วิธีการขอยกเลิกการเดินทาง


การยกเลิกเที่ยวบินคือฝันร้ายของนักเดินทาง เราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียผลประโยชน์มากไปกว่าเดิม

เชื่อว่าทุกคนเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยว ย่อมนึกถึงจุดหมายปลายทางที่สวยงาม คำว่า “ยกเลิกเที่ยวบิน” คงไม่ได้อยู่ในความคิดสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากวันหนึ่งคุณดันโชคร้ายกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเข้าล่ะจะต้องทำอย่างไร?

ก่อนอื่นมาลองเช็คสิทธิผู้โดยสารที่เราควรได้รับจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และต้องเกิดจากสถานการณ์ไหน

  • สิทธิ์ที่จะได้รับค่าโดยสารคืน
  • มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
  • ต้องได้รับการดูแลในเรื่องที่พัก รวมถึงการรับ-ส่งสนามบิน
  • อาจได้รับเงินชดเชยตามความเหมาะสม

[rabbitads slug=12692]

การที่สายการบินปฏิเสธที่จะรับผู้โดยสารเพื่อเดินทางไปกับเที่ยวบินที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร แม้ว่าผู้โดยสารจะมาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่อง(Check In) ภายในระยะเวลาที่สายการบินได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์, SMS ๆลๆ แล้วก็ตาม แต่ถ้าสายการบินไม่ได้ระบุเวลาไว้ล่ะก็ ให้คุณถือเวลาไม่น้อยกว่า 45 นาทีก่อนเวลาที่ระบุไว้ในตารางการบินที่ประกาศได้เลย

เกิดจากการที่เที่ยวบินทำการบินล่าช้าเกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ในประกาศตารางการบิน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการที่เครื่องบินเสียต้องเปลี่ยนอะไหล่, สภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้ไม่อาจขึ้นบินได้, เครื่องบินขาเข้าล่าช้า, มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของนักบินและลูกเรือ, มีผู้โดยสารต่อเครื่องลำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงการดีเลย์ในส่วนของตัวผู้โดยสารเอง

จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นจะทำให้เห็นว่าเมื่อถูกสายการบินยกเลิกเที่ยวบินแล้วเราควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร และเราจะใช้สิทธิได้จากสถานการณ์ไหนบ้าง

ซึ่งเราสามารถใช้สิทธิของประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร พ.ศ. 2553 ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยสำหรับเดินทางในประเทศเท่านั้น

นึกดูแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกยุ่งยากวุ่นวายอยู่เหมือนกัน การทำประกันการเดินทางเอาไว้อาจจะช่วยทำให้ปลอดได้ยิ่งกว่า

“ประกันภัยการเดินทาง” สิ่งเล็กๆ ที่คุณหลีกเลี่ยงไม่อยากเจอจะกลายเป็นพระเอกก็คราวนี้ เพราะมันจะช่วยบรรเทาความรู้สึกของผู้แพ้ให้เจือจางลงด้วยการให้ความคุ้มครองและมอบเงินชดเชยให้แก่คุณเพื่อเป็นค่าเสียเวลาและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น “กันไว้ดีกว่าแก้” ลงทุนเพียงแค่หลักร้อยแต่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า นับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกันการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ rabbit finance ประกันการเดินทาง