ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล รู้จักไว้ยามฉุกเฉิน


รู้จักกับการกู้เงิน ทำสินเชื่อส่วนบุคคลไว้เป็นความรู้ยามฉุกเฉิน

ก่อนกู้เงินก้อนที่มาในรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคล คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร สินเชื่อประเภทนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของเงินกู้ เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้จะได้รับเงินก้อนจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นตามที่ผู้กู้ต้องการ โดยธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาวงเงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของฐานเงินเดือนหรือรายได้ แปลให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หากคุณเงินเดือน 15,000 บาท คุณสามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ไม่เกิน 75,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน

โดยการการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินสด แต่หมายรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นโดยมาในรูปแบบบัตรผ่อนสินค้า

สินเชื่อส่วนบุคคล อาจมีการแย่ย่อยแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

  • สินเชื่ออเนกประสงค์ ไม่ได้บังคับว่าจะนำเงินกู้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
  • สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะเอาเงินกู้ก้อนนี้ไปทำอะไร
  • สินเชื่อรีไฟแนนซ์ เป็นการขอกู้เงินก้อนใม่เพื่อนำไปชำระหนี้เดิมที่มีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ข้อดีของสินเชื่อ

เมื่อทราบถึงความหมายว่า สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร แล้ว ก็ถึงเวลามาดูข้อดีของเงินกู้ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลกันบ้าง ดังนี้

  • สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อจะกู้ เพียงดูฐานเงินเดือน ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินก็จะอนุมัติให้ในวงเงิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ จุดนี้ทำให้การขอสินเชื่อไม่สร้างความลำบากใจให้คุณและใครอีกต่อไป
  • สินเชื่อส่วนบุคคลมีระยะเวลากู้ชัดเจนว่าต้องผ่อนชำระกี่งวด กำหนดยอดการชำระเงินคืนรายเดือนชัดเจนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงตัว จุดนี้ทำให้คุณบริหารการใช้เงินได้ดีขึ้นว่าจ่ายแค่ไหน หมดเมื่อไร กันเงินทุกเดือนเท่านี้ ๆ ทำให้เห็นภาพอนาคตว่าจะปลดหนี้ได้ตอนไหน
  • สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ ธนาคารแห่งชาติเพียงกำหนดหลักการว่าในการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาว่าผู้ขอสินเชื่อมีฐานะทางการเงินพอที่จะชำระหนี้ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในวงเงิน 5 เท่าของฐานเงินเดือนหรือรายได้

ข้อด้อยของสินเชื่อ

  • มีภาระผ่อนชำระหนี้รายเดือนที่ไม่ยืดหยุ่นตลอดสัญญาสินเชื่อ
  • สินเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่มาก

เมื่อได้ข้อมูลแล้วว่าสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนว่าหนี้ที่จะก่อจากสินเชื่อส่วนบุคคลมีความจำเป็นแค่ไหน หากไตร่ตรองดีแล้วก็ดำเนินการขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

และที่สำคัญต้องผ่อนชำระให้ตรงเวลา เพื่อแสดงความมีวินัยทางการเงิน หากคุณมีวินัยถ้าต้องการใช้เงินเมื่อไรผู้ให้กู้ก็ยินดีอนุมัติให้กู้ผ่านไม่ยากเย็น.

สอบถามสินเชื่อส่วนบุคคล เพิ่มเติม ได้ที่ https://rabbitfinance.com/loan/personalloan