ทำไมต้อง อาคเนย์

ทำไมต้อง Rabbit Finance

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันการเดินทาง
กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง
ที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ
ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดีๆ

ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดีๆ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
และบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

      ส่วนตัวเคยพบเจอเรื่องไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางอยู่บ่อยๆ เลยมองหาประกันเดินทางเพื่อความอุ่นใจ แล้วก็มาได้ประกันเดินทางอาคเนย์ประกันภัย กับแรบบิทไฟแนนซ์นี่ละครับ ผมว่าค่อนข้างถูกและคุ้มครองได้ดีเลย

 

คุณชาติ,
กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

          เงื่อนไขต่างๆ ของประกันการเดินทาง

ความหมายของประกันภัยการเดินทาง ก็คงไม่พ้นเรื่องของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้น ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บจนต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา และเสียชีวิต

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้ อาทิเช่น คุณเลือกความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 15 มกราคม 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัย เดินทางไป – กลับ กรุงเทพ - อเมริกา เป็นต้น

 

             หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ของประกันภัยการเดินทาง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา บริษัทจะจ่าย ค่าสินไหมทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาท ดังนี้

 

 • การเสียชีวิต

บริษัทจะจ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

 • การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา รวม 2 ข้าง

บริษัทจะจ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

 • การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หนึ่งข้าง

บริษัทจะจ่าย 60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ

บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

             ข้อยกเว้น การประกันภัยการเดินทาง ที่บริษัทไม่คุ้มครอง

การประกันภัยการเดินทาง จะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น จึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในบางเหตุการณ์ อาทิ

 

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
   
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
   
 • การแท้งลูก
   
 • สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
   
 • การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
   
 • การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
   
 • การเล่น หรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น (บางกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง)
   
 • ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
   
 • ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบิน ที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

 

             การคุ้มครองความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุในการเดินทาง

ปัจจุบัน บริษัทประกันภัยหลายบริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อมอบความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งหลาย โดยให้ผู้เอาประกันภัยมีทางเลือก และได้รับความคุ้มครองมากขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว มีดังนี้

 

 • การสูญเสีย และความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
   
 • การหยุดชะงัก การยกเลิกการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า รวมถึงความล่าช้าของเที่ยวบิน
   
 • การสูญเสียเงินส่วนตัว การสูญเสียเอกสารเดินทาง
   
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย และการส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
   
 • การส่งศพ หรือกระดูก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
   
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น

ในความเป็นจริงแล้ว  การประกันภัยการเดินทาง จะมีความคุ้มครองที่คล้ายกับ ประกันอุบัติเหตุ แต่จะมีความคุ้มครองที่จำเพาะต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากกว่า ทำให้ในบางครั้งคนส่วนใหญ่จึงเรียกว่า "ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง"

 

          ประเภทของประกันการเดินทาง

กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ย่อมมีความหลากหลายและความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถแบ่งการประกันภัยการเดินทาง ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

 

คือการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ที่เน้นให้ความคุ้มครองระดับพื้นฐานต่อการเดินทางแต่ละครั้ง สิ่งที่คุ้มครองจึงเป็นเพียงเรื่องอุบัติเหตุทางร่างกาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเดินทาง การประกันภัยการเดินทางประเภทนี้ จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้วแต่กรณี

 

โดยการประกันภัยการเดินทางนี้ จะพบเห็นได้มากเมื่อเดินทางไปกับ บริษัททัวร์ ซึ่งเราอาจพบว่ามีทุนประกันภัยที่แตกต่างกันตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท ตัวเลขนี้หมายถึงความคุ้มครองสูงสุดที่จะได้รับในกรณีเสียชีวิต และจะได้รับลดหลั่นกันลงมา ในกรณีทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ

 

สำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้น ถ้าซื้อความคุ้มครองไว้ก็จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิต เช่น วงเงินกรณีเสียชีวิตเท่ากับ 100,000 บาท วงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลจะเท่ากับ 10,000 บาท เป็นต้น

 

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางใช้ได้ทั้งกับการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัย เดินทางออกจากบ้าน หรือที่ทำงานเพื่อเดินทางโดยตรง และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลับยังบ้าน หรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วแต่ว่ากรณีใดจะถึงก่อนกัน

 

เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้ ให้ความคุ้มครองเพียงพื้นฐาน จึงอาจเหมาะสมกับการเดินทางภายในประเทศมากกว่า

 

 • การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ เรียกย่อๆ ว่า CTA)

การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จัดทำขึ้นมาสำหรับ การเดินทางไปต่างประเทศ เท่านั้น เปรียบเสมือนการยกระดับความคุ้มครองให้หลากหลายมากกว่าประกันภัยเดินทางแบบแรก เพราะในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นที่อาจเกิดขึ้น แต่เรื่องของ การเจ็บป่วย ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

 

อีกทั้ง ค่ารักษาพยาบาลยังแปรผันไปตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศอีก ซึ่งแน่นอนว่าสูงกว่าบ้านเราค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการทำประกันภัยไว้ คุณอาจจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวนเงินที่สูงมากเลยทีเดียว


ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแบบข้างต้นแล้ว ในการเดินทางไปต่างประเทศยังมีเรื่องที่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำไปด้วย ซึ่งอาจสูญหาย หรือถูกลักทรัพย์ ทำให้การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงคุ้มค่ากว่ามาก เนื่องจากครอบคลุมกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไป

เงิน คือ ปัจจัยหลักของชีวิต หากไม่มีเงิน ชีวิตก็อยู่ยากละ เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวหลายคนจึงเกิดคำถามขึ้นในใจ หรือมีความคิดสองจิตสองใจว่า ควรจะซื้อประกันการเดินทางดีหรือไม่? โดยเฉพาะประกันการเดินทางต่างประเทศ เพราะกลัวว่าซื้อแล้วจะไม่คุ้มค่า หรือพอคิดว่าจะไม่ซื้อ ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แล้วต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง

 

ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ จะเป็นสถานการณ์ตัวอย่าง ที่อาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่?

 

          คุณควรซื้อประกันการเดินทางหรือไม่ ?

 

 • เดินทางไปประเทศที่บังคับทำประกันการเดินทาง

เมื่อคุณต้องเดินทางไปยัง ประเทศที่คุณจำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น คิวบา ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย สเปน และอิตาลี

 

 • แผนการเดินทางมีความซับซ้อน

เมื่อแผนการเดินทางของคุณสลับซับซ้อน มีสถานที่ต้องไปเยือนเป็นจำนวนมาก หรือแผนการเดินทางที่วางไว้มีระยะเวลาที่ยาวนาน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางผิดพลาด ความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทาง อาจช่วยให้ส่วนที่เหลือของแผนการของคุณไม่ติดขัด

 

 • เดินทางไปต่างประเทศ

เมื่อคุณต้องเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศ เพราะบางครั้งความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าคุณไม่มีประกันการเดินทาง คุณอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักแสน หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ตัวประกันเองก็ยังคุ้มครองในกรณีที่มีการส่งต่อตัวผู้ป่วยกลับประเทศอีกด้วย

 

 • การเดินทางมีค่าใช้จ่ายสูง

เมื่อโปรแกรมการเดินทางของคุณ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การซื้อประกันการเดินทาง ก็จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่คุณเสียไปกับการท่องเที่ยวได้

 

 • เมื่อการเดินทางเป็นเรื่องน่ากังวล

ถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่วิตกกังวล และต้องการความคุ้มครองจากประกันเดินทางในทุกๆ ที่ที่คุณไป การซื้อประกันก็จะทำให้คุณรู้สึกท่องเที่ยวได้อย่างสบายอกสบายใจ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

          การเดินทางที่อาจไม่จำเป็นต้องซื้อประกันภัย

 

 • เดินทางในประเทศ

โปรแกรมการเดินทางของคุณ เป็นการเดินทางภายในประเทศ

 

 • การเดินทางอยู่นอกเหนือความคุ้มครองกรมธรรม์

เมื่อแผนการเดินทางของคุณมีบางส่วนที่ ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันการเดินทาง เช่น การพักที่บ้านของเพื่อนหรือญาติแทนการพักที่โรงแรม การใช้คูปองส่วนลดของสายการบิน หรือการแลกตั๋วไมล์สะสม ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวก็อาจทำให้การซื้อประกันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่

 

 • เมื่อคุณมีสภาวะทางการแพทย์บางประการอยู่ก่อนแล้ว (preexisting conditions)

ประกันเดินทางต่างประเทศอาจไม่ให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตามคุณควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะบางสภาวะอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น การซื้อกรมธรรม์ในช่วงที่สภาวะของโรคสามารถควบคุมได้

 

 • เมื่อคุณมีหลายความคุ้มครองจากหลายกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกัน

การซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ซ้ำซ้อนกับความคุ้มครองเดิม ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่านัก

"ทันสมัย รวดเร็ว พร้อมเสมอสำหรับท่าน" นี่คือสโลแกนของประกันภัยออนไลน์จาก Southeast

 

แน่นอนค่ะ วันนี้ rabbit finance ได้นำประกันการเดินทางที่คุ้มค่าคุ้มราคาของ Southeast มาฝากกัน ซึ่งเรายกมาทั้ง ประกันภัยการเดินทางในประเทศ และ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

 

ก็แหม เดินทางท่องเที่ยวแต่ละที ไม่มีประกันการเดินทางได้หรอ เพราะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหน อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอ ฉะนั้น ประกันภัยการเดินทางจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

 

          ประกันภัยการเดินทางจาก Southeast                                  

อาคเนย์ประกันภัย เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร ซึ่งเรียกได้ว่า ประกันภัยของ Southeast เป็นประกันภัยที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลาเลยทีเดียว

 

             ความคุ้มครอง ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในประเทศ
 

 • ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
   
 • ความคุ้มครองในกรณีสูญเสียมือ เท้า สายตาทั้งสองข้าง
   
 • ความคุ้มครองในกรณีสูญเสียมือ เท้า สายตาเพียงหนึ่งข้าง
   
 • ความคุ้มครองในด้านค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

             เงื่อนไข ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในประเทศ
 

 • รับพิจารณาทำประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1ปี - 60ปี
   
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์จะอยู่ที่ 160 บาท โดยรวมอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

             ความคุ้มครอง ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ
 

 • ความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
   
 • ความคุ้มครองในด้านผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยขณะที่เดินทาง
   
 • ความคุ้มครองในด้านการชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อสัปดาห์)
   
 • ความคุ้มครองต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
   
 • ความคุ้มครองต่อการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ทุก 12 ชั่วโมง
   
 • ความคุ้มครองต่อ การยกเลิกการเดินทาง
   
 • ความคุ้มครองต่อการลดจำนวนวันเดินทาง
   
 • ความคุ้มครองต่อ การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน
   
 • ความคุ้มครองต่อการจี้เครื่องบินโดยสลัดอากาศ
   
 • ความคุ้มครองต่อความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
   
 • ความคุ้มครองต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
   
 • ความคุ้มครองในด้านค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ

 

             เงื่อนไข ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ

รับประกันภัย ตั้งแต่อายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี สำหรับประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการซื้อประกันภัยทุกครั้ง คุณควรอ่านเงื่อนไข และความคุ้มครองให้ครบถ้วนทุกข้อเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่มานั่งเสียใจในภายหลังนะคะ

อย่างที่ทราบกันดีว่า เป้าหมายในการเดินทางของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจต่างๆ หรือแม้แต่ การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนย่อมมีโอกาสได้ประสบพบเจอเหมือนกัน นั่นก็คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 

ฉะนั้นแล้ว การประกันการเดินทาง และการประกันการเดินทางต่างประเทศจะเป็นที่พึ่งพาที่ดีมากทีเดียว ในเวลาที่คุณมีความจำเป็นต้องเดินทาง ไม่ว่าจะภายในประเทศ หรือในต่างประเทศ

 

โดยความคุ้มครองจากประกันเดินทางและประกันการเดินทางต่างประเทศ ก็อาจช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันด้วย

 

          ใช้บริการกับ rabbit finance ดีอย่างไร ?

rabbit finance พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้แก่คุณเสมอ เมื่อไหร่ที่คุณมีคำถามเกี่ยวกับประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญของเราก็พร้อมจะไขข้อสงสัยให้แก่คุณ นอกจากนี้เรายังเลือกใช้ระบบ Omise ที่เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อเป็นตัวช่วยป้องกันให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้รั่วไหลอีกด้วย สบายใจได้เลยค่ะ

 

            ทำไมต้องซื้อประกันภัยการเดินทางกับ rabbit finance

 

 • rabbit finance รับประกันราคาถูกที่สุด แต่ถ้าเจอถูกกว่าเราคืนส่วนต่างให้ทันที
   
 • rabbit finance ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
   
 • rabbit finance สามารถเปรียบเทียบราคาจาก 30 บริษัทชั้นนำได้ในเว็บเดียว
   
 • rabbit finance ให้ฟรีค่าจัดส่งกรมธรรม์ คุณแค่รอรับกรมธรรม์อย่างเดียว ซึ่งจะได้เลยภายใน 30 วัน
   
 • rabbit finance เป็นโบรกเกอร์ประกันรถยนต์อันดับ 1 ในเครือ BTS

 

             ขั้นตอนการซื้อประกันการเดินทางกับ rabbit finance

 

 

             สิทธิประโยชน์มากมาย จาก rabbit finance

 

 • ไม่ว่าคุณจะจ่ายสดหรือจ่ายผ่อน ก็สบายใจได้ เพราะ rabbit finance ให้คุณเลือกผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน แต่ถ้าคุณเลือกชำระสดเราลดให้ทันที 8% ! รวมกว่า 2,000 บาท
   
 • rabbit finance พร้อมให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และช่วยเหลือพิเศษบนถนนอีก 24 ชั่วโมง พร้อมดาวโหลดฟรี Prompt แอปพลิเคชั่น ที่ App Store และ Play Store

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์