เงื่อนไขความคุ้มครองของประกันการเดินทางกับการก่อการร้าย


ประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม รวมถึงกรณีเหตุก่อการร้ายด้วยจริงหรือ?