นำสินประกันภัย


นำสิน ประกันภัย มั่นคงในสัญญา ซื่อตรงในบริการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2491 ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัย โดยมี ดร.ประมาณ ตังกรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช ขณะนั้นรับบริการประกันอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว เพราะธุรกิจประกันภัยอื่นยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย ต่อมาในปี 2506 ได้เพิ่มบริการรับประกันภัยรถยนต์ขึ้น ซึ่งทำให้เติบโตเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากการเติบโตของธุรกิจทำให้ในปี 2512 ต้องย้ายบริษัทจากบริเวณถนนเยาวราช มายังถนนยุคล 2 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

กลุ่มตระกูล “เจริญชัยพงศ์” เข้าถือหุ้นบริษัทในปี 2518 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และในปี 2523 บริษัทได้ย้ายสำนักงานอีกครั้งโดยมาตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยระหว่างช่วงปี 2536 บริษัทได้ทำการซื้อที่ดินบริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ก่อนที่จะย้ายบริษัทมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ ในปี 2538 เพื่อรองรับธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัว นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หลังจากนั้นมีการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วเป็น 13.9 ล้านหุ้น ต่อมาในปี 2554 สำนักงาน คปภ. คัดเลือกบริษัทฯ ให้ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น - รางวัลชมเชย ประจำปี 2553 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง และความรับผิดชอบต่อสังคม และในปี 2555 และ 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผยผลการประเมินเรื่อง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอโปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฯลฯ ว่ามีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม” หลายปีติดต่อกัน

นำสินประกันภัยมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและลูกค้าของบริษัท

 • ไฟไหม้
 • น้ำท่วม
 • สถานที่ตั้ง : บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 767 ถนน กรุงเทพ- นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • เบอร์ติดต่อ : 02-017-3333
 • E-Mail : email@namsengins.co.th
 • สถานที่ตั้ง : บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 767 ถนน กรุงเทพ- นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • เบอร์ติดต่อ : 02-017-3333
 • E-Mail : email@namsengins.co.th

ศูนย์บริการเชียงใหม่

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 164/3-4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์ : (053) 210055, (053) 210066, (053) 213229
 • โทรสาร : (053) 214656
 • E-mail : chiangmai@namsengins.co.th

ศูนย์บริการเชียงราย

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/27 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • โทรศัพท์ : (092) 2590597, (092) 2590600
 • E-mail : chiangrai@namsengins.co.th

ศูนย์บริการนครราชสีมา

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1575/7-9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์ : (044) 222800
 • โทรสาร : (044)214637
 • E-mail : korad@namsengins.co.th

ศูนย์บริการอุดรธานี

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 127/2 หมู่ 9 ซอยบ้านคลองเจริญ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์ : (042) 222333, (042) 222344, (042) 224171
 • โทรสาร : (042)222171
 • E-mail: udon@namsengins.co.th

ศูนย์บริการขอนแก่น

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 668/99-100 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์ : (043) 223900, (043) 223975-6
 • โทรสาร : (043) 227604
 • E-mail : khonkaen@namsengins.co.th

ศูนย์บริการชลบุรี

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 116/45-46 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
 • โทรศัพท์ : (038) 272170-1, (038) 260213, (038) 276130
 • โทรสาร : (038)260214
 • E-mail : chonburi@namsengins.co.th

ศูนย์บริการพัทยา

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่1/71 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
 • โทรศัพท์ : (038) 414711, (085) 4843562, (085)4 843563
 • โทรสาร : (038) 414306
 • E-mail : pattaya@namsengins.co.th

ศูนย์บริการระยอง

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
 • โทรศัพท์ : (038) 021116-8, (038) 021100
 • โทรสาร : (038) 614580
 • E-mail : rayong@namsengins.co.th

ศูนย์บริการสุพรรณบุรี

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 393-395 หมู่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 • โทรศัพท์ : (035) 494166, (035) 494167-8
 • โทรสาร : (035)523660
 • E-mail : suphan@namsengins.co.th

ศูนย์บริการพิษณุโลก

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 340 หมู่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์ : (055) 248672-4
 • โทรสาร : (055) 242449
 • E-mail : phitsanulok@namsengins.co.th

ศูนย์บริการกาญจนบุรี

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 201/27-28 หมู่ 5 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทรศัพท์ : (034) 520723-4, (034) 520444
 • โทรสาร : (034) 520826
 • E-mail : kanchanaburi@namsengins.co.th

ศูนย์บริการภูเก็ต

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9/182 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • โทรศัพท์ : (092) 2590583-4
 • E-mail : phuket@namsengins.co.th

ศูนย์บริการหาดใหญ่

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 500/5-6 หมู่ 4 ถนนลพบุรีราเมศร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : (074)261333, (074)262770-1
 • โทรสาร : (074)262759
 • E-mail : hatyai@namsengins.co.th

ศูนย์บริการชุมพร

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55/13 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
 • โทรศัพท์ : (077) 534345, (077) 534174, (077) 534176, (077) 534480
 • โทรสาร : (077) 534493
 • E-mail : chumphon@namsengins.co.th
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ณ สาขาของบริษัทฯ
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายสินไหมรถยนต์ บมจ.นำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • ภายใน 7 วัน กรณีเป็นการจ่ายตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • ภายใน 15 วัน กรณีเป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
 • มารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับ ณ สำนักงานของบริษัทฯ หรือสาขาของบริษัท
 • ส่งเช็คไปให้
 • โอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหายหรือทายาทตามที่ระบุในคำร้องขอ
 • ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นของแพทย์หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัย ซึ่งทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือ สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบ สำคัญประจำตัวตนต่างด้าวของผู้ประสบภัย
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือ
 • สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของทายาท
 • เอกสารอื่น ๆ เช่นหนังสือแสดงว่าเป็นทายาทโดยธรรม
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบ
 • ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยใน
 • สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นของผู้ประสบภัย
 • สำเนาทะเบียนรถหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 • สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่า หรือสัญญาซื้อขาย (กรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์ของรถหรือทรัพย์สิน)
 • หนังสือให้ความยินยอมรับค่าสินไหมทดแทนหรือหนังสือสละสิทธิ์การรับเงินจากบริษัท ซึ่งให้เช่าซื้อ กรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงและรถยังติดภาระเช่าซื้อ
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
 • กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เสียหายมอบหมายให้ผู้อื่นติดต่อแทน
 • เอกสารแสดงการตกลงค่าซ่อม
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • ภาพถ่ายซึ่งแสดงว่ารถยนต์คันเอาประกันภัย ได้จัดซ่อมเสร็จแล้ว
 • คำร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-017-3333
 • สอบถามบริการทั่วไป : 02-911-4488, 02-911-4567
 • Website : www.namsengins.co.th

รับเรื่องร้องทุกข์

 • สาธวี สุทธิ์สวัสดิ์ 02-911-4488 ต่อ 403 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 443
 • จุลพล อินประดับ 02-911-4488 ต่อ 442 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 480
 • พิริยะ กลับวิหค 02-911-4488 ต่อ 401 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 476