คู่มือท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ


อังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยใฝ่ฝันอยากไปเยือนสักครั้ง แต่ก่อนจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ มีอะไรที่คุณควรรู้ก่อนบ้าง?