Car insurance comparison for Jeep cars

จี๊บ อาจเป็นคำที่คนคิดว่าเป็นชนิดของรถยนต์ แต่จริงๆแล้วรถจี๊บนั้นเป็น**แบรนด์รถยนต์**จากสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทลูกของ Chrysler ที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่ากลุ่มธุรกิจ FCA หรือ Ford Chrysler Automobiles โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นจี๊บต้นแบบนั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการทหารของสหรัฐอเมริกา ในฐานะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งเป็นแม่แบบของรถยนต์ขับเคลื่อนในยุคปัจจุบันต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือแม้แต่แบรนด์อย่าง Land Rover เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถจี๊บเช่นเดียวกัน

จี๊บ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1941 จากต้นแบบรถยนต์เพื่อการทหาร แล้วค่อยหันมาผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อแบรนด์ชื่อจี๊บใน ค.ศ. 1945 ภายใต้การบริหารของนายวิลลิส และหลังจากนั้นชื่อ จี๊บก็ถูกเปลี่ยนเป็น Kaiser-Jeep และเป็นยังคงเป็นแบรนด์ทางการทหารเสมอมา ในยุคสมัยที่แบรนด์รถยนต์มีมากขึ้น คู่แข่งทางการตลาดที่มีแบบสไตล์คล้ายกับจี๊บอย่าง Hummer ก็มีการต่อสู้กันในชั้นศาลเรื่องของลิขสิทธิ์การออกแบบอยู่หลายครั้ง ปัจจุบันจี๊บก็ยังมีส่วนทางการทหารของอเมริกาอยู่ และยังคงอยู่ภายใต้การบริหารงานของ FCA แต่จี๊บก็ยังถือเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเฉพาะตัวตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

จี๊บ เป็นรถยนต์ที่มีความแกร่งและความทนทานสูง เหมาะกับการขับขี่แบบบุกตะลุย ดังนั้นเมื่อคุณขับรถยนต์จี๊บแล้ว การที่รถยนต์ของคุณจะมีรอยบาดแผลบ้างจึงถือเป็นเรื่องปรกติ การทำ**ประกันภัยรถยนต์**จะคอยดูแลส่วนของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรืออุบัติเหตุ การมีประกันภัยรถยนต์ไว้ดูแลค่าใช้จ่ายความเสียหายก็ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของรถจี๊บควรศึกษาไว้

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 2004
709,689
Jeep Grand Cherokee 2004
530,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 2003
369,000
Jeep Cherokee 2003
320,275
Jeep Cherokee 2003
324,000
Jeep Cherokee 2003
555,000
Jeep Wrangler 2003
542,000
Jeep Wrangler 2003
611,000
Jeep Grand Cherokee 2003
479,000
Jeep Grand Cherokee 2003
391,000
Jeep Cherokee 2003
521,591
Jeep Wrangler 2003
290,993
Jeep Wrangler 2003
334,916
Jeep Grand Cherokee 2003
472,177
Jeep Grand Cherokee 2003
638,720
Jeep Grand Cherokee 2003
435,574

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 2002
508,000
Jeep Cherokee 2002
271,776
Jeep Grand Cherokee 2002
460,373
Jeep Grand Cherokee 2002
526,258
Jeep Wrangler 2002
301,425
Jeep Wrangler 2002
261,894
Jeep Cherokee 2002
469,432
Jeep Cherokee 2002
287,000
Jeep Grand Cherokee 2002
320,000
Jeep Grand Cherokee 2002
358,000
Jeep Wrangler 2002
484,000
Jeep Wrangler 2002
547,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 2001
302,000
Jeep Cherokee 2001
255,000
Jeep Wrangler 2001
427,000
Jeep Grand Cherokee 2001
333,000
Jeep Grand Cherokee 2001
343,000
Jeep Wrangler 2001
494,000
Jeep Grand Cherokee 2001
473,632
Jeep Wrangler 2001
271,282
Jeep Cherokee 2001
260,757
Jeep Grand Cherokee 2001
414,335
Jeep Grand Cherokee 2001
475,856
Jeep Wrangler 2001
235,704

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 2000
208,000
Jeep Wrangler 2000
428,000
Jeep Wrangler 2000
244,154
Jeep Cherokee 2000
172,776
Jeep Cherokee 2000
221,340
Jeep Cherokee 2000
237,000
Jeep Grand Cherokee 2000
266,168
Jeep Grand Cherokee 2000
285,000
Jeep Grand Cherokee 2000
234,000
Jeep Grand Cherokee 2000
353,556
Jeep Grand Cherokee 2000
316,000
Jeep Grand Cherokee 2000
428,270

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 1999
227,000
Jeep Cherokee 1999
198,005
Jeep Cherokee 1999
155,498
Jeep Grand Cherokee 1999
239,551
Jeep Grand Cherokee 1999
286,140
Jeep Grand Cherokee 1999
318,201
Jeep Cherokee 1999
172,000
Jeep Grand Cherokee 1999
213,000
Jeep Cherokee 1999
208,000
Jeep Grand Cherokee 1999
270,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 1998
200,000
Jeep Grand Cherokee 1998
210,000
Jeep Grand Cherokee 1998
226,943
Jeep Grand Cherokee 1998
264,767
Jeep Cherokee 1998
167,506
Jeep Cherokee 1998
135,085
Jeep Cherokee 1998
161,000
Jeep Cherokee 1998
139,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 1997
204,249
Jeep Cherokee 1997
150,755
Jeep Grand Cherokee 1997
186,000
Jeep Cherokee 1997
117,686
Jeep Cherokee 1997
107,000
Jeep Grand Cherokee 1997
191,000
Jeep Grand Cherokee 1997
238,290
Jeep Cherokee 1997
140,000
Jeep Cherokee 1997
100,000
Jeep Cherokee 1997
117,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1996
104,167
Jeep Cherokee 1996
118,000
Jeep Grand Cherokee 1996
183,000
Jeep Cherokee 1996
127,000
Jeep Grand Cherokee 1996
168,000
Jeep Cherokee 1996
92,000
Jeep Cherokee 1996
100,000
Jeep Cherokee 1996
100,000
Jeep Cherokee 1996
100,000
Jeep Grand Cherokee 1996
188,201
Jeep Grand Cherokee 1996
154,937
Jeep Cherokee 1996
115,546

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1995
1,211,000
Jeep Cherokee 1995
93,000
Jeep Cherokee 1995
117,000
Jeep Cherokee 1995
100,000
Jeep Cherokee 1995
122,000
Jeep Cherokee 1995
101,392

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1994
1,086,000
Jeep Cherokee 1994
78,000
Jeep Cherokee 1994
100,000
Jeep Cherokee 1994
96,000