ทำความเข้าใจการชำระหนี้ธนาคาร


เมื่อเป็นหนีสินเชื่อของธนาคาร เราควรทำความเข้าใจเรื่องการชำระหนี้อย่างไรบ้างนะ?

หนี้ธนาคารเกิดจาก การขอสินเชื่อ และการใช้บัตรเครดิต กับธนาคารนั้นๆ เพื่อเป็นการนำเงินในบัตรมาจ่ายแทนที่การใช้เงินสดจ่าย ซึ่งการใช้เงินในบัตรจ่าย หนี้จะเกิดขึ้นกับธนาคารและยังติดเครดิตบูโร คุณจึงต้องทราบข้อมูลการชำระหนี้ ดอกเบี้ย และเรื่องอื่นๆ ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ

โดยการชำระหนี้ต่อธนาคารทั้งสินเชื่อมีหลักค้ำประกันกับไม่มีหลักค้ำประกัน จะแตกต่างอยู่ในเรื่องระยะเวลาการชำระหนี้ดังนี้

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ถ้าหากคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามเวลาที่ตกลง(สินเชื่อแบบค้ำประกัน) คุณจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยด้วย โดยค่าดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารนั้นๆ ซึ่งสินเชื่อทั้ง 2 แบบจะแตกต่างกัน

หากช่วงที่คุณครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะให้เวลา 3 เดือน ถ้าเกินกว่านั้น แล้วคุณยังประสบปัญหาสภาพการเงินไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด อย่างเช่น โดนไล่ออกทำให้คุณไม่มีรายได้เข้าในช่วงนั้น คุณสามารถโทรไปบอกเหตุผลและความจำเป็นที่ผิดนัดชำระหนี้ได้

ถ้าหากทางธนาคารไกล่เกลี่ยให้คุณแล้ว แต่คุณยังไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ ธนาคารจะส่งฟ้องศาล ซึ่งถ้าคุณไม่มีเงินก็ควรไปรับฟังคำฟ้องและพยายามบอกเหตุผล เผื่อธนาคารเข้าใจพออนุโลมให้คุณได้ เหตุที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้คำสั่งหมายยึดมาถึง

แต่ถ้าหากถึงจุดที่เป็นหนี้สินเชื่อบ้าน ธนาคารจะทำการยื่นเอกสารยึดหลักทรัพย์ของคุณ ถ้าเป็นบ้าน ก็จะทำการยึดบ้านและเตรียมเอาโฉนดบ้านของคุณไปขายต่อในตลาด แต่ถ้าหากเป็นหนี้บัตรเครดิต จนถึงขั้นติดแบล็คลิสต์ ธนาคารจะเปลี่ยนสถานะของคุณเป็น "ผู้ล้มละลาย"