1. ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
  แรบบิทไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นแบรนด์การค้า ภายใต้บริษัท แรบบิท อินเตอร์เนต จำกัด และเป็นแบรนด์ช่องทางในการนำเสนอสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัย ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

  บริษัท Rabbit Internet Co. Ltd. จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Rabbit Internet Co. Ltd. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

  ชื่อ
  ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  วันเกิด
   
 2. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ rabbit finance
  1. บริษัทอาจทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และ/หรือคนกลางประกันภัยอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า "ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด" หรือ "ผู้รับประกันภัย") ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจัดหาข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา เนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทให้บริการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. ท่านอาจจะไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทบางแห่งได้ เนื่องจากบริษัทไม่รับประกันว่าจะเปรียบเทียบราคาของผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยและต่างประเทศ อาจมีบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะรวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทได้
  3. หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว เว็บไซต์ของบริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านเลือก เว็บไซต์ของบริษัทจะแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัยที่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านเลือกโดยมีราคาของผลิตภัณฑ์และปุ่มให้คลิก "เลือก" สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ หากท่านคลิกปุ่ม "เลือก" ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง ท่านจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
  4. บริษัทอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทั้งสองฝ่าย เช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การละเลยหรือล้มเหลวของผู้ให้บริการอื่นๆ จึงขอให้ท่านรับทราบไว้ด้วยว่าตามขอบเขตกฎหมาย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อท่านในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
  5. บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินที่ท่านให้หลังการชำระเงิน เฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น คือเมื่อบริษัทจะคืนเงินให้บัญชีบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินที่ใช้ชำระเงินในขั้นต้นให้ท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไปแล้ว
    
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว

  1. การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหมายความว่า ท่านได้ตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้บริษัทมานั้น จะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ ตามมาตรการของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านและ/หรือบริษัท
  2. เราไม่สามารถให้บริการท่าน หากท่านไม่ตกลงจะให้ข้อมูลแก่บริษัท
  3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ บริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะนำไปใช้เพื่อเป็นการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ตามคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือเพื่อให้ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทต้นสังกัด และบริษัทพันธมิตร ที่ท่านอาจมีความสนใจเท่านั้น และในบางกรณีอาจใช้เพื่อการพิจารณาใบสมัครงานของท่านด้วย นโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ ไว้แล้ว
  4. รายละเอียดข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้อาจมีการแบ่งปันระหว่างกันในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งรวมถึงส่วนอื่นๆ อีกด้วย โดยการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว การที่ท่านให้หมายเลขโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดของท่านแก่บริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดได้ นอกจากบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่บริษัทฯ มีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือหน้าที่อื่นใดที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต่อกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
   • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
   • บริษัทพันธมิตร
   • Significant Shareholders ผู้ถือหุ้นระดับสูง
   • ผู้มีอำนาจดูแลกฎระเบียบตามกฎหมาย
   • ผู้ตรวจสอบบัญชี
   • ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก
   • ตัวแทนใด ๆ ที่กระทำการในนามของกลุ่มบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
   • บุคคลอ้างอิงใด ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ

    ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบและนำเสนอบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคุณในการใช้งานของลูกค้า บริษัทฯ ต้องการยืนยันแก่ท่านว่าบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีการเก็บรักษาไว้เท่าที่ยังมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกกำจัดทิ้ง ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือตามมาตรฐานการบัญชี หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจะถูกรักษาไว้อยู่ในระบบจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะทำการร้องขอให้กำจัด หรือลบข้อมูลออกจากระบบ 
 4. เครื่องมือในการดำเนินการ
  ทางบริษัทมีการใช้เครื่องมือในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Matomo
  • Zendesk
  • Facebook Pixel Analytics
  • Facebook Ad Manager
  • Google Cloud

   เทคโนโลยี คุกกี้ (Cookies) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ หลังจากนั้น คุกกี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัททราบเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อๆไป โดยคุกกี้ทำให้บริษัทสามารถแสดงเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท
    
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อ แต่การถอดถอนการอนุญาตนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้ทำการเก็บ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยหลังได้รับการอนุญาตไปแล้ว
  2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอการเข้าถึง หรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บ หรือใช้ หรือเปิดเผยได้ตลอดเวลา
  4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม หรือทำให้ผู้อื่นไม่สามารถระบุได้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร เมื่อข้อมูลที่เก็บไว้ไม่จำเป็นต่อเหตุผลข้างต้นแล้ว หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการถอนการอนุญาต
  5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำการใดก็ตามที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่กำกวม
  7. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนได้ ถ้าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ทำสัญญาละเมิด หรือไม่ทำตามร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอสิทธิข้างต้น เพราะความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อต้องการใช้สิทธิข้างต้นได้ทาง โทรศัพท์ 02-222-1222 อีเมล insurance@rabbit.co.th
    
 6. สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
  ท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. ท่านจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการใช้ส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  2. หากท่านสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากท่านยื่นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประการอื่นใด หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่บริษัท ท่านต้องรับรองว่า ข้อมูลนั้นๆเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์
  3. ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
  4. ท่านต้องรับผิดชอบในการปกปิดข้อมูลบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้กับผู้อื่น
  5. ห้ามใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อข้อกฎหมาย
  6. ท่านจะทำตามมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือห้ามให้ท่าน หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆ ที่บริษัทติดตั้ง หรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหาใดๆ เกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด
  7. ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถ หรือเพื่อแทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัท หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท
  8. ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม ประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้รับประกันภัยที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ
 7. อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท Rabbit Internet Co. Ltd. จำกัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้ กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย บริษัท Rabbit Internet Co. Ltd. จำกัด ใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้
   

 8. ติดต่อเรา
  หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง

  บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105556053111
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  insurance@rabbit.co.th

  บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105557055010
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  insurance@rabbit.co.th

  บริษัท เอเอสเค ไดเร็คกรุ๊ป จำกัด(สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105557101615
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  insurance@rabbit.co.th