ทำความรู้จักสินเชื่อบ้านคืออะไร? รู้ก่อน พร้อมก่อน กู้ง่าย ผ่านไว


เรียนรู้เกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย

การมี “บ้านของเรา” เป็นความเป้าหมายสูงสุดของใครหลาย ๆ คน แต่การจะควักกระเป๋าซื้อหรือสร้างบ้านสักหลังในยุคนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้อยคนนักจะมีโอกาสทุ่มลงไปด้วยเงินสด การขอสินเชื่อบ้าน ผ่านสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือจึงเป็นคำตอบสุดท้ายของการทำฝันกับคำว่า “บ้าน” ให้เป็นจริง สินเชื่อบ้านคืออะไร จึงเป็นสิ่งควรรู้ก่อนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อซื้อหรือสร้างบ้านสักหลัง

รู้ก่อนกู้ สินเชื่อบ้านคืออะไร?

หากถามว่าสินเชื่อบ้านคืออะไร คำตอบง่าย ๆ ก็คือ การกู้เงินให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินออกเงินค่าซื้อหรือสร้างบ้านให้เราก่อน บ้านในที่นี้หมายรวมถึง บ้านเดียว บ้านแฝด คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวโฮมและทาวเฮาท์ โดยผู้ซื้อบ้าน (หรือผู้ต้องการสร้างบ้าน) ต้องใช้หลักทรัพย์ คือ บ้านหลังดังกล่าวเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าหากการผ่อนชำระไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางธนาคารหรือสถาบันการเงินยังมีหลักประกันดังกล่าวเป็นสินทรัพย์

ซึ่งการจะปล่อยเงินกู้สินเชื่อบ้าน ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อตีราคาแล้วมูลค่าสมดุลกับจำนวนเงินที่ต้องการกู้หรือไม่ ทั้งนี้รวมไปถึงพิจารณาไปถึงตัวผู้ซื้อบ้าน (หรือผู้ต้องการสร้างบ้าน) ที่ต้องการเงินกู้ว่ามีเครดิตการเงินที่น่าเชื่อถือหรือไม่ หากทุกอย่างผ่านการพิจารณาธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อจ่ายเงินต้นทั้งหมดเป็นค่าบ้านให้กับเรา จากนั้นเราจะต้องผ่อนชำระคืนตามระยะเวลา จำนวนงวดและอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญา

นอกจากสินเชื่อบ้านยังหมายถึงในกรณีนี้คุณมีบ้านหรือมีสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว คุณยังสามารถไถ่ถอนสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเดิม มาขอสินเชื่อใหม่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินใหม่ ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรืออัตราการผ่อนชำระต่อเดือนที่ถูกลง ซึ่งการทำแบบนี้เรียกว่า “รีไฟแนนซ์บ้าน”

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ดอกเบี้ยสิ่งสำคัญต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้าน

เมื่อรู้คำตอบแล้วว่า สินเชื่อบ้านคืออะไร สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ ดอกเบี้ย ในการขอเงินกู้สินเชื่อบ้านนั้น หากคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะจ่ายเงินตามที่ตกลงและระบุในสัญญา เงินจำนวนดังกล่าวเรียกว่าเงินต้น เงินต้นคือจำนวนเงินที่กู้ยืมและยังไม่ได้ชำระคืน (เมื่อผ่อนชำระคืนไปเรื่อย ๆ ทีละงวด เงินต้นจะลดลงไปตามอัตราที่กำหนดหลังหักดอกเบี้ย) โดยธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยโดยเอาจำนวนเงินต้นดังกล่าวตั้งต้น

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สินเชื่อบ้านแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึง ดอกเบี้ยที่ต้องชำระจะคงที่ในช่วงแรก เมื่อเวลาผ่านไปดอกเบี้ยจะปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดการเงิน โดยเป็นไปตามประกาศของธนาคารและสถาบันการเงิน แล้วแต่ว่าแต่ละปีจะปรับขึ้นลงเท่าไร ไม่สามารถกำหนดได้

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง ดอกเบี้ยที่ต้องชำระจะเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญาตลอดระยะเวลากู้ไม่ปรับเปลี่ยน ขึ้นลง ตามสถานการณ์ตลาดการเงิน แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ยังมีแยกเป็น อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกและอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งก่อนจะปรับคงที่ใหม่ทุกรอบตามระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไปเรื่อย ๆ จนครบระยะเวลาที่กำหนดก็จะปรับใหม่ เช่น ทุก ๆ 5 หรือ 6 ปี จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเสมอ ๆ และคงที่ไปตามที่ระบุก่อนจะครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วจึงมีการปรับใหม่ วนไปเรื่อย ๆ ตามรอบ เป็นต้น

เมื่อศึกษาจนเข้าใจว่า สินเชื่อบ้านคืออะไร อย่างละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมตัวให้ดี จัดการเครดิตทางการเงินให้เนี้ยบไม่มีประวัติเสียหาข้อมูลเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินให้รอบคอบ

จากนั้นจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องการให้พร้อม เมื่อพร้อม! ก็ลุยเลยแค่นี้ฝันของการอยากมีบ้านของเราเองก็อยู่ไม่ไกล

ดูรายละเอียดสินเชื่อบ้านได้ที่นี่ https://rabbitfinance.com/loan/home-loan