ประเภทของการประกันภัยการเดินทาง


ประกันการเดินทางมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ และสิ่งที่เราควรที่จะรู้จากสองกรมธรรม์นี้