คู่มือท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์


สิงคโปร์ ประเทศเกาะขนาดเล็กที่สามารถท่องเที่ยวได้ภายในหนึ่งวัน แถมยังอยู่ใกล้ประเทศไทย สิงคโปร์ จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกัน