รายละเอียดประกันการเดินทางสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ


การเรียนต่อต่างประเทศล้วนต้องพบเจอความเสี่ยงมากมาย ประกันการเดินทางจึงเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะคุ้มครองเราได้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดต่างๆ