ไปที่ไหนเราถึงต้องทำประกันภัยการเดินทาง


ประกันภัยการเดินทาง จำเป็นต้องทำเมื่อเราต้องไปที่ไหนบ้างนะ?

ประกันภัยการเดินทางจะเป็นที่พึ่งของคุณ ในเวลาที่คุณมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ภายในประเทศ ซึ่งเป้าหมายในการเดินทางของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจหรือแม้กระทั่งการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และแน่นอนว่าผู้เดินทางย่อมมีโอกาสได้พบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จนทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

แต่ถึงอย่างไรคนส่วนใหญ่ก็ยังละเลย และคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายเงินเพื่อ ซื้อประกันภัยการเดินทาง กลัวว่าซื้อแล้วจะไม่คุ้มค่า ซึ่งถ้าเกิดคุณประสบอุบัติเหตุหรือกระเป๋าสัมภาระหายขึ้นมาจริงๆในระหว่างที่คุณอยู่ต่างประเทศ คุณต้องจ่ายเองทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ แต่ถ้าคุณยอมจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางเพียงไม่กี่บาท บริษัทประกันภัยก็จะช่วยดูแลคุณในเรื่องต่างๆ และจะจ่ายเงินให้แทนถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น

เมื่อไหร่ที่คุณควรซื้อประกันภัยการเดินทาง ?

  • ต้องเข้าประเทศที่บังคับทำประกันภัยการเดินทาง

เมื่อคุณมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่คุณต้องทำประกันการเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น คิวบา ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และประเทศในกลุ่มเชงเก็น ซึ่งได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย สเปน และอิตาลี

รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก็นหรือวีซ่าเชงเก็น คือ วีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศในแถบยุโรป เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องเดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปขอวีซ่าเข้าออกทีละประเทศ

โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว(Single) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้(Multiple) แต่ต้องรวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen)

[rabbitads slug=12692]

หากมีสถานที่ที่คุณต้องไปเป็นจำนวนมาก หรือแผนการเดินทางที่วางไว้มีระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางต้องล่มลงหรือมีอุปสรรคทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ ความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทางจะช่วยให้แผนการเดินทางของคุณที่เหลืออยู่ไม่ติดขัดและราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี

เพราะในบางครั้งความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเมื่อ หากคุณไม่ได้ทำประกันภัยการเดินทางไว้ คุณอาจจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก

การที่คุณซื้อประกันภัยการเดินทาง ก็จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับการท่องเที่ยวได้

คุณควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทาง เพราะนั่นจะทำให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและมีความสุข