มาทำความเข้าใจกับข้อปฏิบัติหากสัมภาระสูญหายในการเดินทาง


ปัญหาสัมภาระสูญหายระหว่างเดินทาง คือเรื่องชวนปวดหัวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน การเรียนรู้วิธีรับมือเมื่อสัมภาระสูญหายไว้แต่เนิ่นๆ ย่อมดีกว่าเสมอ