ทำไมต้อง กรุงไทยพานิช

ทำไมต้อง Rabbit Finance

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันการเดินทาง
กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง
ที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ
ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดีๆ

ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดีๆ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
และบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

      ส่วนตัวเคยพบเจอเรื่องไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางอยู่บ่อยๆ เลยมองหาประกันเดินทางเพื่อความอุ่นใจ แล้วก็มาได้ประกันเดินทางกรุงไทยพานิช กับแรบบิทไฟแนนซ์นี่ละครับ ผมว่าค่อนข้างถูกและคุ้มครองได้ดีเลย

 

คุณชาติ,
กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

          บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2496 โดยในแรกเริ่มเดิมทีได้ใช้ชื่อว่า บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด โดยมีผู้นำคือ พลจัตวาประมาณ  อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าจดทะเบียน โดยในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 3 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยรถยนต์และประกันวินาศภัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

และในปีพ.ศ. 2538 ทางคณะผู้บริหารได้มีความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานทางธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมทุนกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ถือได้ว่าเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงินมากเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นร่วมทุนกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

 

ปัจจุบัน กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ในการดำเนินธุรกิจในด้านธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย กรุงไทยพานิชประกันภัย จึงมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมถึงลูกค้าในทุกกลุ่มในประเทศไทย และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ซื่อสัตย์ และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและมีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน

 

             วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ กรุงไทยพานิชประกันภัย คือการเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีคุณภาพสูง พนักงานมีศักยภาพสูง ระบบงานทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า มอบคุณค่าแก่พันธมิตรธุรกิจ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืน

 

             พันธกิจทางธุรกิจ ของกรุงไทยพานิชประกันภัย
 

 • บุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
 

 • องค์กร

มุ่งเสริมสร้างระบบงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 

 • ลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีคุณภาพ
 

 • พันธมิตรธุรกิจ

ใส่ใจดูแลพันธมิตรธุรกิจ สร้างความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดี
 

 • ผู้ถือหุ้น

สร้างกำไรและผลตอบแทนที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 

 • สังคมไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

การเดินทางทุกครั้ง ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เหล่านักเดินทางนั้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้อยู่เสมอ แต่ถ้าหาก มีประกันภัยสำหรับการเดินทางติดตัวไว้ ก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณได้ว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองหากต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายมากหรือน้อย การมีประกันเดินทางก็จะช่วยลดภาระของคุณได้

 

กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้มีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับการเดินทางออกมาหลายรูปแบบ ทั้ง ประกันสำหรับเดินทางในประเทศ และ ประกันสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ โดยจะเรียกว่า ประกันเดินทางแบบ ไอ – อินชัวร์ โดยจะมีรูปแบบและความคุ้มครองดังนี้

 

          ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
 

             1. แบบ Domestic Eco
 

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
   
 • คุ้มครองกรณี การบอกเลิกการเดินทาง สูงสุด 25,000 บาท
   
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 50,000 บาท
   
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาท

 

             2. แบบ Domestic Care
 

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
   
 • คุ้มครองกรณีการบอกเลิกการเดินทาง สูงสุด 50,000 บาท
   
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 100,000 บาท
   
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท

 

          ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 

             1. แบบ วีซ่า
 

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สูงสุด 1,500,000 บาท
   
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 2,000,000 บาท
   
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือส่งกลับเพื่อการรักษาพยาบาล
   
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ(กรณีที่เสียชีวิต)

 

             2. แบบ วีซ่า พลัส
 

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สูงสุด 2,000,000 บาท
   
 • การบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง / การสูญเสีย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
   
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 2,000,000 บาท
   
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือส่งกลับเพื่อการรักษาพยาบาล
   
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ(กรณีที่เสียชีวิต)
   
 • ความล่าช้าของการเดินทาง / การพลาดต่อเที่ยวบิน
   
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 

             3. แบบ วีซ่า อีลีท
 

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สูงสุด 3,000,000 บาท
   
 • การบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง / การสูญเสีย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
   
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 3,000,000 บาท
   
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือส่งกลับเพื่อการรักษาพยาบาล
   
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ(กรณีที่เสียชีวิต)
   
 • ความล่าช้าของการเดินทาง / การพลาดต่อเที่ยวบิน
   
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 

             4. แบบ คอมพรีเฮนซีพ
 

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สูงสุด 5,000,000 บาท
   
 • การบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง / การสูญเสีย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
   
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
   
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือส่งกลับเพื่อการรักษาพยาบาล
   
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ(กรณีที่เสียชีวิต)
   
 • ความล่าช้าของการเดินทาง / การพลาดต่อเที่ยวบิน
   
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
   
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
   
 • ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต

ประกันการเดินทาง เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ดีที่ควรมีติดตัวเอาไว้เมื่อคุณต้องเดินทาง เพราะถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัว เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางมาอย่างดีแล้ว แต่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น ไม่ใช่แค่เพียงตัวเราเอง หากแต่มาจากปัจจัยภายนอกมากมายอย่างเช่น ความประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่น, สภาพอากาศที่แปรปรวนของสถานที่ที่คุณไปเยือน หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลให้ระหว่างเส้นทางการเดินทางของคุณต้องเกิดปัญหาขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ซึ่งถ้าหากผู้เดินทางนั้น มีประกันการเดินทางติดตัวเอาไว้ ในการเดินทาง ประกันเดินทางนี้ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความหนักของปัญหาให้เบาลง ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้เดินทางให้ปลอดภัยที่สุด และควบคุมปัญหาไม่ให้ลุกลามใหญ่โตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เรียกได้ว่า การมีประกันการเดินทางก็เปรียบเสมือน การมีเพื่อนร่วมทางที่คอยดูแลคุณ ด้วยความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ครอบคลุมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคนเราเดินทาง

 

ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ต่างประเทศ ซึ่งก็หมายถึงอยู่ระหว่างการเดินทางไปและยังไม่ได้เดินทางกลับ และในระหว่างที่กำลังติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอใช้สิทธิความคุ้มครองจากประกันการเดินทางนั้น เรามีวิธีการดำเนินการเพื่อนำผู้ป่วยไปทำการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น โดยควรปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 

          แนวทางปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วยในต่างประเทศ
 

 • ติดต่อสถานฑูตไทยประจำประเทศ

หากเกิดอาการเจ็บป่วยในขณะเดินทางต่างประเทศ ให้คุณติดต่อสถานฑูตไทยในประเทศนั้นๆ แล้วเจ้าหน้าที่ในสถานฑูตจะช่วยประสานงานกับสถานพยาบาล และช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับหน่วยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ต่างชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 • เตรียมหลักฐาน

เมื่อผ่านขั้นตอนการดำเนินการจนได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้ว สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนต่อมาก็คือการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานระบุตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรืออื่นๆ ถ้ามี

 

 • ติดต่อบริษัทประกัน

หากคุณทำประกันภัยการเดินทางไว้ก่อนการเดินทาง ให้คุณทำการติดต่อบริษัทที่คุณได้ทำการ ซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทาง เอาไว้ เพื่อให้บริษัทประกันได้ติดต่อประสานเรื่องค่าใช้จ่ายกับสถานพยาบาลที่คุณเข้ารับการรักษาตัว

 

 • เก็บหลักฐานไว้ให้ครบ

สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลในต่างประเทศก็คือ คุณจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการรักษาเอาไว้ให้ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย, ผลวินิจฉัยในการรักษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เพราะหลักฐานเหล่านี้จะใช้เป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่เงื่อนไขของกรมธรรม์ที่คุณซื้อด้วยว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินค่ารักษาให้ทันทีหรือให้คุณทำการสำรองจ่ายไปก่อน

ทุกกิจกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง การเดินทางก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางระยะใกล้ หรือ การเดินทางระยะไกล ซึ่งการเดินทางของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ บางคนอาจเดินทางเพื่อไปทำธุระ กลับบ้านไปหาครอบครัว หรือบางคนก็อาจ เดินทางเพราะต้องการท่องเที่ยว หาประสบการณ์ใหม่ด้วยการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกกว้างให้กับตนเอง

 

ซึ่งการเดินทางนั้น ก็หมายถึงการที่คนเราต้องไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งมีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อากาศ ผู้คน ที่แตกต่างไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเหล่านักเดินทาง และส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาให้ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ การได้รับอุบัติเหตุจนเกิดความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ

 

          ความเสี่ยงจากการเดินทาง
 

 • ปัญหาสุขภาพ

เมื่อต้องเดินทางไกล คุณอาจต้องประสบกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปจากปกติ อาจไม่เหมือนเช่นเดิมที่คุณคุ้นเคย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ร่างกายของคุณอาจปรับสภาพตามอากาศนั้นไม่ทัน จนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้น รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่แปลกไปจากเดิม ก็อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน

 

 • ปัญหาจากสัมภาระและทรัพย์สิน

การเดินทางไปยังพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เราเคยอยู่หรือคุ้นเคยนั้น แน่นอนว่า การจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัว เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่เหล่านักเดินทางทุกคนต้องทำ แต่ในขณะเดียวกันสัมภาระที่นักเดินทางต้องพกพาไปด้วยนั้น ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับตัวของเจ้าของสัมภาระเอง ไม่ว่าจะเป็น สัมภาระหาย หรือมีทรัพย์สินบางอย่างที่เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทาง

 

 • ปัญหาจากยานพาหนะ

สำหรับการเดินทาง โดยเฉพาะ การเดินทางที่ต้องนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศนั้น หากผู้ที่ใช้บริการเดินทางด้วยอากาศยานเป็นประจำก็จะทราบดีว่ามักจะเกิดปัญหาขึ้นได้บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เที่ยวบินล่าช้า ขนส่งสัมภาระล่าช้า หรือ ความผิดพลาดด้านการจองตั๋ว ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

 

 • ปัญหาอื่นๆ

สิ่งที่ควรระมัดระวังยังมีอีกมากมายสำหรับเหล่านักเดินทาง เพราะปัญหาอาจเกิดมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรืออยู่นอกเหนือจากการคาดการณ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการไปเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้าย ภัยธรรมชาติต่างๆ หรือการถูกปล้นจี้ชิงทรัพย์ในต่างแดน รวมไปถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงอีกหลายเหตุการณ์ ที่อาจต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วย การเตรียมตัวก่อนเดินทางให้ดี ศึกษาหาข้อมูลสถานที่ที่กำลังจะเดินทางไป ดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมต่อการเดินทาง รวมถึง การทำประกันการเดินทาง ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อต้องพบกับเหตุที่ไม่คาดคิด

          เลือกซื้อประกันการเดินทางที่ไหนดี ?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจ เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทาง กรุงไทยพานิชประกันภัย แต่ยังคงลังเลไม่แน่ใจว่าจะเลือกกรมธรรม์แบบไหนดี และประกันการเดินทางแบบไหนที่จะเหมาะกับการเดินทางของคุณที่สุด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าประกันการเดินทางที่เลือกนั้นคุ้มค่าที่สุดแล้ว

 

rabbit finance จึงขอแนะนำ บริการเปรียบเทียบราคาของประกันการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปประเทศใด ด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตาม เราก็มีประกันหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกดู พร้อมกันนี้เรายังมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว และ เคล็ดลับการเดินทางต่างๆ ให้คุณได้อ่านเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ อีกด้วย

 

          สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการกับ rabbit finance

ระบบเปรียบเทียบราคาประกันการเดินทางของ rabbit finance ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว สำหรับใครที่กังวลว่าจะใช้ระบบเปรียบเทียบไม่ได้ก็ให้สบายใจได้เลยว่า ระบบของเราเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย คุณสามารถเลือกแบบประกันการเดินทางที่คุณต้องการเปรียบเทียบแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้ทันที ระบบจะแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบของประกันการเดินทางแต่ละแบบ จึงทำให้คุณตัดสินใจเลือกประกันการเดินทางได้ง่ายขึ้น

 

หากลูกค้าท่านใดยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของประกันการเดินทางจาก กรุงไทยพานิชประกันภัย ทาง rabbit finance ก็มีบริการผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ ที่พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องประกันการเดินทางให้แก่คุณ ซึ่งเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทันทีผ่านหน้าเว็บไซต์ของ rabbit finance ด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน คุณจะได้รับคำตอบที่จะช่วยคลายข้อสงสัยได้ง่ายๆ และสะดวกรวดเร็ว

 

ด้วยความที่ rabbit finance มีพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายและกว้างขวาง จึงทำให้เราได้รับข้อเสนอสุดพิเศษจากบริษัทพันธมิตรต่างๆ รวมไปถึงของสมนาคุณมากมาย เช่น บัตรสมนาคุณ และส่วนลดพิเศษต่างๆ ซึ่งมากกว่าโบรกเกอร์อื่นในตลาดอย่างแน่นอน

 

สำหรับลูกค้าหลายท่านที่มีความกังวลว่าการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบราคาประกันภัยนั้น จะทำให้ข้อมูลหลุดออกไปหรืออาจถูกโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งทาง rabbit finance ได้ตระหนักถึงปัญหานี้และได้เลือกใช้ระบบ Omise เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดี ไม่มีการเปิดเผยใดๆ และไม่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอน

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์