คุณสามารถซื้อประกันเดินทางจากที่ไหนได้บ้าง


ประกันเดินทางซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แต่วาขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้เหมือนกันว่าจะซื้อแบบไหนได้บ้าง

ปัจจุบันนี้การเดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปได้ง่ายขึ้น และเป็นเรื่องปกติสำหรับการเดินทางเข้าออกภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือการเดินทางด้วยความรู้สึกไร้กังวล และหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณสามารถเดินทางด้วยความรู้สึกที่ไร้กังวลได้นั้น คือการทำประกันภัยการเดินทาง

เพราะคุณจะได้รับความคุ้มครองหากเกิดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือแม้กระทั่งการจี้ปล้นบนเครื่องบิน รวมไปถึงผลประโยชน์ การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และความคุ้มครองพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

คุณสามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยและตัวแทนจะขายประกันภัยการเดินทางผ่านทางออนไลน์ อีเมล และแฟกซ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้า แต่ละบริษัทก็จะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

 • เลือกจุดหมายปลายทางและเลือกแผนความคุ้มครอง

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • ตรวจสอบข้อมูลและยอดเงินที่ต้องชำระ

 • ชำระค่าเบี้ย ผ่านบัตรเครดิต หรือ ช่องทางเงินสด

 • รอรับกรมธรรม์และใบรับเงินทางอีเมล

[rabbitads slug=12692]

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินจากหน้าเวปไซต์

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประกันภัยการเดินทางให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • ชำระเงิน ได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน และเช็คตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการชำระเงิน

 • ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน

 • ท่านจะได้รับหน้าตารางกรมธรรม์ทางอีเมลภายในระยะเวลา 2 วันทำการ และทางไปรณีย์ โดย EMS ไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับทางบริษัทภายในระยะเวลา 3-4 วันทำการ โดยจะต้องส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันก่อนออกเดินทาง

 • เลือกความคุ้มครอง

 • เลือกประเภทของความคุ้มครอง (รายปี / รายเที่ยว)

 • เลือกระยะเวลาการเดินทาง (เฉพาะแบบรายเที่ยว) *เอกสารประกอบการทำประกันภัยการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ซื้อประกันภัยการเดินทาง คุณควรจะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน หาข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและนำข้อมูลของแต่ละที่มาเปรียบเทียบกัน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าบริษัทไหนที่คุ้มค่าและเหมาะกับการเดินทางของคุณมากที่สุด