รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

เดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อย เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง เว็บไซต์ข้อมูลเยอะครับ

 

มิน,

กรุงเทพฯลฯ

reviewer photo

เบี้ยประกันการเดินทางไม่แพง เจ้าหน้าที่ก็ตอบคำถามรวดเร็วมาก มีข้อมูลที่ต้องการทุกอย่างเลยค่ะ

 

น้ำพลอย, 

กรุงเทพฯ

สำหรับการเดินทาง เชื่อเถอะค่ะ ว่าแค่ก้าวขาออกจากใต้ชายคาบ้าน คุณก็เกิดความเสี่ยงแล้ว ไม่ว่าการเดินทางนั่นจะด้วยพาหนะใดก็ตาม รถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ หรือเครื่องบิน ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศ ดังนั้น ทางที่ดี เพื่อเป็นการป้องกัน  เพื่อการคุ้มครองความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สินของตัวเอง

 

การทำประกัน ไม่ว่าจะ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือ ประกันการเดินทาง สำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะย่อมมีความสำคัญ เพราะเราไม่รู้เลยว่า การเดินทางแต่ละครั้ง ความเสี่ยงจะมีมากแค่ไหน

 

ที่สำคัญ ใครที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ที่ต้องขึ้นเครื่อง ความเสี่ยงในการเดินทางย่อมสูงกว่าการเดินทางโดยพาหนะอื่นๆอยู่แล้วแม้แต่ละสายการบินจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก แต่อุบัติติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ก็มีมากเท่ากัน การทำประกันการเดินทาง จึงเป็นสิ่งที่สมควร

 

เพราะการไปทำงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างนาน ด้วยสภาพอากาศ ที่ต่างไปจากเดิม รวมไปถึงปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะกระเป๋าหาย ของสำคัญหาย ไฟลท์ดีเลย์  หรือด้วยอะไรก็ตามที่อาจส่งผลทำให้ตัวเราเกิดอุบัติเหตุได้ หากทำประกันการเดินทางอย่างน้อยก็ยังได้อุ่นใจว่ามีความคุ้มครองไปตลอดการเดินทาง

 

เห็นได้เลยว่า การทำประกันการเดินทางมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้แต่เพียงเรื่องล็กเรื่องน้อย ประกันก็ยังให้ความคุ้มครองและให้การดูแล จึงมั่นใจได้ว่าตลอดการเดินทางที่ผู้ซื้อประกันเลือกไป จะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย และได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าแก่เงินที่ลูกค้าเสียค่าเบี้ยประกันไปอย่างแน่นอน

 

 

ประกันการเดินทาง คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยขณะเดินทาง โดยจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจนต้องทำการเข้ารักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงการสูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า และสายตา) หรือการเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

 

    สำหรับคนที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการทำประกันการเดินทาง

 

ใช่ค่ะ แน่นอนว่าการทำประกันการเดินทางหรือประกันใดๆ ไม่ได้เป็นการบังคับทำตามกฎหมาย ดังนั้น หากใครที่คิดว่าการทำประกันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่มีก็ได้ ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่อย่าลืมนะคะ ทุกวันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีแต่ความเสี่ยง มีแต่อุบัติเหตุและอันตรายที่คาดไม่ถึง คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง

 

จึงเห็นได้ว่าการทำประกันการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางใกล้ ไกล เดินทางในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ประกันการเดินทางจะเป็นการทำประกันที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความอุ่นใจได้ดีทีเดียว เพราะอย่างน้อยหากเวลาหนึ่งเวลาใดที่คุณไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษา แต่หากคุณมีการทำประกันไว้ ประกันก็จะคุ้มครอง ในส่วนของค่ารักษาและค่าพยาบาลต่างๆ 

 

     ข้อยกเว้นที่ประกันภัยการเดินทางไม่จ่าย

 

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด

 

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

 

 • การแท้งลูก

 

 • สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ

 

 • การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล

 

 • การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

 

 • การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น

 

 

 • ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

 

แน่นอนว่า ประกันแต่ละประเภทย่อมมีข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะตกลงซื้อประกันใดๆ ก็ควรที่จะสอบถามหรืออ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ชัดเจนเสียก่อน เพราะอย่างยิ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความไม่คุ้มครองเพิ่มเติมอีก ดังนี้

 

 • การยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ

 

 • สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว

 

 • ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ

 

 • กีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

และสำหรับ ความคุ้มครองในการทำประกันการดินทาง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียนต่อ ไปท่องเที่ยว หรือไปดูงาน  รวมถึงไปทำธุรกิจ

 

     ความคุ้มครองที่ได้รับก็จะคล้ายๆกัน คือ

 

 • ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 • การชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

 

 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 

 • การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง

 

 

 • การจี้เครื่องบิน

 

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั่น กรมธรรม์ความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันอาจมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปบ้างในบางอย่าง ความคุ้มครองจะเป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทประกันจัดทำขึ้น ดังนั้น ก่อนที่ลูกค้าจะตกลงซื้อประกันกับบริษัทใดๆ ก็ควรที่จะอ่านความคุ้มครองที่ได้รับ ผลประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงข้อจำกัดที่บริษัทตั้งขึ้นมาด้วย

 

แน่นอนว่าแต่ละความคุ้มครองที่บริษัทประกันคิดมาย่อมทำให้การเดินทางไปทำงานของลูกค้า เป็นการเดินทางที่ลูกค้าจะอุ่นใจ และปลอดภัยต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆได้อย่างที่สุด การทำประกันการเดินทางสำหรับคนทำงานต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

เพราะอย่างน้อยหาก เราไม่คิดว่าสำคัญแต่การซื้อประกันก็ถือว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้คนที่บ้าน ที่รอเราไปทำงานแล้วรอคอยให้การกลับบ้านตลอดจนการเดินทางของเราเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด

 

หรือ รวมไปถึงตัวผู้ซื้อประกันเอง ที่ไม่รู้ว่าตลอดการเดินทางจะเป็นอย่างไร แต่หากเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำประกันแล้ว อย่างน้อยคนที่เรารักก็ยังได่รับการดูแลและเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยาจากการทำประกัน  ความคุ้มครองประกันต่างๆ

 

ไม่ว่าจะ ประกันสุขภาพ  ประกันรถยนต์  ประกันอุบัติเหตุ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ใช่ว่าจะเป็นการคุ้มครองแต่เพียงตัวผู้ซื้อประกัน แต่ครอบครัวก็ยังอุ่นใจและได้ความเยียวยาเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น

ต้องบอกก่อนว่า การทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันใดๆ ก็ถือได้ว่าเป็นการทำเพื่อสร้างความคุ้มครอง สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ทำประกัน ครอบครัว หรือคนที่คุณรักอยู่แล้ว ดังนั้น การทำประกัน Business Travel Insurance หรือ ประกันการเดินทางสำหรับทำงานต่างประเทศ

 

จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจตลอดในการเดินทาง เพราะความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้เสมอ

 

    ข้อดีในการทำประกันการเดินทางสำหรับทำงานต่างประเทศ

 

 • รู้สึกอุ่นใจตลอดการเดินทาง

 

 • ความคุ้มครองจากการทำประกัน ทำให้ผู้ซื้อประกันสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

 • หากเกิดความผิดพลาดในการเดินทางประกันก็คุ้มครอง

 

 • หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ครอบครัวหรือคนทางบ้านผู้ซื้อประกันจะได้รับการเยียวยา

 

จะเห็นว่าการทำประกันการเดินทางสำหรับทำงานต่างประเทศ เพราะว่าเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ระยะเวลา และแต่ละครั้งที่เดินทาง เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ตลอดระยะทางจะเกิดะไรขึ้นบ้าง

 

ดังนั้น การทำประกันการเดินทางสำหรับทำงานต่างประเทศ ที่มีการดูแลที่ครอบคลุม ตลอดการเดินทาง รวมถึงความคุ้มครองที่ครอบคลุม จะทำให้ผู้ซื้อประกันมั่นใจได้ในการเดินทาง

 

จากที่กล่าวมาอาจทำให้หลายๆคนได้เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันการเดินทางสำหรับทำงานต่างประเทศ ขึ้นมาบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เชื่อเถอะค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหน ไม่ต้องถึงการเดินทางไปต่างประเทศ เพียงแค่เดินทางในประเทศไทยเรา การทำประกันการเดินทาง ก็เป็นเรื่องที่สมควร

 

เพราะอย่างน้อยในการเดินทางแต่ละครั้ง ลูกค้าเองก็ยังมีบริษัทประกันที่ยังคอยให้ความคุ้มครองตลอดการเนทางซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

สำหรับช่องทาง การเลือกซื้อประกันการเดินทางสำหรับทำงานต่างประเทศ ในปัจจุบันมีมากมาย หลากหลายขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าเอง แต่กับโบรกเกอร์อย่าง rabbit finance ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเลือกซื้อประกัน ที่ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อจะได้ประกันที่ตรงใจกลับไปแล้วอย่างเดียว

 

แต่ rabbit finance ยังจะสามารถเปรียบเทียบราคาประกันกับอีกกว่า 30 บริษัทประกันชีวิตที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับ rabbit finance ซึ่งหากใครที่กำลังสงสัยว่าทำไมจะต้องไว้ใจโบรกเกอร์ประกันอย่าง  rabbit finance  เรามีคำตอบมาให้ค่ะว่า คุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

 

 • แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ

 

เราเป็นบริษัทในเครือ BTS Group ซึ่งเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในไทย

 

 • ราคาที่ใช่ 

 

เราเปรียบเทียบข้อเสนอจาก 30 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ภายใน 30 วินาที เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด

 

 • บริการประทับใจ

 

เราเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตออกโดย คปภ. และมีบริการผ่อน 0 % ได้สูงสุดถึง 10 เดือน

 

 • ปลอดภัยและเป็นกลาง

 

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัย Omise และมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่ 3 ผลการค้นหาผลิตภัณฑ์จะจัดเรียงโดยมีข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดอยู่ด้านบนเสมอ

 

 • ตอบแทนสังคม

 

เราสร้างประโยชน์และคืนรายได้แก่สังคมด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการของเด็กๆ ในประเทศไทย ให้มีอนาตตที่ดีขึ้น

 

และแน่นอนว่าจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ความซื่อสัตย์ ความสุจริตต่อการทำงานยังเป็นอีกสิ่งที่ rabbit finance ปฏิบัติ ซึ่งหากลูกค้าสนใจในการทำประกัน อาจไม่ใช่ ประกันการเดินทาง อาจเป็น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ หรือ ชื่อประกันอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ rabbit finance หรือโทร 02-022-1222

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. - 19.00 น.

 

 

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์