อันตรายจากเงินกู้นอกระบบ ที่คุณควรระวัง


เงินกู้นอกระบบ หมายถึง การกู้เงิน แชร์ลูกโซ่ ระดมทุน หรือการทำธุรกิจทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของทางราชการ