เปรียบเทียบประกันภัยสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Land Rover

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2019
3,439,200
Land Rover Range Rover 2019
3,039,200
Land Rover Discovery 2019
5,599,200
Land Rover Range Rover 2019
4,799,200
Land Rover Discovery Sport 2019
2,799,200
Land Rover Range Rover 2019
7,999,200
Land Rover Discovery 2019
4,799,200
Land Rover Range Rover 2019
7,199,200
Land Rover Range Rover 2019
5,199,200
Land Rover Range Rover 2019
4,799,200
Land Rover Range Rover 2019
5,919,200

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2018
5,027,000
Land Rover Range Rover 2018
4,418,000
Land Rover Range Rover 2018
4,728,000
Land Rover Range Rover 2018
3,180,000
Land Rover Range Rover 2018
2,843,000
Land Rover Range Rover 2018
5,267,000
Land Rover Discovery 2018
4,573,000
Land Rover Discovery 2018
4,305,000
Land Rover Range Rover 2018
4,727,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2017
5,602,000
Land Rover Range Rover 2017
7,008,000
Land Rover Range Rover 2017
2,638,000
Land Rover Range Rover 2017
2,970,000
Land Rover Discovery Sport 2017
3,141,000
Land Rover Range Rover 2017
2,905,000
Land Rover Range Rover 2017
2,497,000
Land Rover Range Rover 2017
4,471,000
Land Rover Range Rover 2017
4,210,000
Land Rover Range Rover 2017
3,939,000
Land Rover Discovery 2017
4,174,000
Land Rover Discovery 2017
3,935,000
Land Rover Range Rover 2017
4,600,000
Land Rover Range Rover 2017
4,948,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 4 2016
4,729,000
Land Rover Discovery Sport 2016
2,971,000
Land Rover Defender 2016
3,158,000
Land Rover Range Rover 2016
2,883,000
Land Rover Range Rover 2016
4,817,000
Land Rover Range Rover 2016
6,815,000
Land Rover Range Rover 2016
2,489,000
Land Rover Range Rover 2016
5,447,000
Land Rover Range Rover 2016
6,479,280

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2015
5,831,352
Land Rover Range Rover 2015
2,701,000
Land Rover Range Rover 2015
2,211,000
Land Rover Range Rover 2015
6,247,000
Land Rover Range Rover 2015
4,647,000
Land Rover Range Rover 2015
2,662,000
Land Rover Defender 2015
2,469,000
Land Rover Discovery 4 2015
4,466,000
Land Rover Discovery Sport 2015
2,875,000
Land Rover Defender 2015
2,281,000
Land Rover Freelander 2 2015
1,627,000
Land Rover Range Rover 2015
6,478,000
Land Rover Defender 2015
2,020,000
Land Rover Defender 2015
1,892,000
Land Rover Range Rover 2015
2,447,000
Land Rover Range Rover 2015
2,130,000
Land Rover Range Rover 2015
6,661,000
Land Rover Range Rover 2015
6,162,000
Land Rover Range Rover 2015
5,945,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2014
2,660,000
Land Rover Discovery 4 2014
3,087,000
Land Rover Discovery 4 2014
2,986,000
Land Rover Discovery 4 2014
2,914,000
Land Rover Freelander 2 2014
1,537,000
Land Rover Defender 2014
1,910,000
Land Rover Defender 2014
1,787,000
Land Rover Range Rover 2014
2,851,848
Land Rover Range Rover 2014
2,531,088
Land Rover Range Rover 2014
2,723,544
Land Rover Range Rover 2014
2,851,848
Land Rover Range Rover 2014
2,531,088
Land Rover Range Rover 2014
2,851,848
Land Rover Range Rover 2014
5,599,000
Land Rover Range Rover 2014
6,448,000
Land Rover Range Rover 2014
5,288,000
Land Rover Range Rover 2014
6,196,000
Land Rover Range Rover 2014
5,227,000
Land Rover Range Rover 2014
3,713,000
Land Rover Range Rover 2014
4,848,000
Land Rover Range Rover 2014
6,507,000
Land Rover Range Rover 2014
1,827,000
Land Rover Range Rover 2014
2,294,000
Land Rover Range Rover 2014
2,851,848
Land Rover Range Rover 2014
2,294,000
Land Rover Range Rover 2014
1,827,000
Land Rover Range Rover 2014
2,294,000
Land Rover Range Rover 2014
2,294,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2013
2,308,947
Land Rover Discovery 4 2013
2,763,000
Land Rover Range Rover 2013
5,385,000
Land Rover Range Rover 2013
3,702,000
Land Rover Range Rover 2013
5,772,000
Land Rover Discovery 4 2013
2,802,000
Land Rover Range Rover 2013
2,145,000
Land Rover Range Rover 2013
2,097,000
Land Rover Range Rover 2013
1,711,000
Land Rover Freelander 2 2013
1,435,000
Land Rover Defender 2013
1,587,000
Land Rover Range Rover 2013
2,145,000
Land Rover Range Rover 2013
6,360,000
Land Rover Defender 2013
1,541,000
Land Rover Range Rover 2013
1,760,000
Land Rover Range Rover 2013
4,581,000
Land Rover Range Rover 2013
3,611,000
Land Rover Range Rover 2013
3,890,000
Land Rover Range Rover 2013
6,074,000
Land Rover Range Rover 2013
5,111,000
Land Rover Range Rover 2013
2,361,435
Land Rover Range Rover 2013
1,941,531
Land Rover Range Rover 2013
2,308,947
Land Rover Range Rover 2013
2,361,435
Land Rover Range Rover 2013
1,889,043
Land Rover Range Rover 2013
3,277,000
Land Rover Range Rover 2013
2,097,000
Land Rover Range Rover 2013
3,424,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2012
2,125,292
Land Rover Range Rover 2012
2,078,052
Land Rover Range Rover 2012
1,667,000
Land Rover Discovery 4 2012
2,526,000
Land Rover Range Rover 2012
2,033,000
Land Rover Range Rover 2012
4,336,000
Land Rover Range Rover 2012
5,047,000
Land Rover Range Rover 2012
3,788,000
Land Rover Range Rover 2012
1,700,139
Land Rover Range Rover 2012
5,303,000
Land Rover Range Rover 2012
5,641,000
Land Rover Range Rover 2012
3,571,000
Land Rover Range Rover 2012
1,988,000
Land Rover Range Rover 2012
3,121,000
Land Rover Range Rover 2012
4,690,000
Land Rover Range Rover 2012
3,247,000
Land Rover Range Rover 2012
4,248,000
Land Rover Range Rover 2012
1,988,000
Land Rover Range Rover 2012
2,033,000
Land Rover Freelander 2 2012
1,236,000
Land Rover Range Rover 2012
1,747,378
Land Rover Range Rover 2012
3,547,000
Land Rover Range Rover 2012
1,622,000
Land Rover Range Rover 2012
3,602,000
Land Rover Range Rover 2012
2,125,292
Land Rover Range Rover 2012
4,714,472
Land Rover Defender 2012
1,349,000
Land Rover Defender 2012
1,306,000
Land Rover Range Rover 2012
2,078,052
Land Rover Range Rover 2012
4,000,000
Land Rover Range Rover 2012
3,304,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Defender 2011
1,269,000
Land Rover Range Rover 2011
3,056,000
Land Rover Range Rover 2011
3,364,000
Land Rover Defender 2011
1,230,000
Land Rover Range Rover 2011
3,761,000
Land Rover Range Rover 2011
4,243,025
Land Rover Range Rover 2011
3,594,000
Land Rover Range Rover 2011
4,028,000
Land Rover Range Rover 2011
4,110,000
Land Rover Range Rover 2011
3,420,000
Land Rover Discovery 4 2011
2,457,000
Land Rover Freelander 2 2011
1,181,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2010
3,401,000
Land Rover Range Rover 2010
3,808,000
Land Rover Range Rover 2010
3,206,000
Land Rover Freelander 2 2010
1,109,000
Land Rover Range Rover 2010
3,880,000
Land Rover Defender 2010
1,182,000
Land Rover Defender 2010
1,146,000
Land Rover Discovery 4 2010
2,311,000
Land Rover Range Rover 2010
3,233,000
Land Rover Range Rover 2010
3,818,722
Land Rover Range Rover 2010
3,586,000
Land Rover Discovery 4 2010
2,902,000
Land Rover Range Rover 2010
2,911,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2009
3,371,000
Land Rover Discovery 4 2009
2,715,000
Land Rover Range Rover 2009
3,043,000
Land Rover Defender 2009
1,082,000
Land Rover Range Rover 2009
3,696,000
Land Rover Discovery 3 2009
1,612,000
Land Rover Range Rover 2009
2,566,000
Land Rover Range Rover 2009
2,090,000
Land Rover Range Rover 2009
3,172,000
Land Rover Defender 2009
1,049,000
Land Rover Discovery 4 2009
2,166,000
Land Rover Freelander 2 2009
1,037,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Freelander 2 2008
976,000
Land Rover Discovery 3 2008
1,868,000
Land Rover Defender 2008
1,023,000
Land Rover Discovery 3 2008
1,501,000
Land Rover Freelander 2008
385,000
Land Rover Range Rover 2008
2,399,000
Land Rover Freelander 2008
456,000
Land Rover Range Rover 2008
1,921,000
Land Rover Range Rover 2008
1,936,000
Land Rover Range Rover 2008
1,631,000
Land Rover Discovery 3 2008
1,265,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 3 2007
1,188,000
Land Rover Freelander 2007
418,000
Land Rover Range Rover 2007
1,965,000
Land Rover Range Rover 2007
1,532,000
Land Rover Discovery 3 2007
1,731,000
Land Rover Discovery 3 2007
1,302,000
Land Rover Range Rover 2007
1,794,000
Land Rover Freelander 2007
351,000
Land Rover Range Rover 2007
1,811,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 3 2006
1,119,000
Land Rover Discovery 3 2006
1,228,000
Land Rover Discovery 3 2006
1,633,000
Land Rover Discovery 3 2006
759,000
Land Rover Freelander 2006
325,000
Land Rover Freelander 2006
358,000
Land Rover Freelander 2006
386,000
Land Rover Freelander 2006
305,000
Land Rover Freelander 2006
277,000
Land Rover Range Rover 2006
1,665,000
Land Rover Range Rover 2006
1,394,000
Land Rover Range Rover 2006
1,680,000
Land Rover Range Rover 2006
1,824,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Freelander 2005
332,000
Land Rover Freelander 2005
347,000
Land Rover Freelander 2005
293,000
Land Rover Discovery 2005
584,000
Land Rover Discovery 2005
558,000
Land Rover Discovery 2005
616,000
Land Rover Discovery 2005
636,000
Land Rover Discovery 3 2005
1,483,000
Land Rover Range Rover 2005
1,699,096
Land Rover Discovery 3 2005
715,000
Land Rover Range Rover 2005
1,277,000
Land Rover Discovery 3 2005
1,104,864
Land Rover Range Rover 2005
2,001,861
Land Rover Discovery 3 2005
1,007,709
Land Rover Range Rover 2005
1,693,000
Land Rover Range Rover 2005
1,558,000
Land Rover Range Rover 2005
1,909,224
Land Rover Freelander 2005
273,000
Land Rover Range Rover 2005
1,418,926
Land Rover Freelander 2005
283,000
Land Rover Range Rover 2005
2,180,356
Land Rover Freelander 2005
260,000
Land Rover Freelander 2005
562,600
Land Rover Discovery 2005
709,463
Land Rover Discovery 2005
709,463
Land Rover Discovery 3 2005
686,869
Land Rover Discovery 2005
732,057
Land Rover Freelander 2005
479,000
Land Rover Discovery 3 2005
1,475,412
Land Rover Freelander 2005
449,628
Land Rover Freelander 2005
540,005
Land Rover Freelander 2005
465,444
Land Rover Freelander 2005
449,628
Land Rover Discovery 2005
689,128
Land Rover Discovery 3 2005
1,133,000
Land Rover Discovery 3 2005
1,031,000
Land Rover Range Rover 2005
1,132,000
Land Rover Range Rover 2005
1,347,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Freelander 2004
267,000
Land Rover Range Rover 2004
1,286,998
Land Rover Range Rover 2004
1,801,674
Land Rover Range Rover 2004
1,441,746
Land Rover Discovery 2004
658,852
Land Rover Discovery 2004
620,215
Land Rover Discovery 2004
536,842
Land Rover Discovery 2004
577,512
Land Rover Discovery 2004
648,684
Land Rover Discovery 2004
628,349
Land Rover Discovery 2004
638,517
Land Rover Discovery 2004
638,517
Land Rover Freelander 2004
404,665
Land Rover Freelander 2004
418,899
Land Rover Freelander 2004
404,665
Land Rover Freelander 2004
417,883
Land Rover Freelander 2004
446,962
Land Rover Freelander 2004
471,770
Land Rover Freelander 2004
431,100
Land Rover Freelander 2004
486,005
Land Rover Freelander 2004
396,531
Land Rover Freelander 2004
226,000
Land Rover Freelander 2004
306,000
Land Rover Discovery 2004
532,000
Land Rover Discovery 2004
567,000
Land Rover Discovery 2004
587,000
Land Rover Range Rover 2004
1,239,000
Land Rover Discovery 2004
522,000
Land Rover Discovery 2004
517,000
Land Rover Discovery 2004
453,000
Land Rover Range Rover 2004
1,154,000
Land Rover Freelander 2004
310,000
Land Rover Freelander 2004
256,000
Land Rover Freelander 2004
241,000
Land Rover Freelander 2004
278,000
Land Rover Freelander 2004
255,000
Land Rover Freelander 2004
239,000
Land Rover Range Rover 2004
1,083,000
Land Rover Discovery 2004
522,000
Land Rover Discovery 2004
577,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Freelander 2003
364,199
Land Rover Discovery 2003
565,514
Land Rover Discovery 2003
583,816
Land Rover Discovery 2003
519,761
Land Rover Discovery 2003
483,158
Land Rover Discovery 2003
486,000
Land Rover Freelander 2003
213,000
Land Rover Freelander 2003
225,000
Land Rover Discovery 2003
524,000
Land Rover Freelander 2003
241,000
Land Rover Range Rover 2003
1,027,000
Land Rover Freelander 2003
218,000
Land Rover Discovery 2003
419,000
Land Rover Discovery 2003
479,000
Land Rover Discovery 2003
486,000
Land Rover Range Rover 2003
958,000
Land Rover Freelander 2003
191,000
Land Rover Range Rover 2003
1,158,298
Land Rover Range Rover 2003
1,158,298
Land Rover Discovery 2003
558,194
Land Rover Freelander 2003
402,266
Land Rover Freelander 2003
376,094
Land Rover Freelander 2003
364,199
Land Rover Freelander 2003
377,010

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Freelander 2002
316,249
Land Rover Freelander 2002
321,190
Land Rover Freelander 2002
178,000
Land Rover Discovery 2002
454,000
Land Rover Freelander 2002
178,000
Land Rover Discovery 2002
424,000
Land Rover Discovery 2002
426,000
Land Rover Freelander 2002
172,000
Land Rover Discovery 2002
380,000
Land Rover Discovery 2002
434,842
Land Rover Freelander 2002
324,484
Land Rover Discovery 2002
518,846
Land Rover Discovery 2002
451,313
Land Rover Discovery 2002
502,374

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Defender 2001
147,083
Land Rover Discovery 2001
376,534
Land Rover Freelander 2001
161,000
Land Rover Discovery 2001
383,946
Land Rover Freelander 2001
168,000
Land Rover Freelander 2001
292,036
Land Rover Discovery 2001
443,242
Land Rover Discovery 2001
435,830
Land Rover Defender 2001
316,000
Land Rover Discovery 2001
342,000
Land Rover Discovery 2001
392,000
Land Rover Discovery 2001
436,000
Land Rover Discovery 2001
384,000
Land Rover Freelander 2001
284,624

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 2000
570,093
Land Rover Defender 2000
295,000
Land Rover Defender 2000
132,374
Land Rover Range Rover 2000
529,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 1999
256,362
Land Rover Discovery 1999
301,000
Land Rover Range Rover 1999
441,000
Land Rover Range Rover 1999
501,076
Land Rover Defender 1999
119,137
Land Rover Discovery 1999
183,934
Land Rover Discovery 1999
237,690
Land Rover Discovery 1999
226,000
Land Rover Defender 1999
269,000
Land Rover Discovery 1999
307,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Defender 1998
110,230
Land Rover Discovery 1998
182,095
Land Rover Defender 1998
240,000
Land Rover Discovery 1998
212,000
Land Rover Discovery 1998
280,000
Land Rover Range Rover 1998
384,000
Land Rover Range Rover 1998
463,612
Land Rover Discovery 1998
219,919

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Defender 1997
100,000
Land Rover Range Rover 1997
388,073
Land Rover Discovery 1997
245,000
Land Rover Range Rover 1997
330,000
Land Rover Defender 1997
216,000
Land Rover Discovery 1997
217,379
Land Rover Discovery 1997
125,467
Land Rover Discovery 1997
166,000
Land Rover Discovery 1997
193,000
Land Rover Discovery 1997
244,000
Land Rover Discovery 1997
289,000
Land Rover Discovery 1997
192,091
Land Rover Discovery 1997
183,338
Land Rover Discovery 1997
149,296

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 1996
164,000
Land Rover Discovery 1996
210,000
Land Rover Discovery 1996
207,000
Land Rover Discovery 1996
196,000
Land Rover Defender 1996
203,000
Land Rover Discovery 1996
252,000
Land Rover Range Rover 1996
303,000
Land Rover Discovery 1996
195,641
Land Rover Discovery 1996
172,882
Land Rover Discovery 1996
151,874
Land Rover Discovery 1996
160,627
Land Rover Discovery 1996
124,738
Land Rover Range Rover 1996
335,260
Land Rover Defender 1996
100,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 1995
149,000
Land Rover Discovery 1995
233,000
Land Rover Range Rover 1995
282,000
Land Rover Discovery 1995
136,686
Land Rover Discovery 1995
179,000
Land Rover Range Rover 1995
258,000
Land Rover Range Rover 1995
279,675
Land Rover Discovery 1995
172,926
Land Rover Discovery 1995
149,291
Land Rover Range Rover 1995
301,734
Land Rover Discovery 1995
144,564
Land Rover Discovery 1995
184,000
Land Rover Discovery 1995
107,537
Land Rover Discovery 1995
190,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 1994
134,362
Land Rover Range Rover 1994
265,000
Land Rover Discovery 1994
132,000
Land Rover Discovery 1994
160,000
Land Rover Discovery 1994
155,000
Land Rover Discovery 1994
151,000
Land Rover Range Rover 1994
251,707
Land Rover Discovery 1994
134,362
Land Rover Discovery 1994
123,018
Land Rover Discovery 1994
152,000
Land Rover Range Rover 1994
182,000
Land Rover Range Rover 1994
256,000
Land Rover Discovery 1994
130,108
Land Rover Range Rover 1994
245,000
Land Rover Range Rover 1994
212,001
Land Rover Discovery 1994
100,000
Land Rover Range Rover 1994
271,560
Land Rover Range Rover 1994
280,069

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Discovery 1993
117,097
Land Rover Discovery 1993
130,000
Land Rover Discovery 1993
134,000
Land Rover Range Rover 1993
245,000
Land Rover Discovery 1993
120,607
Land Rover Discovery 1993
100,000
Land Rover Range Rover 1993
163,000
Land Rover Range Rover 1993
219,000
Land Rover Discovery 1993
110,716
Land Rover Range Rover 1993
232,918
Land Rover Discovery 1993
114,000
Land Rover Discovery 1993
135,000
Land Rover Discovery 1993
124,436
Land Rover Discovery 1993
149,000
Land Rover Discovery 1993
144,000
Land Rover Discovery 1993
150,000
Land Rover Range Rover 1993
190,801
Land Rover Discovery 1993
127,307
Land Rover Discovery 1993
120,926
Land Rover Range Rover 1993
252,062

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Land Rover Range Rover 1992
217,000
Land Rover Range Rover 1992
142,000
Land Rover Range Rover 1992
193,000
Land Rover Range Rover 1992
209,626
Land Rover Range Rover 1992
171,721
Land Rover Range Rover 1992
226,856