ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

 1. การดำเนินธุรกิจของบริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด

  บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด ("แรบบิท ไฟแนนซ์") ให้บริการการเปรียบเทียบ และทำแคมเปญในช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  https:/rabbitfinance.com  (เว็บไซต์") ซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย และการเงิน โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างจำเพาะบนเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นอนุญาติให้ผู้บริโภคค้นคว้า และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการประกันภับ การเงิน หรืออื่น ๆ

  หุ้นส่วนของเรานั้นรวมไปถึง บริษัทประกันภัย ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการเงิน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลินิก และผู้ค้ารถยนต์ การบริการบนเว็บไซต์ของเรานั้นไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้งาน เราจะได้รับส่วนแบ่งหากผู้ใช้งานซื้อผลิตภัณฑ์ของหุ้นส่วนของเราผ่านทางเว็บไซต์  แรบบิท ไฟแนนซ์ทำหน้าที่เสมือนนายหน้า และคนกลางให้กับหุ้นส่วนของเรา เรามิได้รับประกันการประกันภัย หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ และมิได้ทำหน้าที่เสมือนธนาคาร หรือบริษัทประกันภัยใด ๆ

  นอกเหนือจากการให้บริการเปรียบเทียบออนไลน์แล้ว เรายังทำแคมเปญการตลาดทางตรงให้กับหุ้นส่วนของเรา (การตลาดข้ามสาย) และให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลแก่หุ้นส่วนของเรา ในการทำแคมเปญเหล่านี้จะใช้ข้อมูลที่เราเก็บ และสะสมข้อมูลที่ลูกค้าให้แก่เรา เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ให้แก่เราผ่านเว็บไซต์นั้น จะถูกสะสม และใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ซึ่งสามารถอ่านได้ที่นี่
   
 2. คำนิยาม

  คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  “คปภ.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่ทำการตลาดและจำหน่ายโดยแรบบิท ไฟแนนซ์ ในนามของหุ้นส่วนธุรกิจของแรบบิท ไฟแนนซ์

  “แรบบิท ไฟแนนซ์” “เรา” “ของเรา” หมายถึง บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด และบริษัทลูก บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (รหัสนายหน้าประกันวินาศภัย ว00021/2557, รหัสนายหน้าประกันภัย ช000011/2556 ออกให้โดยคปภ.) รวมไปถึงบริษัท เอ เอส เค ไดเรคท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการและอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย

  “บริการ” หมายถึง การทำแคมเปญ ให้คำปรึกษา บริการเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเป็นกลาง และสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ให้กับลูกค้า

  “ข้อตกลงการใช้งาน” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมไปถึง การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจากแรบบิท ไฟแนนซ์

  “หุ้นส่วน” หมายถึง ธนาคาร ผู้ให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลินิก และผู้ค้ารถยนต์ ซึ่งแรบบิท ไฟแนนซ์ ได้นำบริการมาเสนอผ่านเว็บไซต์

  “เว็บไซต์” หมายถึง https://rabbitfinance.com และช่องทางการติดต่อออนไลน์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยแรบบิท ไฟแนนซ์
   
 3. การตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) มีขึ้นเพื่อการใช้บริการและส่วนขยายต่าง ๆ ของผู้ใช้บนเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น ๆ ของแรบบิท ไฟแนนซ์ ถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน เมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้หยุดใช้งานเว็บไซต์ และปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ทันทีหากผู้ใช้ไม่ยินยอมข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากผู้ใช้ละเมิดข้อใดก็ตามในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ทันที

  นอกจากทางเว็บไซต์แล้ว ทางเราต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์บุคคลที่สาม ที่เราจะสามารถแบ่งปันคอนเท้นท์ หรือรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ได้ อย่างเช่น www.facebook.com/RabbitFinance รวมถึงแอพลิเคชั่นมือถือ และแอพลิเคชั่นสนทนาเช่น Line (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เราไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้มิได้ครอบคลุมถึงบริษัทมิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือการกระทำของบุคคลที่แรบบิท ไฟแนนซ์มิได้จ้างงาน หรือจัดการ ผู้ใช้ควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สามเสมอ
   
 4. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเป็นครั้งราว ซึ่งการแก้ไขแต่ละครั้งจะมีประกาศที่หน้าเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้งานจะเป็นไปตามเวลาที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง การที่ผู้ใช้ ใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไข หากผู้ใช้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไข ขอให้ผู้ใช้หยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที ด้วยเหตุนี้ เพื่อจะทำความเข้าใจการใช้งานของตัวผู้ใช้เอง ผู้ใช้ควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานนี้รวมทั้งวันที่ที่เงื่อนไชการใช้งานมีผลเป็นประจำ 
   
 5. การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์
   
  1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์เท่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว และผู้ใช้ยอมรับว่า จะไม่มีส่วนร่วมกับการใช้ คัดลอก หรือจำหน่ายเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ภายในเงื่อนไขการใช้งานนี้
    
  2. เว็บไซต์มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลโดยมิใช่เชิงพาณิชย์ของผู้ใช้เท่านั้น ห้ามใช้งานเว็บไซต์เพื่อเชิงพาณิชย์ ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อลิขสิทธิ์ของบริษัทโดยเด็ดขาด
    
  3. ห้ามผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อ 
    
   1. เพื่อทำร้าย ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือก่อกวนผู้ใด
     
   2. เพื่อค้นหา ได้มา ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้อื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
   3. เพื่อขัด ปิดกั้น รบกวน ทำลายการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้อื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือทำให้ระบบหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทได้รับข้อมูลจำนวนมากโดยไร้เหตุผล ไม่เหมาะสม หรือไม่สมส่วน
     
   4. เพื่อรบกวน เปลี่ยนแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนรอยส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
     
   5. เพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทในการทำลายชื่อเสียงหรือเอาเปรียบบริษัท

    ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่หลีกเลี่ยง หรือปิด หรือรบกวนส่วนขยายด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือส่วนขยายที่ห้ามการใช้งานของบางเนื้อหา หรือที่จำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าถึงบางเนื้อหา ผู้ใช้จะไม่รบกวนหรือก่อกวนเว็บไซต์ เซอร์เวอร์ หรือเครื่อข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือไม่ทำตามความต้องการ ระเบียบ นโยบาย หรือกฎของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
     
  4. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการสามารสั่งซื้อ และให้บริการได้เพียงในประเทศไทยเท่านั้น หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น ราคาใด ๆ บนเว็บไซต์จะเป็นหน่วยบาทไทย และใช้ได้ และมีผลในประเทศไทยเท่านั้น
    
  5. ผู้เยาว์สามารถใช้งานเว็บไซต์และบริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
    
  6. บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใดก็ได้ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต หรือที่อยู่ หรือประเทศใด ๆ  ก็ได้ อีกทั้งยังสงวนสิทธิในการทำลาย หรือลบบัญชีผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหากมีการละเมิดการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือหากบริษัทเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อบริษัท
    
  7. บริษัทจะทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด แต่บริษัทมิได้รับประกันข้อความนี้ หากผู้ใช้ประสบปัญหาในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อบริษัท บริษัทอาจจะเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เอาออก หรือลบเนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ภายในเว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    
  8. บริษัทได้ใช้งานและติดตั้งมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตไว้ที่เว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้สามารถวางใจได้ว่าข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุด แม้บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่มีความรับผิดชอบความเสียหาย หรือความสูญเสีย หรือใด ๆ ก็ตามของผู้ใช้ หากมีบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ได้รับอนุญาตได้
    
  9. แม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อทำให้เว็บไซต์ปราศจากมัลแวร์ หรือโค้ดอันตรายอื่น ๆ แล้ว ทางบริษัทมิได้รับรอง หรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่มีไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ เครือข่าย ระบบ หรือเทคโนโลยีของผู้ใช้ตลอดเวลา บริษัทจะทำสุดความสามารถในการนำออก และแก้ไขไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ให้เร็วที่สุด
    
 6. ลิ้งเว็บไซต์ และคุกกี้

  1. เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิ้งสู่เว็บไซต์และหน้าอื่นที่มิได้ดูแลโดยแรบบิท ไฟแนนซ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อผลิตภัณฑ์ของหุ้นส่วนของบริษัท การคลิกหรือใช้งานลิ้งนั้น ๆ ผู้ใช้ตระหนักรู้ว่าแรบบิท ไฟแนนซ์มิได้มีอำนาจควบคุมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ให้แก่บุคคลอื่นหลังจากออกจากเว็บไซต์นี้ไปแล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้ใช้เองทั้งหมด แรบบิท ไฟแนนซ์ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ แก่ความเสียหาย หรือสูญเสียซึ่งเกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์นั้น ๆ

  2. เว็บไซต์อาจจะมีลิ้งสำหรับข้อเสนอ และโปรโมชั่นของหุ้นส่วนของบริษัท ซึ่งบริษัทนำมาไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ แรบบิท ไฟแนนซ์มิได้ส่งเสริมข้อเสนอ โปรโมชั่นนั้น ๆ อีกทั้ง มิได้ส่งเสริมความคิดเห็น การแนะนำ หรือ คำแนะนำใด ๆ ของข้อเสนอ หรือโปรโมชั่นของหุ้นส่วนของเรา แรบบิท ไฟแนนซ์มิได้มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่กล่าวมา

  3. ลิ้งสู่เว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน บริษัทสงวนสิทธิที่จะขอให้ลบลิ้งสู่เว็บไซต์นี้หากมีการนำไปวางที่อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

  4. แรบบิท ไฟแนนซ์ใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้กับเว็บไซต์เพื่อระบุตัวผู้ใช้ว่าเป็นผู้ใช้งานจริง ๆ และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และบริการของบริษัท คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกโอนถ่ายเข้าเครื่องมือที่ผู้ใช้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถเก็บข้อมูล ที่อยู่ไอพี การเว็บทราฟฟิก ตัวเลข วันที่ และเวลาในการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปิดระบบคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ หากคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน อาจจะจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ หรือประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้

 7. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  1. แรบบิท ไฟแนนซ์คือเจ้าของตามกฎหมายของเว็บไซต์ แรบบิท ไฟแนนซ์เป็นเจ้าของ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดไปถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในลวดลายใด ๆ หรือรูปแบบอื่น ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา) ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่มีข้อใดกล่าวถึงการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของแรบบิท ไฟแนนซ์เป็นเจ้าของใด ๆ

  2. ผู้ใช้จะได้รับสิทธิตามกฎหมายเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ตามเงื่อนไขการใช้งานนี้เท่านั้น

  3. อนุญาตให้ทำซ้ำทางอิเล็คทรอนิกส์และ พิมพ์ฉบับพิมพ์บางส่วนของเว็บไซต์เพื่อการใช้บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามใช้ส่วนใดของเว็บไซต์ที่นอกเหนือจากการที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่นการ ทำซ้ำ ดัดแปลง กระจาย พิมพ์ใหม่ ส่งต่อ หรือฉายภาพ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแรบบิทไฟแนนซ์โดยเด็ดขาด

  4. เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้ส่งมอบ ถือว่าผู้ใช้อนุญาต และมอบสิทธิให้แรบบิท ไฟแนนซ์สามารถใช้ ทำซ้ำ สื่อสาร แจกจ่าย ลอก ดัดแปลง ลบทั้งหมด แก้ไข ประยุกต์ ตีพิมพ์ แปล เปิดเผย หรือขาย หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยมิต้องชดเชยให้ผู้ใช้ การอนุญาตนี้จะไม่ถูกยกเลิกจากการเลิกใช้เงื่อนไขการใช้งาน และการเลิกใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้

 8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้

  1. การเปิดเผยข้อมูล

   1. บริการทั้งหลายมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เสนอโดยหุ้นส่วนของเรา แรบบิท ไฟแนนซ์เป็นเพียงคนกลางเท่านั้น มิใช่ผู้รับประกันของผลิตภัณฑ์ใด ๆ คำตอบของผู้ใช้ต่อคำถามต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น มีไว้เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอราคาของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ให้ตรงกับความสนใจ หรือความจำเป็นของผู้ใช้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบข้อมูลที่นำมาตอบว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากผู้ใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ การเสนอราคาอาจจะไม่สมบูรณ์ และผู้ใช้อาจจะไม่สามารถเลือกบริการนั้น ๆ ได้

   2. ในกรณีที่ผุ้ใช้ตัดสินใจเลือกบริการจากหุ้นส่วนของเรา จะเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องติดต่อกับหุ้นส่วนรายนั้น ๆ ด้วยตนเอง และผู้ใช้ต้องยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง และมิได้กำกวม ทำให้เข้าใจผิดได้ ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้เปิดเผยให้กับหุ้นส่วนของบริษัทนั้น เพื่อให้หุ้นส่วนของบริษัทนำไปใช้ประเมินว่าผู้ใช้นั้นมีคุณสมบัติที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เลือกหรือไม่ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้ใช้ควรแจ้งให้หุ้นส่วนของบริษัททราบทันที บริษัทขอเว้นจากความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดจากความผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ผู้ใช้ให้กับหุ้นส่วนใด ๆ ไม่ว่าจะทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางใดก็ตาม

   3. หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของผู้อื่น ผู้ใช้ต้องรับรองว่า ผู้ใช้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ว่าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ บริษัทขอเว้นจากความรับผิดชอบทั้งปวงหากเจ้าของข้อมูลมิได้อนุญาตให้ผู้ใช้นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย

  2. ความปลอดภัย
   1. ผู้ใช้ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นั้นปราศจากมัลแวร์ ไวรัส หรือางใดก็ตามที่อาจจะส่งผลทำให้ข้อมูลถูกโจรกรรม หรือทำความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเซอร์เวอร์ หรือเครือข่ายที่เว็บไซต์ตั้งอยู่

   2. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของบัญชีของตนเอง กล่าวคือ ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) จะต้องเป็นความลับ ปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากผู้ใช้ เข้าและใช้งานเว็บไซต์แทนที่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้ใช้มีอำนาจสามารถยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อกำหนดนี้แทนบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ยอมรับที่จะทำตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ และตกลงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่ผิดวัตถุประสงค์

  3. ผลิตภัณฑ์บนหน้าเว็บไซต์

   1. ผู้ใช้ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากหุ้นส่วนบนเว็บไซต์นั้น ไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของบริษัท บริการและข้อมูลต่าง ๆ ที่แรบบิท ไฟแนนซ์เสนอนั้นมีไว้เพื่อให้ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้มีหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่เหมาะสมกับตนด้วยตนเอง บริษัทไม่ขอแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ใช้งาน ในบางกรณี หุ้นส่วนของเราอาจจะแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ดังนั้นบริษัทไม่สามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้

   2. การซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะทำให้ผู้ใช้ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานที่จะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อห้าม ข้อยกเว้น ข้อบังคับ การยกเลิก ความต้องการ อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง

   3. ผู้ใช้ยอมรับว่าแรบบิท ไฟแนนซ์จัดการเว็บไซต์และแสดงบริการต่าง ๆ เท่านั้น แรบบิท ไฟแนนซ์มิได้สนับสนุน แนะนำ หรือให้คำปรึกษาทางการเงินใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ผลิตภัณฑ์หนึ่ง

   4. ผู้ใช้ยอมรับและเข้าใจว่า หากผู้ใช้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการติชมผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผู้ใช้จะต้องติดต่อกับหุ้นส่วนผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง ฝ่ายบริการลูกค้าของเราสามารถให้ข้อมูลการติดต่อได้หากจำเป็น

 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  การเก็บ ใช้ ประมวล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้นเป็นสาระสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา จะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลกับแรบบิท ไฟแนนซ์ หากข้อมูลของท่านเกี่ยวข้องกับการสืบสวนใด ๆ กรุณติดต่อ

  บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  1032/1-5,14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556053111
  โทรศัพท์ : (+66) 2-022-1222
  อีเมล: insurance@rabbit.co.th

  อาจจะมีการบันทึกเสียงขณะสนทนา เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงบริการเท่านั้น เวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้าคือทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.30 น.

 10. การจำกัดจำนวนความรับผิด

  1. บริการต่าง ๆ ทำงานจากระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตัวเอง บริษัทขอเว้นจากการรับผิดใด ๆ จากความเสียหาย บาดเจ็บ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการและเว็บไซต์ของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนด

  2. แรบบิท ไฟแนนซ์ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และนายหน้า ขอเว้นจากความรับผิดชอบ และรับผิดใดทั้งสิ้น เกี่ยวกับบริการใด ๆ ที่ผู้ใช้อ้างว่าไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เป็นไปตามที่คาด แต่มิได้จำกัดผู้ใช้จากการกล่าวหาต่อผู้ขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผ่านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือสิ่งอื่น

 11. ค่าสินไหมทดแทน

  ผู้ใช้ตกลงจะชดเชยให้ และละเว้นแรบบิท ไฟแนนซ์ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และนายหน้าจากการกระทำ การดำเนินการ การกล่าวหา การสูญเสีย การรับผิด การปรับ ความเสียหาย การกล่าวหาจากบุคลที่สาม ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  1. การเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

  2. การละเมิดข้อใดก็ตามภายในเงื่อนไขการใช้งานนี้

  3. การละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่ 3 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือ

  4. ข้อกล่าวหาใด ๆ ที่ผุ้ใช้ยื่นให้แรบบิท ไฟแนนซ์ที่สร้างความเสียหายให้บุคคลที่สาม

   ​​​​​​​การบังคับใช้การชดเชยนี้จะไม่ถูกยกเลิกจากการเลิกใช้เงื่อนไขการใช้งาน และการเลิกใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้

 12. การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้

  หากผู้ใช้ละเมิดข้อใดก็ตามในข้อกำหนดการใช้งานนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการตามเหมาะสมต่อผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่ การระงับไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์และบริการ ปิดกั้นอุปรณ์ใด ๆ ที่ใช้ไอพี แอดเดรส (IP address) เดียวกันกับผู้ใช้ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ หรือ/และ กระทำการอื่นใด ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องจากความเสียหายที่ผู้ใช้ก่อ ที่มีสาเหตุจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 13. อื่น ๆ

  1. เงื่อนไขการใช้งานนี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นการตกลงระหว่างผู้ใช้กับแรบบิท ไฟแนนซ์ ซึ่งจะมาแทนที่ข้อตกลง และข้อแถลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางปากเปล่า หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานนี้

  2. การใช้งดใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิล่าช้าใด ๆ ของบริษัทต่อผู้ใช้ตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้น การงดใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิล่าช้าใด ๆ ในอนาคตจะถูกตีความว่าสละสิทธิเช่นกัน

  3. การที่ข้อบังคับก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานนี้ใช้งานไม่ได้ จะไม่มีผลต่อการบังคับใช้ข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งสิ้น

 14. กฎหมายที่บังคับและข้อพิพาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในที่นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะถูกเสนอต่อศาลแห่งประเทศไทย