คู่มือท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส


ฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อว่า เป็นสวรรค์ของนักช้อปและสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยศิลปะ มีอะไรที่เราควรรู้ก่อนเดินทางไปฝรั่งเศสบ้าง?