คิดจะกู้เงินควรรู้จักการกู้ร่วมก่อน


คือการเพิ่มฐานรายได้ของผู้กู้หลักให้มีความน่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการชำระหนี้