ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร?

 

centered image

พ.ร.บ. รถยนต์

 

 • คุ้มครองเฉพาะบุคคลไม่รวมทรัพย์สิน

 

centered image

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 

 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันสูญหาย และไฟไหม้
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันเสียหาย

 

centered image

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 

 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันสูญหาย และไฟไหม้
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันเสียหาย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

 

centered image

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

 

 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันสูญหาย และไฟไหม้

 

centered image

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

 

 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันเสียหาย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

 

centered image

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 

 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ทำไมฉันต้องระบุผู้ขับขี่?

 

เพราะส่วนลดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ คุณสามารถระบุผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน (เช่น คุณ และคู่สมรสของคุณ) ส่วนลดนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ที่อายุน้อยที่สุด หากคุณให้บุคคลอื่นขับรถของคุณ คุณจะไม่ได้รับส่วนลดนี้
อายุ
รถเก๋ง
รถตู้
18-24

5%

5%

25-35

10%

10%

36-50

15%

15%

มากกว่า 50

20%

20%

*กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่มากกว่า 1 คน การให้ส่วนลดจะคำนวณจาก อายุของผู้ขับขี่ที่อายุน้อยที่สุด

ส่วนลดประวัติดีคืออะไร?

 
ผู้เอาประกันภัย จะได้รับส่วนลดประวัติดี ในปีที่ต่ออายุประกันภัย หากในการทำประกันภัยปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดเหตุใดๆ หรือเกิดเหตุ แต่เป็นฝ่ายถูก และแจ้งคู่กรณีให้บริษัท ฯ ทราบได้
ส่วนลดเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
20%
ปีแรก
30%
2 ปีติดต่อกัน
40%
3 ปีติดต่อกัน
50%
4 ปีติดต่อกัน
* อัตรานี้เป็นอัตรามาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่บริษัทประกัน

จะรับส่วนลดกล้องติดรถยนต์ต้องทำอย่างไร?

 
centered

centered

เพื่อรับส่วนลด 5% จาการติดกล้อง DVR คุณลูกค้าต้องทำการถ่ายภาพ จากทางเบาะหลังโดยให้เห็นรายละเอียดกล้องติดรถยนต์ ตามรูป
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด

 

ทำไม RABBIT FINANCE ถึงถามข้อมูลเรื่องการปรับแต่งรถยนต์?

ราคาของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับทุนประกัน, การปรับแต่งรถ (เครื่องเสียง, ระบบนำทาง, ล้อรถ, ช่วงล่าง, และอื่นๆ) ซึ่งจะทำให้ราคาของกรมธรรม์ประกันรถยนต์มีราคาเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลช่วยเหลือด้านอื่น


ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ?