเป็นต้องกู้หนี้นอกระบบ ให้พิจารณาและศึกษาเงื่อนไข รายละเอียดสัญญาให้ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญา

อ่านบทความเกี่ยวกับ การกู้เงินด่วน เพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/blog/is-illegal-fast-cash-an-answer