ประวัติและความเป็นมาของ สินมั่นคงประกันภัย


สินมั่นคงประกันภัยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจวินาศภัยในด้านบริการและนวัตกรรม ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะทำให้การบริการของบริษัทให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางของ สินมั่นคงประกันภัย เริ่มขึ้นในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 จากทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทในนาม บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด จนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดั่งที่คุ้นชื่อกันในปัจจุบัน

ในปี 2543 สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทแรกที่มีศูนย์ call center 1596 เบอร์เดียวทั่วไทย ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องอุบัติเหตุหรือทำประกันภัยได้ ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน อำเภอใด และในปี 2545 สินมั่นคงประกันภัย ยังเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลาเดินทาง ถึงที่เกิดเหตุภายใน 25 นาที รวมถึงโครงการรับประกันมาตราฐานระยะเวลาซ่อมและคุณภาพซ่อมรถยนต์ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน สินมั่นคงประกันภัย มีทุนจนทะเบียน 200 ล้านบาท โดยการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยงลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้กำหนดว่าบริษัทจะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 ซึ่งตามข้อมูลในวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 545.39 และมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดเป็นจำนวน 3,582.86 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินที่สามารถรองรับการขยายงานในอนาคตได้

สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันรถยนต์เป็นหลัก และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ปัจจุบันยังได้รับจัดให้อยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุดอีกด้วย (ข้อมูลจาก smk)

สินมั่นคงประกันภัยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจวินาศภัยในด้านบริการและนวัตกรรม ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะทำให้การบริการของบริษัทให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดภาระกิจไว้ 6 ข้อดังนี้

 1. รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยด้วยความเป็นธรรม

 2. มีความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

 3. สร้างและรักษาความมั่นคงขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 4. มอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

 5. มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

 6. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง

ประกันสุขภาพ

ช่วยให้คุณอุ่นใจยามเจ็บไข้ นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก รวมไปถึงการคุ้มครองกรณีเสียชีวิต โดยมีตัวเลือกมากมายดังนี้

 • ประกันสุขภาพ SMK Health Care
 • ประกันสุขภาพสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+
 • ประกันสุขภาพตามฟิต
 • ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
 • ประกันสุขภาพเติมเต็ม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับธุรกิจ SME

ประกันรถยนต์

ช่วยคุณรับภาระค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับรถยนต์ที่รักของคุณ ไม่ว่าจะ อุบัติเหตุบนท้องถนน รถหาย หรือไฟไหม้ เราก็ช่วยคุณดูแล โดยมีตัวเลือกมากมายดังนี้

ประกันชั้น 1

 • ประกันรถยนต์ตามวัย 30 อัพ
 • ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์
 • ประกันรถยนต์ตามไมล์

ประกันชั้น 2

 • ประกันรถยนต์ 2+
 • ประกันรถยนต์ 2+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate
 • ประกันรถยนต์ 2+ ถูกผิดรับเลย
 • ประกันรถยนต์ 2+ คุ้มครองสุขภาพ
 • ประกันรถยนต์ 2+ ตามใจ

ประกันชั้น 3

 • ประกันรถยนต์ 3+ คุ้ม
 • ประกันรถยนต์ 3+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate
 • ประกันรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย
 • ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองสุขภาพ

ประกันโรคมะเร็ง

อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงทางการเงินในกรณีที่ผู้เอาประกันป่วย เป็นโรคมะเร็ง โดยบริษัทจะจ่ายเต็มทุนประกันทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก

ประกันอุบัติเหตุ

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก ในกรณีประสบอุบัติเหตุและได้ รับการบาดเจ็บทางร่างกาย สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

 • ประกันภัย 200 (ไมโคร อินชัวรันส์)
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ประกันอัคคีภัย

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

ประกันเดินทาง

คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทางตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง

ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย ตั้งอยู่ที่อาคารสินมั่นคงประกันภัย ซอยลำสาลี ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์ : 0-2378-7000
 • โทรสาร : 0-2377-3322
 • อีเมล : hr@smk.co.th

ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 75 แห่ง อาทิ

 • สาขาดอนเมือง 161/16-18 ซ.วิภาวดี 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง โทรศัพท์: 02-533-4050

 • สาขาเทพารักษ์ 2132 หมู่ 7 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3622-1374-1

 • สาขารัตนาธิเบศธ์ 9/7-8 หมู่ 5 ราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02-5958-011

ศูนย์บริการภาคเหนือ 25 แห่ง อาทิ

 • สาขาเชียงใหม่ 134/2 หมู่ 4 ถนนซุปเปอร์โฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-246-744-7

 • สาขาพะเยา 242/5-6 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์: 054-482-015-8

 • สาขาย่อย บิ๊กซี พิษณุโลก 939 ห้องเลขที่ 2GCN031 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้นที่ 2 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง อาทิ

 • สาขาขอนแก่น 381/32 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-468-834-40

 • สาขาย่อยบึงกาฬ 83/3 หมู่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ : 042-491594

 • สาขาย่อย บิ๊กซี นครพนม 9/2 ห้องเลขที่ GCN057 ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขานครพนม ชั้นที่ 1 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

ศูนย์บริการภาคตะวันออก 8 แห่ง อาทิ

 • สาขา ระยอง 171/2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์ : 038-624026-9

 • สาขา ชลบุรี 90/353-356 ถนนสายเสม็ด-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 038-193700-7

 • สาขา ฉะเชิงเทรา 29 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-513209 -12

ศูนย์บริการภาคกลาง 16 แห่ง อาทิ

 • สาขา กาญจนบุรี 99 ถนนแสงชุโต ปากซอย 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034-515075-77

 • สาขาย่อย บิ๊กซี(พระนครศรีอยุธยา) เลขที่ 80 หมู่ที่2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 085-6617871

 • สาขา เพชรบุรี เลขที่ 500/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-474893-6

ศูนย์บริการภาคใต้ 24 แห่ง อาทิ

 • สาขา ภูเก็ต 69/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกษัตริย์ตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076-37791-4

 • สาขาย่อย สะเดา 95 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา 90120 โทรศัพท์ : 074-411836-7

 • สาขาย่อย นราธิวาส 375 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 073-511780-2

การแจ้งอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเบิกค่าสินไหม

 • กรณีผู้เอาประกันจัดซ่อมรถเอง

  -	ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  -	หลักฐานใบสั่งซ่อม
  -	 หลักฐานใบเสนอราคา
  -	 รูปถ่ายขณะจัดซ่อมและรถประกันหลังซ่อมเสร็จแล้ว
  
  • กรณีความเสียหายต่อร่างกาย

   -	ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
   -	สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานยืนยันตนที่ออกโดยราชการ
   
   • กรณีความเสียหายต่อชีวิต

    -	สำเนาใบมรณะบัตร
    -	สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือ
    	หลักฐานว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
    

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • สำหรับการประกันภัยภาคสมัครใจ 1 - 10,000 บาท จ่ายทันที 10,001 - 50,000 บาท นัดจ่ายภายใน 7 วันทำการ 50,001 - 100,000 บาท นัดจ่ายภายใน 10 วันทำการ 100,001 บาท ขึ้นไป นัดจ่ายภายใน 14 วันทำการ

  • สำหรับการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

   • กรณีจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 4 ข้อ (จ่ายภายใน 7 วัน)

   • ไม่เกิน 15,000 กรณีบาดเจ็บ

   • ไม่เกิน 35,000 กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

   • ไม่เกิน 50,000 กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตในภายหลัง

    • กรณีจ่ายส่วนเกินเบื้องต้น 4 ขั้นตอน

     • กรณีบาดเจ็บ จ่ายส่วนเกินให้ครบ 50,000 ตามใบเสร็จรับเงิน
     • กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จ่ายให้ครบ 200,000 บาท
     • กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตภายหลัง จ่ายเพิ่มเติมจาก ใบเสร็จรับเงินให้ครบ 200,000 บาท

ช่องทางการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

 • โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต)
 • ส่งทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต)
 • กรณีเสียชีวิตอวัยวะ / ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
 • ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทติดต่อขอรับเช็คค่าสินไหมที่บริษัท ตรงตามวันเวลานัดหมาย

สินมั่นคงประกันภัยเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน จึงได้เพิ่มช่องทางในการซื้อประกันออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้าที่สนใจ โดยผู้ที่สนใจทำประกันภัยออนไลน์สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี่ หากสนใจอยากศึกษากรมธรรม์ต่าง ๆ ของบริษัทได้ที่ www.smk.co.th นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางเฟสบุ๊ค smkinsurance