ทำความรู้จัก สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึงอะไร


เงินจำนวนหนึ่งที่ทางธนาคารได้มอบให้กับผู้สมัครใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ตามที่พวกเขาต้องการ

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ เงินกู้รูปแบบหนึ่งที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน อนุมัติให้กับบุคคลทั่วไปผู้ซึ่งมีรายได้มั่นคง เช่น พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ผู้ขอกู้เงินใช้ชื่อของตนเองในการขอกู้เพื่อนำเงินสดไปใช้จ่ายตามที่ต้องการ ธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้สูงสุดประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน การกู้เงินลักษณะนี้ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารจะพิจารณาจาก ตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือน ประวัติทางการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินคืน เป็นหลัก

เอกสารขอสินเชื่อส่วนบุคคล

 • สลิปเงินเดือน (ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท)

 • สมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเดือนโอนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือน

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชน

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ธนาคารจะโอนเงินก้อนเข้าไปในบัญชีของผู้ขอกู้เงิน โดยผู้กู้จะต้องชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารตามที่ตกลงกันไว้เป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจำนวนที่ผ่อนคืนในแต่ละงวดจะมีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันอยู่ สำหรับอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดตามจำนวนวงเงินที่ขอกู้เป็นขั้นบันได โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 28% ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 5 ปี ธนาคารบางแห่งอาจคิดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากอาชีพ และรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าธนาคารให้กู้ยืมเงินโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งธนาคารก็ต้องรับความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงินคืน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงสูงกว่าการกู้เงินโดยทั่วไปที่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนั่นเอง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อส่วนบุคคล

 • ผู้ที่มีเงินเดือนประจำมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

 • ทำงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน

 • มีฐานเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

 • ต้องมีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี

 • ทำธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

ทั้งนี้รายละเอียดและข้อกำหนดขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วย

การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็เหมือนการยืมเงินผู้อื่นมาใช้ก่อน ยืมมาแล้วก็ต้องใช้คืนดังนั้น หากไม่จำเป็นจริงๆ ถ้าหากมีเงินสำหรับชำระหนี้ควรชำระหนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเรามากเกินไป และไม่ควรขอสินเชื่อมาใช้ซื้อสินค้าหรือบริการอย่างฟุ่มเฟือย

สนใจรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://rabbitfinance.com/loan/personalloan