วิธีการขอยกเลิกการเดินทาง


การยกเลิกเที่ยวบินคือฝันร้ายของนักเดินทาง เราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียผลประโยชน์มากไปกว่าเดิม