เทเวศประกันภัย


เทเวศประกันภัยต้องการที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชนเพื่อการเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก”

ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2489 กระทรวงการคลังต้องแบกรับภาระจ่ายค่าเบี้ยประกันองค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่บริษัทประกันภัยในปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก นาย วิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น จึงได้แจ้งนโยบายพิเศษให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมา

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 โดยมีพนักงานในขณะนั้นเพียง 5 คน และทำงานเสมือนเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคาร เลขที่ 173 วังลดาวัลย์ และได้ย้ายมาสู่อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530

วัตถุประสงค์ของบริษัทในระยะแรก ๆ คือการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ก็ได้มีการขยายกิจการต่อไปในภายหลัง ตั้งแต่ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยรถยนต์มาในปี พ.ศ. 2532

เทเวศประกันภัยต้องการที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชนเพื่อการเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก”

พัฒนาและธำรงค์รักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดีบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัย

ไม่ว่าจะไฟไหม้ ฟ้าจะผ่า ก็หมดกังวลได้ด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย “บ้านสุขใจ เพิ่มภัยน้ำท่วม” ที่จะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย สำหรับบ้านของท่าน

ประกันภัยอุบัติเหตุ

คุ้มครองครอบคลุมกว่า ด้วยกรมธรรม์ " Deves Acci's Smart Plus " มอบความอุ่นใจให้คุณได้รับการดูแล 24 ชั่วโมง ในทุกแห่งทั่วโลก

ประกันภัยมะเร็ง

เตรียมพร้อมรับมือในวันที่คุณยังมีโอกาส ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยมะเร็ง กับ เทเวศประกันภัยตั้งแต่วันนี้

 • Cancer All
 • Cancer Fix

ประกันภัยการเดินทาง

คุ้มครองครบครัน ให้คุณอุ่นใจในทุกสถานการณ์ด้วย “Deves Travel Plus” กรมธรรม์เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันสุขภาพ

ประกันภัย "รักษ์สุข" เป็นโครงการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเทเวศประกันภัย ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

ประกันภัยกอล์ฟ

ประกันภัยสำหรับการเล่น หรือการซ้อมกอล์ฟ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เอาประกัน และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงการชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหาย

ลูกค้าธุรกิจ

ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม (Fleet)
 • ประกันภัยรถยนต์กลุ่มสำหรับพนักงานปูนซีเมนต์ไทย

ประกันอัคคีภัย

ไม่ว่าจะไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหวหรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ก็หมด กังวลได้ด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ธุรกิจอุ่นใจ จากเทเวศประกันภัย ที่จะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย สำหรับสถานประกอบการและโรงงานของท่าน

ประกันอุบัติเหตุ

เหมาะสำหรับ การประกันอุบัติเหตุให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กร หรือหมู่คณะ โดยให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยทางทะเล

เป็นการประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทาง ทะเล และขยายความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วยการประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance)การประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

ประกันภัยทรัพย์สิน

มั่นใจกับการทำธุรกิจ ด้วยกรมธรรม์ ประกันภัยสรรพภัย
(ธุรกิจ SME ปลอดภัย) จากเทเวศประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร โรงงาน โกดังและทรัพย์สิน ของท่าน

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่ให้ ความคุ้มครองต่อความเสียหายอันเกิดจากภัยอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล และประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยกอล์ฟ

ประกันภัยสำหรับการเล่น หรือการซ้อมกอล์ฟ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เอาประกัน และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงการชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหาย

ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของ เทเวศคงประกันภัย ตั้งอยู่ที่อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่: 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์: 0-2670-4444
 • แฟกซ์: 0-2629-1080
 • อีเมลล์: dvsins@deves.co.th

ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ

 • สาขาย่อย Central world ชั้น 4 Becon Zone Booth เลขที่ K-B406 โทรศัพท์ 0-2646-1084-5

 • สาขาย่อย SCB PARK PLAZA อาคาร WEST ชั้น 1 Booth เลขที่ L17 Zone West โทรศัพท์ 02-937-6056

 • สาขาย่อย BTS เพลินจิต E2-9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์02-655-5997

ศูนย์บริการภาคเหนือ อาทิ

 • สาขาเชียงใหม่ 160/2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5341-2930-2

 • สาขาพิษณุโลก 401/194-195 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-1778

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ

 • สาขาขอนแก่น 3/13 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4334-8994

 • สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า ห้องเลขที่ K311 ชั้น3 หมู่7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-422959

ศูนย์บริการภาคตะวันออก อาทิ

 • สาขาระยอง (มาบตาพุด) 267/35-36 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3860-7655-6

 • สาขาชลบุรี 116/45 หมู่ 1 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3878-4395

ศูนย์บริการภาคกลาง อาทิ

 • สาขานครสวรรค์ 49/48 หมู่5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-330093-4

 • สาขานครปฐม 352/6 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3421-0224-5

ศูนย์บริการภาคใต้ อาทิ

 • สาขาภูเก็ต 9/105, 9/106 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-4723

 • สาขาสงขลา 455/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7436-7528-30

การแจ้งอุบัติเหตุ

 • Deves Hi-Mind Center (02-670-4444)

 • แจ้งเคลมผ่านอินเทอร์เน็ตที่ http://www.deves.co.th/Service/ClaimPre/Sedan

 • สนทนาออนไลน์ (Live Chat) ที่ http://www.deves.co.th/

  ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 2. เจ้าหน้าที่สินไหมจะตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

กรณีที่กรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายสินไหมฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้ตกลงค่าสินไหมฯเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง

กรณีที่การเกิดเหตุนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ เจ้าหน้าที่สินไหมทำจดหมายปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ

 รวบรวมเอกสาร ดังต่อไปนี้

	1.	หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
	2.	ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
	3.	ใบรับรองแพทย์ (ระบุถึงสาเหตุของโรค)
	4.	สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
	5.	สำเนาสมุดบัญชีใช้ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธกส.(ต้องมี) 
	6.	สำเนากรมธรรม์ (ถ้ามี)
	7.	ใบรายงานของตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ค่าสินไหมทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และค่าปลงศพกำหนดและนัดจ่ายค่าสินไหม ภายใน 7 วัน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน และดำเนินการเปิดเคลม เพื่อให้ความคุ้มครอง

 2. ค่าสินไหมทดแทนที่มีการสำรองจ่าย : มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้คืนให้แก่ผู้เรียกร้องค่าสินไหม ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี

1.การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่ในสัญญา

1.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมโดยตรงที่บริษัทฯ หรือติดต่อผ่านอู่ในสัญญา

1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถประกัน พร้อมตรวจสอบความคุ้มครองอื่นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ฯลฯ

1.3 ส่งใบแจ้งความเสียหายให้ลูกค้า หรือส่งให้อู่ที่จัดซ่อมผ่านระบบ E-Claim เพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าจัดซ่อม

1.4 เมื่ออู่ซ่อมรถแล้วเสร็จ อู่นำส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่นๆ ให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อม ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ

2.การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่นอกสัญญา

2.1 ให้อู่นอกสัญญานำใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคาก่อนจัดซ่อม ติดต่อ บริษัทเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมก่อนจัดซ่อม

2.2 กรณีลูกค้ามิได้ติดต่อบริษัทด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 เมื่ออู่ซ่อมเสร็จ นำรถเพื่อตรวจสอบการจัดซ่อม และส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อวางบิลตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการพิจารณา

	1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
	2. สำเนาทะเบียนรถ
	3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
	4. ชุดมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)
	5. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
	6. ใบเสร็จต้นฉบับหรือใบเสนอราคาค่าซ่อมจากอู่ (กรณีเป็นรถคู่กรณี)
	7. เอกสารประนีประนอมยอมความ (กรณีเป็นรถคู่กรณี)
	8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังจากนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ เข้าบัญชีธนาคารต่างๆที่ลูกค้าแจ้ง

 2. รับด้วยเช็ค หลังจากนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดรับเช็คให้แก่ลูกค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ ภายใน 4 วันทำการ ณ. สถานที่ทำการ เคาน์เตอร์ City Bank ตั้งอยู่ (ดังแผนที่แนบ)

ในยุคเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเช่นปัจจุบัน ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย เป็นสิ่งสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ เทเวศประกันภัยจึงมีบริการออนไลน์ที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้

Deves Quick : ทำประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ Live Chat : สนทนาสด สอบถามข้อมูลออนไลน์ บริการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ผ่าน Internet

สนใจทำประกันภัยรถยนต์ออนไลน์กับเทเวศประกันภัยและสนทนาสดออนไลน์สามารถทำได้ที่นี่ แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่นี่ ศึกษากรมธรรม์ประเภทต่าง ๆ ของบริษัทได้ที่ www.deves.co.th พร้อมติดตามข่าวสารของ เทเวศประกันภัย ได้ที่เฟสบุ๊ค Devesinsurance