Car insurance comparison for Jeep cars

จี๊บ อาจเป็นคำที่คนคิดว่าเป็นชนิดของรถยนต์ แต่จริงๆแล้วรถจี๊บนั้นเป็น**แบรนด์รถยนต์**จากสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทลูกของ Chrysler ที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่ากลุ่มธุรกิจ FCA หรือ Ford Chrysler Automobiles โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นจี๊บต้นแบบนั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการทหารของสหรัฐอเมริกา ในฐานะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งเป็นแม่แบบของรถยนต์ขับเคลื่อนในยุคปัจจุบันต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือแม้แต่แบรนด์อย่าง Land Rover เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถจี๊บเช่นเดียวกัน

จี๊บ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1941 จากต้นแบบรถยนต์เพื่อการทหาร แล้วค่อยหันมาผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อแบรนด์ชื่อจี๊บใน ค.ศ. 1945 ภายใต้การบริหารของนายวิลลิส และหลังจากนั้นชื่อ จี๊บก็ถูกเปลี่ยนเป็น Kaiser-Jeep และเป็นยังคงเป็นแบรนด์ทางการทหารเสมอมา ในยุคสมัยที่แบรนด์รถยนต์มีมากขึ้น คู่แข่งทางการตลาดที่มีแบบสไตล์คล้ายกับจี๊บอย่าง Hummer ก็มีการต่อสู้กันในชั้นศาลเรื่องของลิขสิทธิ์การออกแบบอยู่หลายครั้ง ปัจจุบันจี๊บก็ยังมีส่วนทางการทหารของอเมริกาอยู่ และยังคงอยู่ภายใต้การบริหารงานของ FCA แต่จี๊บก็ยังถือเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเฉพาะตัวตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

จี๊บ เป็นรถยนต์ที่มีความแกร่งและความทนทานสูง เหมาะกับการขับขี่แบบบุกตะลุย ดังนั้นเมื่อคุณขับรถยนต์จี๊บแล้ว การที่รถยนต์ของคุณจะมีรอยบาดแผลบ้างจึงถือเป็นเรื่องปรกติ การทำ**ประกันภัยรถยนต์**จะคอยดูแลส่วนของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรืออุบัติเหตุ การมีประกันภัยรถยนต์ไว้ดูแลค่าใช้จ่ายความเสียหายก็ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของรถจี๊บควรศึกษาไว้

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 2004
539,000
Jeep Grand Cherokee 2004
709,689

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Wrangler 2003
334,916
Jeep Wrangler 2003
290,993
Jeep Cherokee 2003
521,591
Jeep Grand Cherokee 2003
487,000
Jeep Grand Cherokee 2003
398,000
Jeep Grand Cherokee 2003
376,000
Jeep Cherokee 2003
327,000
Jeep Cherokee 2003
561,000
Jeep Wrangler 2003
542,000
Jeep Wrangler 2003
627,000
Jeep Grand Cherokee 2003
435,574
Jeep Grand Cherokee 2003
472,177
Jeep Grand Cherokee 2003
638,720
Jeep Cherokee 2003
320,275

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 2002
271,776
Jeep Cherokee 2002
291,000
Jeep Grand Cherokee 2002
526,258
Jeep Wrangler 2002
301,425
Jeep Cherokee 2002
469,432
Jeep Grand Cherokee 2002
460,373
Jeep Cherokee 2002
513,000
Jeep Grand Cherokee 2002
334,000
Jeep Grand Cherokee 2002
372,000
Jeep Wrangler 2002
484,000
Jeep Wrangler 2002
563,000
Jeep Wrangler 2002
261,894

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Wrangler 2001
235,704
Jeep Grand Cherokee 2001
315,000
Jeep Grand Cherokee 2001
347,000
Jeep Grand Cherokee 2001
475,856
Jeep Grand Cherokee 2001
473,632
Jeep Grand Cherokee 2001
357,000
Jeep Wrangler 2001
508,000
Jeep Wrangler 2001
427,000
Jeep Cherokee 2001
260,757
Jeep Cherokee 2001
263,000
Jeep Wrangler 2001
271,282
Jeep Grand Cherokee 2001
414,335

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 2000
353,556
Jeep Cherokee 2000
221,340
Jeep Wrangler 2000
439,000
Jeep Grand Cherokee 2000
249,000
Jeep Cherokee 2000
172,776
Jeep Cherokee 2000
245,000
Jeep Grand Cherokee 2000
266,168
Jeep Cherokee 2000
215,000
Jeep Grand Cherokee 2000
303,000
Jeep Grand Cherokee 2000
336,000
Jeep Grand Cherokee 2000
428,270
Jeep Wrangler 2000
244,154

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 1999
242,000
Jeep Cherokee 1999
198,005
Jeep Cherokee 1999
155,498
Jeep Grand Cherokee 1999
239,551
Jeep Grand Cherokee 1999
286,140
Jeep Grand Cherokee 1999
318,201
Jeep Cherokee 1999
190,000
Jeep Grand Cherokee 1999
228,000
Jeep Cherokee 1999
228,000
Jeep Grand Cherokee 1999
288,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Grand Cherokee 1998
214,000
Jeep Grand Cherokee 1998
224,000
Jeep Grand Cherokee 1998
226,943
Jeep Grand Cherokee 1998
264,767
Jeep Cherokee 1998
167,506
Jeep Cherokee 1998
135,085
Jeep Cherokee 1998
182,000
Jeep Cherokee 1998
158,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1997
134,000
Jeep Cherokee 1997
150,755
Jeep Grand Cherokee 1997
200,000
Jeep Cherokee 1997
117,686
Jeep Cherokee 1997
122,000
Jeep Cherokee 1997
100,000
Jeep Cherokee 1997
159,000
Jeep Grand Cherokee 1997
204,000
Jeep Grand Cherokee 1997
238,290
Jeep Grand Cherokee 1997
204,249

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1996
100,000
Jeep Cherokee 1996
134,000
Jeep Grand Cherokee 1996
197,000
Jeep Cherokee 1996
145,000
Jeep Grand Cherokee 1996
181,000
Jeep Cherokee 1996
106,000
Jeep Cherokee 1996
115,000
Jeep Cherokee 1996
100,000
Jeep Grand Cherokee 1996
188,201
Jeep Grand Cherokee 1996
154,937
Jeep Cherokee 1996
115,546
Jeep Cherokee 1996
104,167

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1995
107,000
Jeep Cherokee 1995
101,392
Jeep Cherokee 1995
100,000
Jeep Cherokee 1995
133,000
Jeep Cherokee 1995
140,000
Jeep Cherokee 1995
1,211,000

Car brand / Model / Year
Value
Jeep Cherokee 1994
90,000
Jeep Cherokee 1994
110,000
Jeep Cherokee 1994
100,000
Jeep Cherokee 1994
1,086,000