ประกันการเดินทางกับการก่อการร้าย


ประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม รวมถึงกรณีเหตุก่อการร้ายด้วยจริงหรือ?

ในปัจจุบันการก่อการร้ายมีจำนวนมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศชั้นนำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก หรือประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

แม้ในแต่ละประเทศจะมีมาตรการการป้องกันการก่อการร้าย และควบคุมกันอย่างเข้มงวด แต่ก็ช่วยบรรเทาเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะการก่อการร้ายนับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จึงไม่สามารถป้องกันได้อย่าง 100%

การก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อการเดินทางมากน้อยแค่ไหน ?

การก่อการร้ายส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มคนที่มีความคิดจำพวกหัวรุนแรงอย่างสุดโต่งส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการปฏิวัติ หรือเรียกร้องทางด้านการเมือง ศาสนา หรืออุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบันคงหนีไม่พ้น ‘กลุ่มไอซิส’ (ISIS)

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการจะให้รัฐอิสลามขึ้นมาเป็นใหญ่ โดยได้ก่อจลาจลในเกือบทุกรูปแบบ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ และสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แถมยังไม่มีใครยับยั้งการกระทำของผู้ก่อการร้ายได้ 100% อย่างแน่นอน

จึงทำให้บริษัทประกันภัยได้เริ่มหันมาให้ความสนใจด้านสิทธิความคุ้มครอง และผลประโยชน์จากผลกระทบของการก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมธรรม์นี้จะช่วยเสริมสร้างความอุ่นใจ และช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยทีเดียว

สิทธิความคุ้มครองประกันการเดินทางจากการก่อการร้าย

สิทธิความคุ้มครองประกันการเดินทางจากการก่อการร้าย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันภัยประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับผลกระทบ หรือเสียชีวิตจากการก่อร้าย โดยมีความคุ้มครองดังนี้

  • ยังได้รับเงินคืน

แม้จะยกเลิกแผนการท่องเที่ยว กรณีที่จุดหมายปลายทางเกิดการก่อการร้ายก่อนวันเดินทาง หรือในกรณีที่รู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัย แม้จุดหมายปลายทางจะอยู่ไกลกับสถานที่เกิดเหตุก็ตาม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่เหตุผลในการยกเลิกด้วย

  • เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์การก่อการร้าย

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางของคุณ ทางบริษัทประกันภัยจะคืนเงินให้กับผู้เอาประกันที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่เกินวงเงินที่วางไว้) โดยจะหักจากค่าตั๋วเครื่องบินที่เปลี่ยนรอบกลับ

  • ได้รับการปฐมพยาบาลแบบฉุกเฉิน

หากคุณได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การก่อการร้ายเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการดูและของประกันการเดินทางเท่านั้น

  • ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรหรือครอบครัว

ในกรณีที่คุณเสียชีวิตจากการก่อการร้าย และหากคุณทำประกันสุขภาพควบคู่กับประกันการเดินทางจะทำให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึงสองเท่า

  • พาคุณออกจากพื้นที่การก่อการร้าย

โดยประกันการเดินทางส่วนใหญ่จะเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัย หรือ การอพยพทางการเมืองอยู่ในเงื่อนไข

  • ให้ความคุ้มครองความล่าช้าต่างๆ

ในกรณีที่เกิดความล่าช้าขึ้นขณะการเดินทางเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้าย และคุณยังจะได้รับเงินจากประกันการเดินทางจากเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน เช่น ที่พัก และ ค่าเดินทาง นอกจากนี้คุณยังได้รับความช่วยเหลือด้านการจองโรงแรมหรือค้นหาเที่ยวบินใหม่ อีกด้วย

  • กรณีที่เสียชีวิตจากการก่อการร้าย

ทางบริษัทจะจัดการฟื้นฟูสภาพร่างของคุณให้กลับมาสภาพเดิมมากที่สุด หรือส่งร่างกลับประเทศเพื่อจัดทำพิธีศพ และยังจะให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการเจรจาดำเนินเรื่องกับรัฐบาลอีกด้วย

  • ดูแลบุตรหลานขณะที่คุณเข้ารับการรักษา

สามารถพักฟื้นร่างกายที่โรงพยาบาล ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังมีประกันการเดินทางที่เรียกว่า ‘เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์’ โดยสิทธิประโยชน์นี้ให้บริการเตียงเสริมสำหรับญาติหรือบุตรหลานของคุณเป็นเวลา 7 วัน

ความคุ้มครอง ประกันการเดินทาง จากการก่อการร้ายคงทำให้ใครหลายๆ คน เห็นความสำคัญของการทำประกัน เพราะนอกจากจะมอบสิทธิผลประโยชน์ หรือช่วยคุ้มครองในเรื่องต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้นักเดินทางทั้งมือใหม่ และมือฉมังได้ออกไปท่องเที่ยวผจญภัยได้อย่างสบายใจ และสบายกระเป๋าตลอดการเดินทาง