เงินกู้และสินเชื่อ นอกระบบกับในระบบ


ความแตกต่างของสินเชื่อในระบบและนอกระบบ ที่คุณจำเป็นต้องรู้

เงินกู้และสินเชื่อ คือ อำนาจในการเข้าถึงการเข้าถึงเงิน สินค้า หรือบริการ โดยจะได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการสินเชื่อ และจะต้องชดใช้คืนในอนาคต ซึ่งคุณสามารถกู้เงินกับทำสินเชื่อได้ทั้งในระบบและนอกระบบ

เงินกู้และสินเชื่อนอกระบบ เป็นหนี้ที่ปล่อยสินเชื่อมาจากนอกสถานการเงิน ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ เช่น ปล่อยเงินกู้ตามหมู่บ้าน ตามโรงงงาน โดยเงินกู้และสินเชื่อนอกระบบจะมีคำโฆษณาที่ทำให้ผู้ต้องการเงินไปทำ สินเชื่อนอกระบบ

โดยข้อดีของการกู้เงินและสินเชื่อนอกระบบ คือ ความรวดเร็ว ไม่ต้องติดแบล็คลิสทางการเงินก็สามารถกู้เงินได้เลย แต่ข้อเสียของการกู้แบบนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลถึงขั้นรุนแรงได้ตามข่าว เช่น ข่าวเจ้าหนี้โหดทวงหนี้ลูกหนี้ และสินเชื่อนอกระบบยังเก็บดอกเบี้ยที่ราคาค่อนข้างสูง โดยจะคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละบาท

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

หากคุณต้องการกู้เงินนอกระบบหรือสินเชื่อนอกระบบ 20,000 บาท โดยเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นได้ 24 % ทุกๆ เดือนคุณต้องจ่ายเงิน 400 บาท เป็นค่าดอกเบี้ย แต่เงิน 20,000 บาทก็ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกลดหายไป เงินกู้และสินเชื่อในระบบ [สินเชื่อในระบบ] เป็นสินเชื่อที่ให้บริการโดยสถานการเงิน เช่น ธนาคาร โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 ซึ่งจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังคุมดอกเบี้ยขั้นสูงสุด คอยดูแลและควบคุม “เพดานดอกเบี้ย” โดยคิดเป็นดอกเบี้ยดังนี้

  • สินเชื่อบุคคล คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

  • สินเชื่อบุคคล คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี

การกู้เงินและทำสินเชื่อในระบบมีข้อดีและปลอดภัยมากกว่านอกระบบ สามารถต่อรองผ่อนผันหนี้สินได้ มีการควบคุมดอกเบี้ย แต่ข้อเสียของในระบบคือ ผู้ที่อยากกู้เงินและทำสินเชื่อในระบบจำเป็นต้องไม่ติดแบล็คลิสทางการเงิน และต้องมีสถานภาพทางเงินที่มั่นคง หรือตรงตามข้อตกลงที่ธนาคารระบุไว้

ดูรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/loan/personalloan