ทำไมต้อง MSIG

ทำไมต้อง Rabbit Finance

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันการเดินทาง
กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง
ที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ
ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดีๆ

ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดีๆ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
และบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

      ส่วนตัวเคยพบเจอเรื่องไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางอยู่บ่อยๆ เลยมองหาประกันเดินทางเพื่อความอุ่นใจ แล้วก็มาได้ประกันเดินทาง MSIG กับแรบบิทไฟแนนซ์นี่ละครับ ผมว่าค่อนข้างถูกและคุ้มครองได้ดีเลย

 

คุณชาติ,
กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

การประกันภัยเดินทาง คือ ประกันภัยชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยขณะเดินทาง โดยจะเน้นให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจนต้องทำการเข้ารักษาพยาบาล แน่นอนว่าประกันประเภทนี้รวมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ เช่น มือ เท้า และสายตา หรือการเสียชีวิต ทั้งนี้อุบัติเหตุจะต้องอยู่ใน ช่วงระยะเวลาการเดินทาง ที่กำหนดไว้เท่านั้น ประกันถึงจะสามารถให้ความคุ้มครองได้

 

          ประเภทของการประกันภัยเดินทาง

 

             1. ประกันภัยเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance : TA)

ประกันภัยเดินทางปกติ เป็นการประกันการเดินทางภายในประเทศ โดยจะคุ้มครองชีวิตและร่างกาย อันได้แก่ การเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง และยังรวมไปความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการได้บาดเจ็บจนต้องเข้าทำการรักษาพยาบาล หรือนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล

 

             2. ประกันภัยภัยเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA)

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นการประกันภัยที่เหมาะสำหรับ ผู้เอาประกันที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาต่อ หรือ การทำธุรกิจ เป็นต้น โดยกรมธรรม์นี้จะมอบความคุ้มครอง สิทธิผลประโยชน์ที่หลากหลายแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างมาก

 

          เกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยการเดินทาง

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทาง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 

             1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา

เมื่อบริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
 

 • การเสียชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   
 • การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา รวม 2 ข้าง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   
 • การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง 60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

             2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษา พยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

          ข้อยกเว้นความคุ้มครองของ การประกันภัยการเดิน

การประกันภัยการเดินทางส่วนใหญ่ มักจะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนด ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครอง ในเหตุการณ์บางอย่าง ดังนี้

 

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 

3. การแท้งลูก
 

4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
 

5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
 

6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 

7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
 

8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 

9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

 

แต่ก็มีบ้างในบางบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน 9 ข้อที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ โดยคุณสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขที่กรมธรรม์แต่ละบริษัทไม่รับประกันให้ได้ในกรมธรรม์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทประกันภัยนั้นๆ

เพราะทุกการเดินทางล้วนมีความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว เพื่อติดต่อธุรกิจ หรือแม้กระทั่งไป เรียนหนังสือในระดับต่างๆ คุณควรจะทำประกันภัยการเดินทางเอาไว้ด้วย ในการทำประกันภัยการเดินทางไม่ว่าจะทำกับบริษัทใด หรือทำแผนไหนก็ตาม คุณจะต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำหลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วได้

 

โดยระยะเวลาการทำประกันจะต้องครอบคลุมตั้งแต่วันที่คุณเดินทางออกนอกประเทศ จนถึงวันที่คุณเดินทางกลับเข้าประเทศ มิฉะนั้นคุณจะถูกปฏิเสธความคุ้มครองและการบริการต่างๆ จากบริษัทประกัน ซึ่งแผนประกันภัยการเดินทางแต่ละประเภทที่แต่ละบริษัทเสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ได้ ความแตกต่างของแต่ละประเภท ก็จะแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

          เหตุผลที่ควรทำประกันการเดินทาง

 

 • สร้างความอุ่นใจขณะเดินทาง

เพราะเรื่องอุบัติเหตุหรือ อาการเจ็บป่วย เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้จะระมัดระวังเต็มที่แล้วก็ตาม เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อุบัติเหตุนั้นไม่มีตาสามารถจะเกิดขึ้นกับใคร เมื่อไหร่ก็ได้ ยิ่งค่ารักษาในต่างแดนมีราคาที่สูงด้วยแล้ว การทำประกันการเดินทางไว้จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายให้เราได้มากขึ้นทีเดียว

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างแดนมีราคาแพง

เมื่อนำค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมาเทียบกับค่ารักษาพยาบาลในประเทศแล้ว ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศจะมีราคาที่สูงกว่ามาก ยิ่งในแถบประเทศที่เจริญแล้วยิ่งแพงขึ้นไปใหญ่ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ณ ตอนนั้นเราคงไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไหว การทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศจะช่วยเหลือเราในส่วนนี้ได้ เพราะตัววงเงินของเจ้าประกันที่เราได้ทำไว้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลังแน่นอน

 

 • ชดเชยความเสียหายในทรัพย์สิน

ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดกับกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง การทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศ จะให้ผลประโยชน์ชดเชยความสูญเสีย หรือเสียหาย ทำให้คุณเบาใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหา ประกันจะคอยรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นให้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละตัวที่เราได้เลือกใช้บริการ

 

เพราะการทำประกันเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรละเลย การทำประกันการเดินทางสามารถทำได้ทุกวัย มูลค่าความคุ้มครองแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เช่นเดียวกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ ของการทำประกันการเดินทางแต่ละแผน ดังนั้นผู้เดินทางจึงควรเลือกแผนประกันการเดินทางให้ตรงตามความพึงพอใจของตน

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย คือ สมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ที่มีเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปี ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี ให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบริษัททั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

          เจาะลึกประกันเดินทางจาก MSIG
 

             1. ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว

ประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวตามเทศกาล หรือเที่ยวเพียงไม่นาน แค่ไปดื่มด่ำกับบรรยากาศ ความแปลกใหม่ และ อาหารขึ้นชื่อของประเทศนั้น เท่านั้น โดยประกันเดินทางแบบรายเที่ยวจาก MSIG ออกแบบเพื่อให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไร้กังวลหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น
 

               สิทธิประโยชน์แผนประกันการเดินทางรายเที่ยว
 

 • เลือกความคุ้มครองได้ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ (เดินทางได้สูงสุด 180 วัน/ครั้ง)
   
 • เบี้ยประกันราคาถูก เริ่มต้น 190 บาท
   
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%
   
 • คุ้มครองผู้ใช้ประกันเดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 1 - 80 ปี

 

             2. ประกันเดินทางแบบรายปี

ประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ ที่ต้องมีการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อทำการเจรจาทางธุรกิจ หรือนักเดินทางที่อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนนานๆ  เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ ความแปลกใหม่ และวิถีชีวิตของประเทศนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง โดยประกันเดินทางแบบรายปีจาก MSIG ออกแบบเพื่อให้การท่องเที่ยวของคุณประหยัดยิ่งขึ้นเพื่อนักเดินทาง
 

               สิทธิประโยชน์แผนประกันการเดินทางรายปี
 

 • เป็นแผนประกันเดินทางแบบบุฟเฟ่ต์
   
 • คุ้มครองนานถึง 1 ปี
   
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทาง (เดินทางได้สูงสุด 120 วัน/ทริป)
   
 • เบี้ยประกันราคาถูก เริ่มต้น 3,750 บาท
   
 • สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
   
 • คุ้มครองผู้ใช้ประกันเดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปี

 

             3. ประกันเดินทางเพื่อการศึกษา

ประกันภัยการเดินทางที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการไปศึกษาในต่างแดน ทำให้การศึกษาต่อในต่างแดนเป็นไปได้ด้วยดี ไร้อุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะทำการศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นั่น โดยประกันเดินทางเพื่อการศึกษาจาก MSIG ออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาต่อในต่างประเทศแบบระยะยาว หมดห่วง ไม่ว่าเจ็บหรือป่วย
 

               สิทธิประโยชน์แผนประกันการเดินทางเพื่อการศึกษา
 

 • ดูแลนานสูงสุดถึง 2 ปี
   
 • เบี้ยประกันราคาถูก เริ่มต้น 4,700 บาท
   
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สูงสุด 5,500,000 บาท
   
 • คุ้มครองผู้ใช้ประกันเดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 13 - 50 ปี

          MSIG ประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทที่ให้บริการด้านกรมธรรม์ประกันภัย ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปี ปัจจุบันบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี

 

โดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทยที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

          ความพร้อมด้านงานบริการ

คุณสามารถให้ความไว้วางใจในการใช้บริการทำกรมธรรม์ประกันภัยกับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ อีกทั้งทางบริษัทเองยังมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

ด้วยชื่อเสียงและความต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำ ด้านการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติในประเทศไทยที่ให้ความคุ้มครอง การบริการประกันวินาศภัยที่หลากหลาย วางใจได้เรื่องการสมัครทำกรมธรรม์ประกันภัย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัยจาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย นั้นจะไม่มีเรื่องราวยุ่งยาก ต้องมานั่งปวดหัวกับการเคลมประกันแต่อย่างใด ด้วยความสะดวกสบายที่บริษัทคัดสรรมาให้ รวมถึงเครือข่ายสาขาที่มากมายครอบคลุมทั่วโลก ทำให้คุณมั่นใจได้แน่นอน

          rabbit finance ดีอย่างไร ?

rabbit finance 1 ใน 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีผู้ใช้บริการภายใต้แบรนด์แรบบิทมากกว่า 4 ล้านคน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุด มีวิธีการที่ง่ายและสะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการหาประกันที่เหมาะสมหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อย่างเช่น ประกันภัยการเดินทาง ในราคาที่น่าพอใจและคุ้มค่ามากที่สุด

 

อีกทั้งบริษัท rabbit finance ยังเป็นบริษัทที่มีความคาดหวังที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ลุกค้ามั่นใจได้ในการดำเนินงานที่โปร่งใส ซื่อตรง

 

          สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการกับ rabbit finance

โดยปกติแล้ว หากลูกค้าเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางจากตัวแทนที่มาขายให้ ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะไม่เห็นว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีข้อเสนอรูปแบบไหนบ้าง เงื่อนไขในกรมธรรม์มีความแตกต่างกันอย่างไร และแบบใดคุ้มค่ามากที่สุด ทำให้เสียโอกาสดีๆ ในการได้ทำเงื่อนไขกรมธรรม์ที่มีราคาไม่แพงไป

 

แต่ถ้าคุณใช้บริการ เปรียบเทียบประกันการเดินทางกับ rabbit finance ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเราจะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคาประกันการเดินทาง ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 30 วินาที รวมทั้งทางเรายังมีเจ้าหน้าที่พร้อมจะตอบคำถามทุกคำถาม รวมไปจนถึง ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี

 

แต่ถ้าคุณสมัครผ่าน rabbit finance โบรกเกอร์ประกันภัยแล้วล่ะก็ มั่นใจได้เลยว่าการซื้อประกันภัยของคุณนั้นจะเป็นไปอย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพียงแค่กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์เท่านั้น ที่สำคัญ rabbit finance ยังมีโปรแกรมเปรียบเทียบประกันภัยให้เห็นแบบชัดเจน ตรงใจ ใครที่กำลังกังวลว่าการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์จะทำให้ถูกละเมิดความส่วนตัว คนภายนอกสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ขอให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้น

 

เพราะเรายังได้รับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์จาก Comodo ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นนำ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อให้คุณลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่คุ้มค่า เป็นธรรม และปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์

 

ทั้งนี้ rabbit finance ขอย้ำอีกครั้งว่า เราไม่ใช่ธนาคาร บริษัทประกันภัย หรือสถาบันทางการเงินแต่อย่างใด แต่เป็นช่องทางสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ประกันการเดินทาง เอ็มเอสไอจี เราก็มีพร้อมให้บริการอีกด้วย

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์