ธนชาตประกันภัย


ประวัติธนชาตประกันภัย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต กลุ่มธุรกิจการเงินที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต ได้เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้น ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

 • ปี 2550 ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) ธนาคารที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงอันดับต้นๆ ของโลก ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นธนาคารธนชาตอยู่ร้อยละ 24.99 ก่อนที่จะถือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49

 • ปี 2552 ส่วนหุ้นอีกร้อยละ 51 ของธนาคารธนชาต เป็นการถือโดย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปไม่มีตระกูลใดถือหุ้นใหญ่

 • ปี 2553 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเติบโตของธนาคารธนชาต เนื่องจากเป็นปีที่ธนาคารประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และจากการขอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยอื่น (Tender offer) ทำให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารนครหลวงไทย

 • เดือนตุลาคม 2554 มีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ นับเป็นการรวมกิจการที่ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการธนาคารพาณิชย์ไทยและเป็นไปตามนโยบายของทางการที่ต้องการให้ธนาคารต่างๆ รวมกิจการกันเป็นธนาคารขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การรวมกิจการครั้งนั้นทำให้ธนาคารธนชาตมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน มีช่องทางในการให้บริการลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าบุคคล (Retail) และลูกค้าสถาบัน (Corporate) ได้มากขึ้น ในธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทำให้ธนาคารมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการรายได้ ส่งผลให้มีความมั่นคงและพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นอย่างยิ่ง

 • ปี 2556 ธนาคารธนชาตได้จับมือกับพรูเด็นเชียลประกันชีวิตในการลงนามสัญญาร่วมมือทางธุรกิจในการให้บริการด้านประกันภัยผ่านสาขาของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ 15 ปี จากการร่วมมือการทำธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจรภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งผลประโยชน์ในทุกระดับของกลุ่ม

ธนชาตเน้นให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการเพื่อการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่มและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย

 • ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA For Children
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA Care in Car
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ Lucky PA
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ Micro

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 อีเมล mail.insure@thanachart.co.th

กรุงเทพมหานคร

สาขาสำนักต้นสน 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม. 10330 เบอร์โทร : 026-559-066 โทรสาร : 026-559-079

สาขารัชดาภิเษก 207/15-16 อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทร : 026-939-811 โทรสาร : 026-939-820

สาขาธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทร : 024-239-011 โทรสาร : 024-239-015

สาขาบางนา 120 หมู่ 11 ถนน ถนนบางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทร : 023-980-182 โทรสาร : 023-980-185

สาขามาบุญครอง 13 ถนน อนุวงศ์ แขวง จักรวรรดิ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 เบอร์โทร : 022-220-161 โทรสาร : 022-258-931

สาขางามวงศ์วาน 333 ถนน รัชดาภิเษก แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เบอร์โทร : 028-349-999 โทรสาร : 028-349-905

เชียงใหม่

282-284 ถนน ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-874-411 โทรสาร : 053-874-375

ขอนแก่น 177/77 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์โทร : 043-325-858 โทรสาร : 043-365-244

นครราชสีมา 154/1 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 เบอร์โทร : 044-269-670 โทรสาร : 044-267-167

อุบลราชธานี 390 ถนน สรรพสิทธิ์(ตรงข้ามสัดสว่างอารมณ์) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เบอร์โทร : 045-209-143 โทรสาร : 045-209-177

ชลบุรี 159/59 หมู่ 6 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 เบอร์โทร : 038-370-294 โทรสาร : 038-370-522

ระยอง 1721 ถนน สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 เบอร์โทร : 038-864-139 โทรสาร : 038-864-144

พระนครศรีอยุธยา 693-4 หมู่ 2 ถนน โรจนะ ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 เบอร์โทร : 035-235-6333 โทรสาร : 035-235-639

สระบุรี 613/34 ถนน พหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 เบอร์โทร : 036-213-113 โทรสาร : 036-213-121

นครปฐม 104/7 ถนน ทรงพล ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 เบอร์โทร : 034-219-424 โทรสาร : 034-219-429

ภูเก็ต 108/99 หมู่ 5 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 เบอร์โทร : 076-261-577 โทรสาร : 076-261-581

สุราษฏร์ธานี 141/100 ถนน กาญจนวิถี ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทร : 077-212-394 โทรสาร : 077-213-457

นครศรีธรรมราช 1999 ถนน ราชดำเนิน ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 เบอร์โทร : 075-311-024 โทรสาร : 075-313-190

เพื่อการบริการที่รวดเร็วทาง ธนชาตประกันภัยได้มีการทำช่องทางการเคลม Online ไว้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยสามารถเข้าไปแจ้งเคลมได้ที่หน้า เคลมประกันภัยออนไลน์ www.thanachartinsurance.co.th โดยให้ผู้แจ้งกรอกรายละเอียดทุกอย่างตามความเป็นจริงลงไปในช่องใส่ข้อมูลและทำตามขั้นตอน หลังจากการส่งข้อมูลเสร็จสิ้นทาง ธนชาตออนไลน์จะประสานงานรีบส่งเจ้าหน้าที่ลงไปยังจุดเกิดเหตุและติดต่อลูกค้าโดยไวที่สุด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนเคลม 02-662-8999

 • ศูนย์บริการลูกค้า 02-308-9300

 • สายด่วนเคลม 02-662-8999

 • ซื้อกรมธรรมม์ออนไลน์ 02-308-9300

 • ซื้อประกัน 02-685-0357

 • รางวัลชลเชยบริษัทประวันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น ประจำปี 2553

 • รางวัลชลเชยบริษัทประวันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2555

 • รางวัลชลเชยบริษัทประวันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556

 • รางวัลชลเชยบริษัทประวันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2557

 • รางวัลชลเชยบริษัทประวันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558